ทำไมถึงควรใช้บัตรเสริมก่อนบัตรหลัก


นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราควรใช้บัตรเสริมก่อนจะใช้บัตรหลัก

ในการทำบัตรเครดิต ส่วนใหญ่แล้วจะต้องกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารเพื่อทำการสมัครเข้าไปยังธนาคารที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งมีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติและไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้แก่ผู้สมัคร เพราะทุกอย่างจะต้องถูกเช็คทั้งหมดและหลักที่สุดคือเครดิตบูโรของผู้สมัคร หากมีประวัติเสียติดอยู่ที่เครดิตบูโรก็อาจจะส่งผลให้ยากต่อการได้รับอนุมัติ รวมถึงฐานของรายได้ก็มีส่วนสำคัญใน การยื่นสมัครบัตรเครดิต ด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานและยังไม่มีประวัติในเครดิตบูโรก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะทำบัตรเครดิตไม่ผ่าน เพราะทางธนาคารไม่สามารถเช็คได้ว่าผู้ยื่นสมัครมีประสิทธิภาพในการผ่อนชำระหนี้ได้ดีแค่ไหน รวมไปถึงอายุงานที่อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ธนาคารตั้งเอาไว้ การลอง สมัครใช้บัตรเสริมจากบัตรหลัก ของคนในครอบครัวไปก่อน เพื่อสะสมประวัติในการผ่อนชำระหนี้สินในเครดิตบูโรจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่ทำให้สามารถสมัครบัตรเครดิตหลักผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

แต่อาจจะต้องใช้เวลาในการสะสมประวัติอยู่ที่ 6 เดือนถึง 1 ปีขึ้นไป เมื่อนำประวัติที่ใช้กับบัตรเสริมไปผสมเข้ากับอายุงานก็จะช่วยให้ธนาคารอนุมัติบัตรให้แก่ผู้สมัครได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่มีข้อแม้ว่าในระหว่างที่ใช้บัตรเสริมจะต้องชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลาเท่านั้น และไม่เกิดหนี้เสียในระหว่างที่ใช้บัตรเสริม

หากคนในบ้านมีบัตรเครดิตหลักแล้วก็สามารถสมัครบัตรเสริมมาใช้งานก่อนได้แบบง่ายๆ

แต่หากในบ้านไม่มีคนใช้บัตรเครดิตหลักก็อาจจะต้องสะสมอายุงานและลองหาเครดิตอื่น ๆ มาใช้ก่อนเพื่อทำให้เกิดประวัติลูกหนี้ที่ดีในเครดิตบูโร เมื่ออายุงานครบและไม่มีหนี้เสียใด ๆ ทั้งสิ้นก็ตรวจสอบหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นทำบัตรเครดิต แม้ว่าจะมั่นใจแค่ไหนว่าประวัติเครดิตบูโรดีแล้วแต่ก็ควรทำการยื่นขอเครดิตบูโรมาไว้เลย เพื่อเป็นการนำไปยื่นพร้อมเอกสารในการสมัครบัตรเครดิต การอนุมัติและเวลาในการที่ธนาคารจะตรวจสอบก็จะน้อยลงและสามารถอนุมัติบัตรได้เร็วมากยิ่งขึ้น

เพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำบัตรเครดิตจะไม่นิยมเช็ดเครดิตบูโรด้วยตนเอง และรอให้ทางธนาคารเป็นผู้เช็คให้ในขั้นตอนการตรวจสอบของธนาคาร ซึ่งหากลองคิดดูว่าแต่ละวันมีคนจำนวนมากที่สนใจและยื่นสมัครบัตรเครดิตอยู่เสมอ ทำให้การเช็ดรายละเอียดเหล่านี้ผ่านธนาคารที่ทำการสมัครบัตรเครดิตเข้าไปอาจจะล่าช้าและต้องรอนานกว่าปกติ

การเช็คเครดิตบูโรเองเลยและยื่นไปพร้อมกับเอกสารตอนสมัครบัตรเครดิตกับธนาคาร จึงเป็นการย่นเวลาในการสมัครและตรวจสอบได้ดีที่สุด