citi
ค่าธรรมเนียมปีแรก: 0 ฿
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • รับคะแนนสะสม 4 เท่า ที่ห้างฯ ชั้นนำทั่วโลก
 • รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ
 • รับเงินคืน 5% ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
citi-prestige-card
ค่าธรรมเนียมปีแรก: 7,900 ฿
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 2 คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 25 บาท
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษผ่านบัตร Priority Pass
 • บริการลิมูซีน รับ-ส่ง พร้อมบริการ Meet & Assist ณ สนามบินที่ร่วมรายการ
citi-royal-orchid-plus-select
ค่าธรรมเนียมปีแรก: 0 ฿
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • ทุก 20 บาท = 1 คะแนนเพื่อแลก 1 ไมล์สะสม
 • Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิฟรี
 • สะสมคะแนนแลกตั๋วเครื่องบินไม่มีวันหมดอายุ
ktc-jcb-platinum
ค่าธรรมเนียมปีแรก: ฿0
สิทธิพิเศษของบัตร:
 • บริการห้องรับรองในสนามบินญี่ปุ่น และเอเชีย
 • รับคะแนนสะสม x2 ทุกยอดใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น
 • ผ่อนชำระ 0% ได้นาน 10 เดือน