การใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ


สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการใช้งานบัตรเครดิตในต่างประเทศ

เราต่างรู้กันว่า บัตรเครดิต ช่วยให้เรามีความสะดวกสบายและคล่องตัวในการใช้จ่ายมากขึ้น เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันหลายๆคนหันมาใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดกันมากขึ้น และนอกจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในประเทศแล้ว บัตรเครดิตยังสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศอีกด้วย

หากคุณเดินทางไปท่องเที่ยวหรือทำงานที่ต่างประเทศ และต้องการจะใช้บัตรเครดิตก็สามารถทำได้ แต่มีเงื่อนไขว่า คุณจะต้องทำการแจ้งกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรให้ทราบเสียก่อน ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเสี่ยงต่อการโดนระงับบัตรได้

เนื่องจากในปัจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้น นั่นหมายความว่า เมื่อบัตรเครดิตของคุณถูกใช้งานที่ต่างประเทศ โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินรับทราบ เมื่อธนาคารตรวจพบว่ามีการใช้งานในต่างประเทศ (ผิดจากวิสัยเดิม) ธนาคารจะดำเนินการระงับบัตรของคุณทันที เนื่องจากคิดว่าคุณอาจจะถูกโจรกรรมบัตรเครดิต นั่นเอง

อีกเรื่องที่ต้องระวังหากคุณจะนำบัตรเครดิตไปใช้ในต่างประเทศก็คือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน หรือ ค่าธรรมเนียมอัตราแลกเปลี่ยนของบัตรเครดิต เป็นต้น

ธนาคารที่ให้บริการบัตรเครดิตจะมีการกำหนด ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียในการรูดบัตรเครดิตต่างประเทศ เอาไว้ ซึ่งโดยปกติค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะถูกคิดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนของบัตร

เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อจับจ่ายซื้อของในต่างประเทศ สถาบันการเงินแต่ละแห่งจะคิดอัตราการแลกเป็นเป็นเงิน US Dollar เป็นหลัก จากนั้นจึงนำมาเทียบเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศที่คุณใช้งาน จากนั้นจึงจะนำมาเทียบเป็นเงินไทย นั่นหมายความว่า เมื่อคุณมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่างประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยนจะสูงขึ้นไปจากเดิม โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะถูกคิดเป็น 2-2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย

2.ค่าธรรมเนียมของสถาบันการเงิน

ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันออกไป และหากคุณเป็นคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ เราแนะนำให้เลือก บัตรเครดิตที่มีข้อเสนอพิเศษ อย่าง บัตรที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ แทน

ดังนั้น เมื่อคุณมีแผนที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยว หรือ ทำงานที่ต่างประเทศ ก็อย่าลืมติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อแจ้งความต้องการในการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ณ.ช่วงเวลานั้นๆไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของตัวคุณเอง

หรือใครที่กำลังมองหาบัตรเครดิตซักใบ ก่อนยื่นเอกสารติดต่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินก็อย่าลืมศึกษาวิธีการใช้งาน หรือเงื่อนไขต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง