เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต


การสมัครบัตรเครดิตต้องใช้เอกสารในการยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้

บัตรเครดิต กลายเป็นบัตรที่ทุกคนที่หลายคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานกินเงินเดือนหรือฟรีแลนซ์มี โดยบางคนอาจจะมี**บัตรเครดิตหลายใบ**เพื่อใช้สลับกันในโอกาสต่างๆหรือบางคนอาจมีเพียง 1 ใบเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยบัตรเครดิตของแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีข้อเสนอหรือ**โปรโมชั่น**ที่หลากหลายแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของธนาคารเหล่านั้นคือกลุ่มไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกธนาคารจะมีคล้ายกันก็คือเอกสารในการสมัครบัตรเครดิตซึ่งส่วนใหญ่ทุกธนาคารจะมีแทบเหมือนกัน อาจจะมีแตกต่างกันบ้างในบางกรณีแต่โดยรวมส่วนใหญ่เอกสารในการประกอบการสมัครใช้บัตรเครดิตจะมีดังต่อไปนี้

  1. บัตรประชาชน หลักฐานที่แสดงความีตัวตนขอผู้ขอทำบัตรเครดิตที่ไม่ว่าจะทำธุรกรรมด้านไหนก็แล้วแต่มักจะขาดไมไ่ด้เนื่องจากเป็นการแสดงหลักฐานประจำตัวและยืนยันสถานที่อยู่ของผู้ขอทำบัตร

  2. ทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานสำคัญอีก 1 ชิ้นที่ธนาคารส่วนใหญ่จะเรียกเอาจากผู้ขอทำบัตรเพื่อยืนยันการมีตัวตนว่าตรงตามบัตรประชาชนที่ให้มาคู่กันหรือไม่

[rabbitads slug=glossary-credit-card]

  1. สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐานสำคัญทางด้านการเงินที่เป็นสิ่งที่ทางธนาคารจะมีกำหนดในการเปิดบัตรเครดิตขั้นต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ 15,000 บาท/เดือน แต่บางธนาคารหรือบางสถาบันการเงินก็เริ่มมีการปล่อยให้ผู้ที่มีรายได้เดือนละ 10,000 บาทสามารถเปิดบัตรเครดิตได้แล้ว

**สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน/สเตรทเม้นท์** ใช้ยื่นประกอบการขอทำบัตรเครดิตเพื่อที่ทางธนาคารและสถาบันการเงินจะใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะเปิดบัตรเครดิตให้กับผู้ขอหรือไม่ ซึ่งถ้าบัญชีการเงินของผู้ขอมีการเดินที่ดีก็จะทำให้การขอเปิดบัตรเครดิตเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง

บัตรเครดิตนั้นมีขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือหรือเป็นการเงินทางเลือกที่ให้ผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีกำลังในการจับจ่ายซื้อของซึ่งสุดท้ายแล้วผู้ที่ทำบัตรเครดิตควรใช้ความระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิตเพราะถ้ามีการใช้บัตรเครดิตในวงเงินสูงก็เท่ากับคุณต้อง**เป็นหนี้จำนวนมากและถ้าไม่มีกำลังส่งที่เพียงพอหรือมีปัญหาทำให้ขาดส่งอาจทำให้ถูกขึ้นบัญชีดำ**ได้ง่าย