บัตรเครดิตเสริมคืออะไร?


ทำความรู้จักกับ "บัตรเครดิตหลัก" และ "บัตรเครดิตเสริม" เพื่อสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

บัตรเครดิตเสริม (Supplementary credit card) คือ บัตรเครดิตที่เพิ่มมาจากบัตรเครดิตหลัก โดยผู้ถือบัตรเครดิตหลักจะเป็นผู้ขอบัตรเครดิตเสริมให้กับผู้อื่น แต่เป็นการรวมวงเงินในบัตรหลักเดียวกัน กล่าวคือ การใช้บัตรเครดิตในวงเงินเดียวกัน แต่มีผู้ถือบัตรมากกว่า 1 คนนั่นเอง

โดยผู้ถือ บัตรเครดิตหลัก คือผู้กำหนดวงเงินของบัตรเครดิตเสริมว่าใช้ได้ไม่เกินจำนวนเท่าใด ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากบัตรเครดิตเสริมจะมีการแจ้งยอดรวมกับยอดของบัตรเครดิตหลัก จึงทำให้ผู้ถือบัตรเครดิตหลักสามารถทราบความเคลื่อนไหวในการใช้งานบัตรเครดิตของบัตรเครดิตเสริมได้

  • ผู้สมัครบัตรเครดิตเสริมจะต้องมีอายุ 15 – 80 ปี

  • บัตรเครดิตเสริมที่ได้รับอนุมัติ ต้องใช้วงเงินเดียวกันกับบัตรเครดิตหลัก ซึ่งบัตรเครดิตหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเครดิตเสริมแต่ละใบได้และการแจ้งยอดจะแจ้งรวมไปที่บัตรเครดิตหลัก

  • หากไม่ได้มีการกำหนดวงเงินของบัตรเครดิตเสริมไว้ ก็จะเป็นการใช้วงเงินร่วมกันกับ บัตรเครดิตหลัก หากวงเงินของบัตรเครดิตหลักอยู่ที่ 100,000บาท วงเงินของบัตรเครดิตเสริมก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทด้วย แต่ถ้าหากบัตรเครดิตหลักใช้เงินไปแล้ว 70,000 บาท บัตรเครดิตเสริมก็จะใช้เงินได้อีก 30,000 บาทเท่านั้น