อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ


อัตราการผ่อนชำระที่ผู้ถือบัตรสามารถผ่อนจ่ายขั้นต่ำสุดที่ทางสถาบันการเงินระบุเอาได้

อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ คืออะไร

อัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ คือ เมื่อถึงรอบตัดบิลของ บัตรเครดิต ผู้ถือบัตรไม่สามารถจ่ายเงินเต็มจำนวนที่ตกลงไว้ได้ ทางสถาบันการเงินจะอนุโลมให้ผู้ถือบัตรสามารถผ่อนจ่ายขั้นต่ำสุดที่ทางสถาบันการเงินระบุเอาได้ โดยไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวน แต่จะมีค่าดอกเบี้ยเนื่องจากผู้ถือบัตรยังจ่ายเงินไม่เต็มจำนวนตามที่ตกลงไว้แต่แรกนั่นเอง

เงื่อนไขการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า การจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำนั้น เป็นการอนุโลมให้ผู้ถือบัตรสามารถผ่อนชำระบัตรเครดิตได้ โดยการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดนั้น จะอยู่ที่ 10% ของยอดเงินค้างชำระทั้งหมดในเดือนนั้น แต่หากยอดบัตรเครดิตของคุณมีจำนวนน้อยกว่าขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด คุณจะต้องดำเนินการชำระค่าบัตรเครดิตเต็มจำนวนเท่านั้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าธนาคารหลายแห่งจะมี การกำหนดยอดเงินชำระค่าบัตรเครดิตขั้นต่ำจะอยู่ที่ 10% ของยอดเงินทั้งหมด แต่คุณควรรู้ไว้อีกอย่างว่า บัตรเครดิตแต่ละใบย่อมมีเงื่อนไขการชำระขั้นต่ำที่แตกต่างกันออกไป (แน่นอนว่าเงื่อนไขของแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกัน) เช่น บัตรเครดิตบางใบมีการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำอยู่ 200 – 500 บาท เป็นต้น

ส่วนใครที่มีข้อสงสัยว่า ยอดการชำระขั้นต่ำนี้เราจะทราบได้อย่างไร? ดูได้จากตรงไหน? ก็ขอบอกว่าไม่ยากเลย เพราะยอดการชำระค่าบัตรเครดิตขั้นต่ำนั้น จะมาพร้อมกับบิลค่าบัตรเครดิตของคุณในแต่ละเดือนนั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น

  • หากยอดเงินค้างชำระในเดือนนี้ของเรารวม 30,000 บาท ขั้นต่ำที่เราต้องจ่ายก็คือ 10% X 30,000 = 3,000 บาท

  • หากยอดเงินค้างชำระในเดือนนี้ของเรารวม 2000 บาท ขั้นต่ำที่เราต้องจ่ายก็คือ 10% x 2000 = 200 บาท เป็นต้น

ผลของการ จ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำ

แม้ว่าการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำจะช่วยให้คุณมีสภาพทางการเงินที่คล่องขึ้นมาอีกนิดหน่อย แต่อย่างที่เรารู้กันดีว่า ข้อเสียของการจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำก็มีอยู่เช่นกัน ข้อเสียหลักๆ ที่เห็นชัดเลยก็คือ ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

สำหรับอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต นั้นจะอยู่ที่ 18% ต่อปี (มีการปรับลดดอกเบี้ยลงมาจากเดิม 20% ต่อปี) โดยจะถูกคิดจาก 2 ส่วน ได้แก่

  • ดอกเบี้ยจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรอบบัญชีที่แล้ว นับจำนวนวันจากวันที่ใช้จ่าย จนถึงวันก่อนที่ธนาคารจะได้รับชำระเงิน

  • ดอกเบี้ยจะคิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ โดยนับจำนวนวันจากวันที่ชำระเงินบางส่วน จนถึงวันสรุปยอดรายการในเดือนถัดไป

สูตรการคำนวณดอกเบี้ย = (จำนวนเงินค่าสินค้าหรือบริการ x % อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน) / 365