บัตรเครดิต บัตรหลัก บัตรเสริม ต่างกันอย่างไร


ทำความเข้าใจความแตกต่างของ บัตรเครดิต บัตรหลัก บัตรเสริม

เคยไหมคะที่เวลาเราโทรเข้าไปที่ call center ของธนาคาร เจ้าของบัตรเครดิต เพื่อสอบถามข้อมูลอะไรบางอย่าง แล้วเขาก็จะให้เราบอกวันเดือนปีเกิดและถามข้อมูลอะไรอีกหลายอย่าง หนึ่งในนั้นบางทีก็เป็นคำถามว่ามีบัตรเสริมกี่ใบคะ เมื่อเราตอบคำถามจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าหน้าที่แล้ว เราถึงจะสามารถถามข้อมูลที่เราต้องการได้

เราอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับบัตรเสริมมาบ้าง แต่ไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดเบื้องลึกเบื้องหลังสักเท่าไหร่ วันนี้เราจะมาดูกันว่าบัตรหลัก บัตรเสริม ของบัตรเครดิตนั้น คืออะไร มีความเหมือนหรือความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

บัตรหลัก บัตรเสริมเหมือนกันตรงที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเจ้าของบัตรเหมือนกันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด โปรโมชั่น การผ่อน ของแถม คะแนนสะสม ระยะเวลาของการปลอดดอกเบี้ยก็เหมือนกัน เรียกว่าการใช้งานบัตรไม่ได้ต่างกันเลย วงเงินในการใช้บัตรก็ใช้วงเงินเดียวกัน เช่น หากมีวงเงิน 150,000 บาท หากบัตรหลักใช้รูดไป 100,000 บาท วงเงินที่เหลือรูดได้ของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมก็จะเหลืออยู่ที่ 50,000 บาท เป็นต้น

เรื่องค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรหลัก บัตรเสริมนั้น ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรายปีกับบัตรหลักเท่านั้น แต่ยอดการใช้จ่ายของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถนำมารวมกันเพื่อให้ถึงยอดตามกำหนดที่จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีได้

ในขณะที่ความแตกต่างของบัตรหลัก บัตรเสริมจะอยู่ตรงเรื่องการสมัครที่การสมัครบัตรหลักเราสามารถยื่นเอกสารเพื่อสมัครได้เลย ในขณะที่บัตรเสริมจำเป็นจะต้องมีบัตรหลักอยู่ก่อนจึงจะสมัครได้ เป็นการใช้เครดิตของบัตรหลักมาทำบัตรเสริมนั่นเอง ความแตกต่างอีกเรื่องก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบในการชำระหนี้ที่จะอยู่ที่ผู้ถือบัตรหลัก แม้ในระหว่างการใช้บัตรผู้ใช้บัตรเสริมอาจจะเป็นคนจ่ายหนี้บัตรเครดิต แต่หากมีปัญหาติดค้างไม่จ่ายบัตรเสริมเมื่อไหร่ ธนาคารก็จะมาตามที่ผู้ถือบัตรหลัก เพราะถือว่าผู้ถือบัตรหลักต้องรับผิดชอบทั้งยอดค้างในบัตรหลักและบัตรเสริมด้วย

ใบแจ้งยอดชำระหนี้บัตรเครดิตที่ธนาคารส่งมาจะมีทั้งของบัตรหลักและบัตรเสริมส่งมาพร้อมกัน แต่เป็นเอกสารแยกกัน การชำระเงินจะเลือกนำไปชำระพร้อมกันหรือแยกกันชำระก็ได้ การส่งใบแจ้งยอดมาพร้อมกันมีข้อดี ก็คือ ผู้ถือบัตรหลักสามารถที่จะดูรายการและยอดรวมของบัตรเสริมได้ด้วย

เมื่อเป็นเช่นนี้การจะสมัครบัตรเสริมให้กับใคร ผู้ถือบัตรหลักก็ควรที่จะต้องดูให้ดีด้วย ส่วนมากแล้วบัตรเสริมจะสมัครให้กับคนในครอบครัว เช่น ภรรยา พี่ น้องหรือลูกเท่านั้น เนื่องจากความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้ถือบัตรหลัก ดังนั้น ผู้ถือบัตรหลักจึงสามารถที่จะยกเลิกหรือสั่งอายัดบัตรเสริมได้ตลอดเวลา