ธนาคารกรุงไทย สถาบันการเงินในใจคนไทย


ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปสถาบันการเงิน ประเภทธนาคารพาณิชย์ มีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแล จึงมีตราสัญลักษณ์เป็นภาพนกวายุภักษ์ เช่นเดียวกับของกระทรวงการคลัง

เริ่มต้นครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 จากการรวมตัวของ 2 ธนาคารใหญ่ที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารเกษตร จำกัด และ ธนาคาร มณฑล จำกัด กำเนิดออกมาเป็น ธนาคารกรุงไทยจำกัด เพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนชาวไทย และฐานเศรษฐกิจของประเทศ สาขาแรกตั้งอยู่บนถนนเยาวราชซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เดิมของธนาคารเกษตร

ตลอดระยะเวลาหลังจากเปิดบริษัทมา ธนาคารกรุงไทยได้ขยายตัวขึ้นตลอดเวลา ขยายเสียจนพื้นที่ตั้งบนถนนเยาวราชเริ่มคับแคบเกินไปสำหรับครอบครัวกรุงไทยแล้ว วันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 จึงย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่ ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท และใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ใหญ่ มาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานสำนักงานใหญ่ใหม่ ก็ได้มอบบริการที่รวดเร็วทั่วถึงลูกค้าทุกคน รวมถึงขยายตัวออกไปไกลกว่าเพียงกรุงเทพฯ ประเทศไทยเท่านั้น ปัจจุบันทุกอำเภอในประเทศไทยมีสาขาธนาคารกรุงไทยพร้อมให้บริการทุกคนอยู่ทุกมุมประเทศ

หลังจากเป็นหนึ่งในองค์กรที่ช่วยกอบกู้สถานะการเงินของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2532 ธนาคารกรุงไทยได้นำหุ้นของธนาคารเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่นำหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างดีว่าธนาคารกรุงไทย เป็นธนาคารที่เป็น Lead Bank ของประเทศ โดยมีทรัพย์สินมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในปี พ.ศ. 2540 หลายๆ ผู้ให้บริการทางการเงินก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน แต่มีธนาคารกรุงไทยและหลายๆ ธนาคารที่ยังมุ่งมั่นและเดินทางต่อไปอย่างแข็งแกร่ง แม้ในช่วงที่การเงินของไทยล้มละลาย ช่วงปี พ.ศ. 2546 แต่เงินปันผลจากกรุงไทยยังคงกระจายออกสู่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ซ้ำยังพยายามให้เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมและธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของธนาคาร อยู่ในรูปแบบที่ไม่เดือดร้อนประชาชน และโปร่งใสยิ่งกว่าใครๆ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวต่างชาติและนักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับธนาคารรัฐวิสาหกิจของไทยนี้มากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงไทย คือนกสีฟ้าที่กำลังโบยบิน ผสานเข้ากับตัวอักษรหนาสีฟ้า ซึ่งความหมายของสัญลักษณ์จากธนาคารกรุงไทยมีดังนี้

 • รูปแบบของความอิสระ : นกวายุภักษ์หลุดจากกรอบจำกัด เพื่อการโบยบินที่เป็นอิสระ และคล้องตัวยิ่งกว่า
 • สีฟ้า : ความทันสมัย อิสระที่ไร้ขอบเขต พลังแห่งความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะโบยบินนำพาไปสู่ความก้าวหน้าที่ก้าวไกลทั่วแผ่นฟ้าไทย และสีฟ้า Sky Blue ยังสื่อถึงความสะดวกสบาย เป็นกันเอง ที่ลูกค้าจะได้รับจากธนาคารกรุงไทย
 • ตัวอักษร : คือความหนักแน่น มั่นคง ทันสมัย

“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ” GROWING TOGETHER มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

 • ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
 • ให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
 • นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

 • นางจรี วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

 • นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

 • นายวิเทศ เดชางาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี

 • นางสาวอาริศรา ธรรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ

 • นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

รวมทั้งสิ้น 13,976,061,250

เพราะธนาคารกรุงไทยดำเนินการทุกอย่างเพื่อความยั่งยืน และมีเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพสังคมที่ดี ประกอบไปด้วย

 • มิติเศรษฐกิจ
 • มิติสังคม
 • มิติสิ่งแวดล้อม

ซึ่งโครงการ CSR ต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย สามารับชมแบบเต็มรูปแบบ ครบทุกโครงการ และข่าวสารความเคลื่อนไหว ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย ได้เลย

 • เงินฝาก ประกอบไปด้วยบัญชีหลากหลายประเภทเช่นออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ฝากประจำ
 • สินเชื่อ ประกอบไปด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย เช่นเพื่อธุรกิจ เพื่อการศึกษา หรือเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ มีตัวเลือกมากมายทั้งเพื่อความสะดวกสบาย หรือระบบออนไลน์โดยเฉพาะเช่นแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
 • บริการโอนเงิน มีตัวเลือกมากมายทั้งโอนเงินภายใน หรือโอนเงินไปต่างประเทศ รวมถึง พร้อมเพย์ (KTB PromptPay) ที่คุ้นเคยกันด้วย
 • บริการรับชำระเงินและเติมเงิน มีพันธมิตรมากมายเช่น mPAY, Rabbit LINE Pay หรือ Easy Pass เป็นต้น
 • บริการบัตร หมายถึงทั้งบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด
 • การลงทุน ในฐานะที่ปรึกษาธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารกรุงไทยสำหรับ นักลงทุน
 • บริการกรุงไทยธนบดี ในฐานะที่ปรึกษาธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารกรุงไทยสำหรับส่วนบุคคล
 • บริการทางการเงินต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขายธนบัตร หรือบัญชีสำหรับการอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 • บริการจัดการทางการเงิน ประกอบไปด้วยรายย่อยอย่าง ซื้อ-ยื่น-ค้ำประกัน ไปจนถึงบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ
 • วาณิชธนกิจ เป็นส่วนสำหรับนักลงทุนรายย่อย ประกอบด้วยการออกและเสนอขายตราสารหนี้และการจัดหาเงินกู้ร่วม

ประกอบไปด้วยธุรกิจ บริการและสินค้าที่หลากหลายและอัดแน่นอยู่สำหรับลูกค้าทุกท่าน เรียกได้ว่าเป็นสถานบริการด้านการเงินที่ค่อนข้างจะครบวงจรที่สุด ไม่ว่าคุณจะต้องการปรึกษา ลงทุน หาช่องทาง หรือแม้แต่ชำระหนี้ ก็มีบริการพร้อมรอคุณอยู่แล้ว

เช่นเดียวกับธนาคารชั้นนำในประเทศ ธนาคารกรุงไทยมีตัวเลือกสินเชื่อมากมายให้ตัดสินใจ โดยเฉพาะกับสินเชื่อบุคคลเพื่อการทำธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus, สินเชื่อกรุงไทยใจดีช่วย SME

 • สถานที่ตั้ง : อาคาร 1 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ : 0-2255-2222
 • โทรสาร : 0-2255-9391-3
 • เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

และ

 • สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ : 0-2208-7000, 8000
 • โทรสาร : 0-2255-9391
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 ภายในบริเวณกรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษษ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • โทรศัพท์ : 02-249-9310-1
 • โทรสาร : 02-249-9313
 • เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 633/25 ถนนสาธุประดิษญ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนา กรุงเทพฯ 10120
 • โทรศัพท์ : 02-295-4921-3
 • โทรสาร : 02-295-4924
 • เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สาขาบิ๊กซี แพร่
 • สาขามาร์คโฟร์ พลาซ่า
 • สาขาแพร่
 • สาขาบ้านค่าย
 • สาขาแถลง
 • สาขาเซ็นทรัล พลาซา ระยอง
 • สาขาถนนแสงชูโต
 • สาขาตลาดผาสุข กาญจนบุรี
 • สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
 • โรบินสัน ร้อยเอ็ด
 • สาขาตลาดหายโศรก
 • สาขาบึงพลาญชัย
 • สาขาขุนทะเล
 • สาขาถนนตลาดใหม่
 • สาขาถนนศรีวิชัย

นอกจากนี้ ยังมีสาขาอื่นๆ อีกมากมายในประเทศไทยที่รอให้คุณค้นหา ไม่ว่าจะเป็นสาขาย่อย หรือตู้ ATM ของธนาคาร เพียงแค่กรอกข้อมูลต่างๆ ในที่ที่คุณอยู่ ข้อมูลทุกอย่างจะปรากฎขึ้นมาให้เห็นในทันที และยังสามารถค้นหาธนาคารกรุงไทยในต่างประเทศได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย อเมริกา สิงคโปร์ เกาะเคย์แมน และพม่า ข้อมูลต่างๆ รอให้คุณค้นหาแล้วที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย