อเมริกัน เอ็กซ์เพลส (ไทยแลนด์)


อเมริกัน เอ็กซ์เพลส (ไทยแลนด์) คือ ผู้ให้บริการบัตรประเภทชาร์จการ์ด เครดิตการ์ด และบริการด้านการเดินทาง

American Express เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1850 ซึ่งขณะนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกามีอายุได้เพียง 75 ปี หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งสำคัญ 3 คน คือ เฮนรี่ เวลส์, วิลเลี่ยม จี ฟาร์โก และ จอห์น บัตเตอร์ฟิลด์ ทำธุรกิจขนส่งด่วนโดยรถม้า โดยมีธนาคารเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ

ช่วงปี 1860 เกิดสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลดีให้กับธุรกิจขนส่งด่วน ทำให้ American Express มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีสำนักงานตัวแทนกว่า 890 แห่ง พนักงานกว่า 1,500 คน และเครือข่ายเส้นทางขนส่งด่วนทางรถไฟกว่า 10,000 ไมล์ American Express เริ่มเป็นตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันมากที่สุดในประเทศแต่การแข่งขันระหว่างบริษัทขนส่งด่วน ก็เป็นไปอย่างเข้มข้น

ในปี 1880 ธุรกิจขนส่งเงินสด ซึ่งทำกำไรให้บริษัทขนส่งด่วนได้รับผลกระทบจากธนาณัติ ทำให้ American Express ตัดสินใจพัฒนาระบบธนาณัติของตนเองให้ดีกว่าของกรมไปรษณีย์ โดยพัฒนาสำเร็จในปี 1882 แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการส่งไปยังทวีปยุโรป เนื่องจากปัญหาเรื่องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ซึ่งเป็นจุดกำเนิด ทำให้มีการออกเช็คเดินทางเกิดขึ้น

ซึ่งทำให้ American Express เริ่มเป็นที่รู้จักในยุโรปมากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างแท้จริง ในช่วงปี 1893 American Express เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ในฐานะบริษัทขนส่งด่วน และเริ่มเข้าไปตั้งสาขาในเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วยุโรป เพื่อให้บริการรับแลกเช็คเดินทาง

ในขณะที่การขนส่งด่วนทางเครื่องบินได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 1911 และในปี 1912 เริ่มใช้รถยนต์บรรทุกแทนรถม้า ปี 1915 American Express เปิดให้บริการตั๋วรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวยุโรป รับส่งจดหมาย ดูแลการส่งกระเป๋าเดินทางและหีบห่อ ขายตั๋วชมเมือง นอกจากนี้ ยังเริ่มมีการจัดคณะทัวร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

American Express เริ่มดำเนินธุรกิจด้านการเงินอย่างจริงจังในปี 1919 โดยจัดตั้งบริษัทในเครือชื่อว่า The American Express Inc. Co.,Ltd ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ American Express Bank ในปัจจุบัน

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 1938 การเดินทางและขนส่งเพื่อการลี้ภัยเกิดขึ้นมาก ก่อนที่การท่องเที่ยวจะบูมมากในปี 1947-1952 โดยคนอเมริกันใช้จ่ายเงินกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อการท่องเที่ยว

American Express ได้ออกบัตรเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะพัฒนากลายมาเป็นบัตร Ameircan Express ที่ออกในครั้งแรกในปี 1958 และได้มีการพัฒนาอีกหลายรูปแบบ ทั้ง Golad Card, Platinum Card, Co-branded Card ในรูปของ Charge Card

ในปี 1987 เมื่อพฤติกรรมการใช้จ่ายบัตรเปลี่ยนไป สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทำให้ American Express ออกบัตรเครดิต American Express เป็นครั้งแรก


ผู้บริหาร American Express

Kenneth I. Chenault CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, AMERICAN EXPRESS COMPANY

Charlene Barshefsky SENIOR INTERNATIONAL PARTNER, WILMERHALE

John J. Brennan CHAIRMAN EMERITUS AND SENIOR ADVISOR OF VANGUARD

Ursula M. Burns CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, XEROX CORPORATION

Peter Chernin FOUNDER AND CHAIRMAN, CHERNIN ENTERTAINMENT, INC.

Rafael de la Vega VICE CHAIRMAN, AT&T INC. AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF BUSINESS SOLUTIONS AND INTERNATIONAL, AT&T

Anne Lauvergeon CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, A.L.P. SAS

Michael O. Leavitt FOUNDER AND CHAIRMAN, LEAVITT PARTNERS, LLC

Theodore J. Leonsis CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, MONUMENTAL SPORTS & ENTERTAINMENT, LLC

Richard C. Levin CHIEF EXECUTIVE OFFICER, COURSERA PRESIDENT EMERITUS, YALE UNIVERSITY

Samuel J. Palmisano FORMER CHAIRMAN, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, IBM

Daniel L. Vasella HONORARY CHAIRMAN AND FORMER CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, NOVARTIS AG

Robert D. Walter FOUNDER AND FORMER CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CARDINAL HEALTH, INC.

Ronald A. Williams FORMER CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, AETNA INC.


ผลิตภัณฑ์ของ American Express

บัตร

 • บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
 • บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ประกันภัย

การเดินทาง

 • เช็คเดินทาง

American Express Online Service

Website: www.americanexpress.com/th Youtube: www.youtube.com/user/AmericanExpress Online: อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ออนไลน์


สำนักงานใหญ่

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2273-5500 เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00


การชำระค่าใช้จ่าย

สามารถเลือชำระได้ 5 วิธี ประกอบด้วย

การหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ( Direct Debit )

เป็นวิธีการชำระค่าใช้จ่ายที่อำนวยความสะดวกมากที่สุด ท่านเพียงแต่ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้เพียงพอต่อการหักบัญชีเท่านั้น โดยสังเกตุว่าในใบเรียกเก็บเงินรายเดือนจะระบุวันที่จะทำการหักค่าใช้จ่ายจากบัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 10 วันนับจากวันที่จัดทำใบเรียกเก็บเงิน ท่านสามารถติดต่อสมัครขอรับบริการอันแสนสะดวกนี้ได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร

โดยปกติ ธนาคารจะทำการหักยอดค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากของท่านก่อนเวลาเปิดทำการ หากเงินในบัญชีของท่านในขณะนั้นไม่พอหักจ่ายและมีความจำเป็นต้องนำฝากเงินเพิ่มเติม กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการเคลียริ่งเพื่อให้ทันกับวันที่ธนาคารทำการหักบัญชี ระยะเวลาดำเนินการของธนาคารสำหรับขั้นตอนการรับเงินฝาก ได้แก่

การนำฝากเงินสด - 1 วันทำการ การนำฝากเช็คในกรุงเทพฯ - 3 วันทำการ สำหรับเช็คต่างจังหวัดและการนำเงินเข้าบัญชีในรูปแบบอื่นๆ โปรดตรวจสอบได้กับทางธนาคารของท่าน

รายชื่อธนาคารหลักที่ให้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคาร

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ
 • ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปเรชั่น
 • ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปเรชั่น จำกัด

การสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ประกอบด้วย 2 วิธี

1. สมัครรับบริการได้ที่แผนกบริการสมาชิกบัตร

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5544 บัตรทอง และบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5555 บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5599 บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5999 บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5005 บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5566

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับทางไปรษณีย์


การชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมรายการ

ในแต่ละเดือนท่านจะได้รับใบชำระเงินผ่านธนาคารที่ส่งมาพร้อมกับใบเรียกเก็บเงินรายเดือนวิธีนี้จะเหมือนกับการใช้ใบนำฝากหรือใบฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยทั่วไป

ท่านสามารถจ่ายเงินสดหรือเช็คแนบพร้อมกับใบชำระเงินสดผ่านธนาคารต่างๆ ทุกสาขา ดังนี้

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารจะให้ท่านลงนามรับรองในใบนำฝากของทางธนาคารและมอบสำเนาให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ยอดเงินที่ท่านชำระจะปรากฏในบัญชีบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ท่านชำระ


การชำระด้วยเช็คผ่านไปรษณีย์

กรุณาขีดคร่อมเช็คและสั่งจ่าย บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ( ไทย ) จำกัด ระบุหมายเลขสมาชิกบัตรและชื่อของท่านกำกับไว้ที่ด้านหลังของเช็ค (กรุณาอย่านำเงินสดใส่ซองจ่ายผ่านทางไปรษณีย์)

การชำระด้วยตนเองที่สำนักงานอเมริกัน เอ็กซ์เพรส

ท่านสามารถนำเงินสดหรือเช็คไปชำระได้ที่ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด อาคาร เอส.พี. เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10400 เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.


นอกจากนี้ถ้าท่านมีข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของ AmericanExpressท่านสามารถติดต่อหมายเลขของเจ้าหน้าที่ตามการรับเรื่องต่างๆได้ดังต่อไปนี้

บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0-2273-5500

สายด่วนบริการสมาชิกบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5544

บัตรทอง และบัตรธุรกิจ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5555

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5599

บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5999

บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5005

บัตรบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส 0-2273-5566

สายด่วนแผนกบริการอื่นๆ

แผนกอนุมัติวงเงิน (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) 0-2273-5522

แผนกดูแลบัญชีบัตร (วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.00 น.) 0-2273-5050

แผนกบริการสถานธุรกิจ (วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.00 น.) 0-2273-5100

เช็คเดินทางอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) 0-2273-5296

บริการให้คำแนะนำโกลเบิ้ล แอสซิสท์ (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) 0-2273-5222

แผนกป้องกันบัตรทุจริต (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)0-2273-5800,0-2787-5800

แผนกดูแลบัญชีบัตรบริษัท (วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)0-2273-5183