บัตรเดบิต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้างกับผู้ถือบัตร


บัตรเดบิต คือ บัตรที่ธนาคารออกให้ โดยผูกไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร