กสิกรไทย


ธนาคารกสิรกรไทย "บริการทุกระดับ ประทับใจ"

ธนาคารกสิกรไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยสาขาถนนเสือป่าเป็นที่ทำการแห่งแรก ในตอนเริ่มก่อตั้งมีพนักงานเพียง 21 คน แต่ 6 เดือนผ่านไปหลังเปิดกิจการ ธนาคารกสิกรไทยมียอดฝากเงินสูงสุดถึง 12 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ 15 ล้านบาท

ธนาคารกสิรกรไทยก่อตั้งในช่วงปลายๆ สงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้ก่อตั้งคือ นายโชติ ล่ำซำ และญาติชาวไทยเสื้อชายจีนอีกหลายคน ในตอนแรกมุ้งเน้นลูกค้ารายย่อยที่เป็นเกษตรกร ทำให้เศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในตอนนั้นดีขึ้น สำนักงานแห่งแรกอยู่ที่ถนนเสือป่า เป็นแหล่งอาศัยของชาวจีน หลังจากนั้นค่อยๆ ขยายออกไปยังหัวเมืองใหญ่

หลังจากนั้นจึงขยายสาขาไปทั่วประเทศ และต่างประเทศ และเปิดสำนักงานใหม่บนถนนสีลม สำนักใหม่ที่ถนนสีลมจึงกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การลงทุน และการเงินที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นยุคที่กำหนดคำขวัญ “บริการทุกระดับประทับใจ” และเริ่มใช้ตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา

ในช่วงปี 30 ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูมาก มีความเสรีทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทยเองก็ริเริ่มและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง และย้ายสำนักงานใหญ่จากถนนสีลมมาตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เพราะเล็งเห็นว่าถนนพหลโยธินจะเป็นย่านที่มีความเจริญทางธุรกิจ และในยุคนี้ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัทมหาชน”

เมื่อเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วจนทำให้ประเทศไทยเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกภาคส่วน สถาบันการเงินก็ไม่แพ้กัน แต่ธนาคารกสิกรผ่านวิกฤตนั้นมาด้วยนโยบายและมาตรการสำคัญ แสดงให้เห็นว่าธนาคารกสิกรไทยมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดี

เมื่อเมฆฝนอันมืดครึ้มผ่านพ้นไป ธนาคารกสิกรไทยก็มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสุดท้ายธนาคารกสิกรไทยสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบและครบวงจรภายใต้แนวคิด “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”​ แถมร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นว่าอนาคตอันใกล้ ระบบการเงินจะไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น

“ธาตน้ำก่อให้เกิดธาตุไม้ และธาตุไม้ก่อให้เกิดธาตุไฟ เป็นการผสมธาตุที่กลมกลืนสมดุล ก่อให้เกิดสิริมงคลและความก้าวหน้า”​

 • วงกลม : ความสมดุล สมบูรณ์ ไม่สิ้นสุด ก่อให้เกิดพลังความสามัคคี เงินไม่รั่วไหล
 • รวงข้าว : แสดงถึงความอุดสมบูรณ์ และเจริญรุ่งเรือง
 • คลื่น : เปรียบเสมือนน้ำซึ่งบำรุงต้นข้าว ส่งเสริมให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้น
 • น้ำ : เงิน ลายเส้น 6 เส้น เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาว เงิน สอดคล้องกับธุรกิจธนาคาร
 • สีเขียว : สีของธาตุไม้ เป็นสีที่เหมาะสมเนื่องจากปีที่ก่อตั้งธนาคารเป็นธาตุไม้
 • สีเทา : สีของธาตุน้ำ สีเข้มเสมือนน้ำลึก หมายถึง เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผ่น
 • สีแดง : สีของธาตุไฟ ซึ่งสอดคล้องกับสมดุลกับธาตุน้ำและธาตุไม้
 • นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รองประธานกรรมการ

 • นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ

 • นายปรีดา ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ

 • นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ

 • นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ

 • ดร.อภิชัย จันทรเสน กรรมการและที่ปรึกษากฎหมาย

 • น.ต. พญ.นลินี ไพบูลย์ กรรมการอิสระ

 • นายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการอิสระ

 • ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ

 • นายกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ

 • นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์​ กรรมการอิสระ

 • นายวิบูลย์ คูสกุล กรรมการอิสระ

 • นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ

 • นายสาระ ล่ำซำ กรรมการ

 • นายชนินทธ์ โทณวณิก กรรมการอิสระ

 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด - 606,169,878 หุ้น
 • STATE STREET BANK EUROPE LIMITED - 253,231,691 หุ้น
 • CHASE NOMINEES LIMITED - 185,368,767 หุ้น
 • STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY - 131,933,585 หุ้น
 • NORTRUST NOMINEES LIMITED THAILAND - 48,015,723 หุ้น
 • GIC PRIVATE LIMITED - 40,984,181 หุ้น
 • สำนักงานประกันสังคม - 40,163,900 หุ้น
 • LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED - 37,395,600 หุ้น
 • THE BANK OF NEW YORK MELLON - 28,332,950 หุ้น
 • NORBAX, INC. - 22,815,552 หุ้น
 • ผู้ถือหุ้นอื่น - 998,848,366 หุ้น

เมื่อธนาคารกสิรกรไทยดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารกสิกรไทยจึงดำเนินงานการพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อสังคมภายใต้ปณิธาน​ “หัวใจสีเขียว” มุ่งรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร อย่างเช่น โครงการ กรีน ดีเอ็นเอ ซึ่งคุณสามารถเยี่ยมชม CSR ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิรกรได้เลย

 • บัตรเดบิตกสิกรไทย
 • บัตรเดบิต K-My Play
 • บัตรเดบิต K-Max Plus
 • บัตรเดบิต K-Ducati
 • บัตรเดบิตช้างศึกกสิกรไทย
 • บัตรเดบิตสโมสรฟุตบอลกสิกรไทย
 • บัตรเดบิตกสิกรไทย เซเว่นเพิร์ส
 • บัตร K-Web Shopping
 • บัตรวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท)
 • เดอะวิสดอมกสิกรไทย
 • เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตวีซ่า / มาสเตอร์การ์ด แพลทินัมกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตวีซ่า / มาสเตอร์การ์ดทองกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตวีซ่า / มาสเตอร์การ์ดคลาสสิกกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตเคเวฟ NFC กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์แพลทินัมกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ทองกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์คลาสสิกกสิกรไทย
 • บัตรเดรดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทียมกสิกรไทย
 • บัตรเครดิต K Home Smiles Club
 • บัตรเครดิตร่วม คิงเพาเวอร์ - กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตร่วม His & Her กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตร่วมเมอร์เซเดส กสิกรไทย
 • บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทย
 • บัตรเครดิตร่วม CGA / SFT กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ กสิกรไทย
 • บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์ กสิกรไทย
 • บัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
 • สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา
 • สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุข
 • สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่ง
 • สถานที่ตั้ง : 400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 0-2696-0000
 • โทรสาร : 0-2696-0099
 • เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02-222-0000 กด 2
 • เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 47/7 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
 • โทรศัพท์​ : 02-222-0000 กด 3
 • เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)
 • ตลาดโลตัส เวียงน่าน
 • ท่าอากาศยานน่าน
 • สาขาแม็คโคร ชุมแพ ขอนแก่น
 • สาขาโลตัสหนองเรือ ขอนแก่น
 • สาขาแหลมทอง บางแสน ชลบุรี
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
 • สาขาโลตัส สุพรรณบุรี
 • สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
 • สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต (อำเภอถลาง)
 • สาขาโลตัส เอ็ซ์เพรส ภูเก็ต แอร์พอร์ท

สำหรับธนาคารสาขาย่อย หรือตู้กดเงินสด (ATM) ของธนาคารกสิกรไทยที่กระจายมากมายไปทั่วประเทศ สามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์กสิกรไทยได้ในทันที เพียงคุณเลือกว่าต้องการหาอะไร ATM หรือสำนักแลกเปลี่ยนเงินตรา แล้ว GPS จะทำงานโดยจับสัญญาณจากสมาร์ทโฟนของคุณ และแสดงสถานที่ที่ใกล้ที่สุด พร้อมบอกระยะทางที่เชื่อมต่อกับกูเกิลแมพ รับรองว่าซอกแซกแค่ไหนก็ไม่มีทางหลงแน่นอน