เอชเอสบีซี ประเทศไทย


ธนาคารเอชเอสบีซี เป็นธนาคารระดับโลกที่รับใช้สังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 12 ทศวรรษและได้มอบบริการมาตรฐาน สากลบนรากฐานแห่งความเข้าใจในความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง

HSBC เกิดขึ้นมาได้ด้วยความคิดง่าย ๆ ความคิดเดียว คือความต้องการที่จะเป็นธนาคารในฮ่องกง และเซี่ยงไฮ เพื่อสนับสนุนคนในพื้นที่และการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นที่ฮ่องกงในเดือนมีนาคมปี ค.ศ. 1865

กว่าหลายทศวรรษที่ HSBC พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ มากมายทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ ภัยจากธรรมชาติ สงคราม ไปจนถึงการปฏิวัติมากมาย พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมที่ HSBC ทำงานร่วมอยู่ ร่วมกันสร้างองค์กร HSBC ในทุกวันนี้ ปัจจุบัน HSBC ให้บริการลูกค้ามากกว่า 37 ล้านคน ใน 70 พื้นที่และประเทศ รวมถึงประเทศไทยเช่นเดียวกัน (ข้อมูลจาก HSBC)

จุดเริ่มต้นของ HSBC ไทย

ธนาคารเอชเอสบีซี เป็นธนาคารระดับโลกที่รับใช้สังคมไทยมาอย่างยาวนาน เป็นเวลากว่า 12 ทศวรรษ ธนาคารเอชเอสบีซีเริ่มเปิดทำการในประเทศไทย ครั้งแรก ในปีพุทธศักราช 2431 นับได้ว่าเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกใน ประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้พิมพ์ธนบัตรออกใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2432 รวมทั้งจัดหาเงินกู้จากต่างประเทศสำหรับรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกเพื่อการสร้างทางรถไฟ และธนาคารยังได้มีบทบาทสำคัญในการวาง รากฐานด้านการเงินการธนาคารของไทย

ตลอดระยะเวลา 120 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารเอชเอสบีซีได้มอบบริการมาตรฐาน สากลบนรากฐานแห่งความเข้าใจในความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่ายุคสมัยและความต้องการของคนในประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ธนาคารเอชเอสบีซีก็พร้อมให้บริการเพื่อความก้าวหน้าของเศรษฐกิจไทยและสิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับคนไทย

จากธนบัตรใบแรกสู่บัตรเครดิตที่มอบความคุ้มค่าจากบริการทางการค้าระหว่างประเทศทางเรือ สู่บริการทางการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ ปัจจุบัน ธนาคารเอชเอสบีซี มอบบริการทางการเงินการธนาคารครบวงจรสำหรับลูกค้า ทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคล

เพื่อความเป็นผู้นำธนาคารนานาชาติ

เพื่อนำลูกค้าไปสู่โอกาส นำพาธุรกิจให้เจริญเติบโต เศรษฐกิจมั่งคั่ง ช่วยเหลือคนให้สามารถบรรลุความฝันและความหวัง ตระหนักถึงความทะเยอทะยานในตัวพวกเขา

 • Douglas Flint Group Chairman, HSBC Holdings plc

 • Stuart Gulliver Group Chief Executive

 • Iain Mackay Group Finance Director

 • Phillip Ameen Independent non-executive Director, member of the Group Audit Committee

 • Kathleen Casey Independent non-executive Director, member of the Group Audit Committee and the Financial System Vulnerabilities Committee

 • Laura Cha, GBS Independent non-executive Director, Chairman of the Philanthropic & Community Investment Oversight Committee, and member of the Nomination Committee and the Conduct & Values Committee

 • Henri de Castries Independent non-executive Director

 • Lord Evans of Weardale Independent non-executive Director, Chairman of the Financial System Vulnerabilities Committee, member of the Conduct & Values Committee and Philanthropic & Community Investment Oversight Committee

 • Joachim Faber Independent non-executive Director, member of the Group Risk Committee

 • Irene Lee Independent non-executive Director

 • John Lipsky Independent non-executive Director, member of the Group Risk Committee, the Nomination Committee and the Group Remuneration Committee

 • Heidi Miller Independent non-executive Director, member of the Group Risk Committee

 • Marc Moses Executive Director and Group Chief Risk Officer

 • David Nish Independent non-executive Director, member of the Group Audit Committee

 • Jonathan Symonds, CBE Senior independent non-executive Director, Chairman of the Group Audit Committee, Interim Chairman of the Nomination Committee and member of the Conduct & Values Committee

 • Jackson (Jack) Tai Independent non-executive Director, Chairman of the Group Risk Committee and member of the Financial System Vulnerabilities Committee

 • Pauline van der Meer Mohr Independent non-executive Director, Chairman of the Group Remuneration Committee, Chairman of the Conduct & Values Committee and member of the Nomination Committee

 • Ben Mathews Group Company Secretary

 • Fisher Asset Management LLC - 13.16 ล้านหุ้น
 • Dimension Fund Advisors LP - 12.55 ล้านหุ้น
 • Fidelity Management and Research LLC - 6.55 ล้านหุ้น
 • Cambiar Investors LLC - 4.98 ล้านหุ้น
 • Schafer Cullen Capital Management Inc - 3.84 ล้านหุ้น

HSBC ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการเอื้อหนุนเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม พร้อมปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญสองด้านได้แก่

ส่งเสริมการศึกษา ในด้านต่าง ๆ โดยจะให้ความสำคัญกับบางเรื่องเป็นพิเศษ เช่น ช่วยเหลือเด็กผู้ไร้โอกาส โดยเฉพาะในระดับประถมและมัธยม สร้างเสริมความเข้าใจทางภาษาและวัฒนธรรม และมอบอำนาจให้กับผู้หญิงมากขึ้น

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะให้ความสำคัญกับบางเรื่องเป็นพิเศษ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และให้ความสำคัญเรื่องของน้ำและสุขาภิบาล

โดย HSBC ประเทศไทย เคยมีผลงานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้

The Bangkok Big Switch: ธนาคาร HSBC ร่วมกับพันธมิตร จัดโครงการเพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยของการไฟฟ้านครหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีส่วนร่วมในการลดใช้ไฟฟ้า ด้วยการจัดแข่งประหยัดไฟเป็นเวลา 3 เดือน

Green Outing: อาสาสมัครของ HSBC จำนวน 39 คน ร่วมปลูกต้นไม้นับร้อยต้นที่ HSBC Garden เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานระหว่างแผนกอีกด้วย เป็นโครงการที่ธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิ WWF ในการปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการ เกษตรและธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

 • บัญชีธนาคารเงินฝากสำหรับองค์กร
 • บริหารสภาพคล่องทางการเงิน ทั่วโลก
 • การแลกเปลี่ยนและรับการเงินจากทั่วโลก
 • HSBC Security Services
 • สถานที่: อาคาร เอชเอสบีซี, เลขที่ 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขต บางรัก, กรุงเทพ 10500
 • โทรศัพท์: 02-614-4000
 • เวลาทำการ: 08.30 - 18.00
 • SWIFT Code : HSBCTHBK

ท่านสามารถติดต่อ และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ HSBC ประเทศไทยได้ที่นี่เลยครับ