การทำบัตรหลัก บัตรเสริม มีความแตกต่างกันอย่างไร


การทำบัตรหลักและบัตรเสริม มีเงื่อนไขที่เหมือนและต่างกันอย่างไร

บัตรเครดิต ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของผู้ใช้บริการ เสมือนให้ลูกค้าได้กู้เงินล่วงหน้าซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ หรือแม้แต่แพ็คเกจการท่องเที่ยวต่างๆ ได้ล่วงหน้า

ซึ่งมีสถาบันทางการเงินที่เปิดให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบนี้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ การทำบัตรเครดิต ยังสามารถแบ่งออกเป็นบัตรหลัก บัตรเสริมได้อีกด้วย ซึ่งมีข้อดีในกรณีที่ผู้ถือบัตรหลักต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายร่วมกับผู้ใช้บัตรเสริม ก็สามารถนำบัตรหลักที่มีอยู่ไปเปิดใช้บริการบัตรเสริมควบคู่กันไปด้วยได้

คือ บัตรที่ผู้เปิดใช้บริการ ต้องยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครบัตรเครดิตกับทางสถาบันการเงิน โดยหลักๆ จะได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้เชื่อมกับสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต ทั้งการชำระเงินหรือใช้โอนเงินเข้ากรณีมีการกู้ยืมเงินสดผ่านการใช้บริการบัตรเครดิต เป็นต้น

ซึ่งหลักฐานสำคัญอีกอย่างที่ธนาคารใช้ พิจารณาการขอทำบัตรหลัก บัตรเสริม ก็คือ สำเนาใบสลิปเงินเดือนนั้นเอง โดยวงเงินทั้งหมดที่อนุมัติให้ใช้กับบัตรเครดิตนั้นจะจำกัดอยู่ในเอกสารหลักฐานต่างๆ ของบัตรหลัก ร่วมถึงยอดค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน ก็จะมีการแจ้งมายังผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น

คือ บัตรเครดิตที่ทางผู้ถือบัตรหลักแจ้งขอเพิ่มกับทางธนาคารเพื่อใช้บัตรร่วมกับผู้ถือบัตรท่านอื่น โดยไม่จำเป็นต้องถือบัตรใบเดียวกัน ซึ่งการใช้งานบัตรเสริมก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับบัตรหลัก ทั้งวงเงินที่อนุมัติให้ใช้ หรืออัตราดอกเบี้ยและชำระเงินต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเสริมจะมีการแจ้งยอดมาครั้งเดียว รวมกับยอดของการใช้บัตรหลักนั้นเอง

ทำให้ผู้ถือบัตรหลักสามารถทราบความเคลื่อนไหวในการใช้บริการบัตรเครดิตของผู้ใช้บัตรเสริมได้ และการใช้บัตรหลัก บัตรเสริมยังมีข้อดีที่แต้มคะแนนจากการใช้บัตรจะร่วมกันเป็นแต้มเดียว ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมคะแนนสะสมมารับสิทธิประโยชน์ต่างๆ กับทางสถาบันการเงินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ถือเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือบัตรเครดิต อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการให้อนุมัติบัตรเสริมนั้นมีความแตกต่างกัน กรณีที่ผู้ถือบัตรหลักต้องการเปิดใช้บริการบัตรเสริม ก็ควรสอบถามรายละเอียดกับทางสถาบันทางการเงินเพิ่มเติมเอาไว้ด้วย โดยบางสถาบันอาจอนุมัติบัตรเสริมมากถึง 5 ใบ ได้ บางสถาบันอาจมีการกำหนดอายุของผู้ถือบัตรเสริมเอาไว้ด้วย เป็นต้น

ซึ่งการใช้บริการบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นบัตรหลัก บัตรเสริมนั้น ผู้ถือบัตรควรพิจารณาความจำเป็นในการใช้วงเงินหรือใช้มากเกินไปจนเกิดภาระหนี้บัตรเครดิตตามมาในภายหลังได้ เพราะการ ใช้จ่ายเงินอย่างไม่ระมัดระวัง ย่อมให้ผลทางลบมากกว่าทางดีได้นั่นเอง