รู้จัก ธนาคารทหารไทย ตัวช่วยทางการเงินระดับมืออาชีพ


"Make the Difference." ร่วมคิด เพื่อทุกก้าวของชีวิต กับธนาคารทหารไทย

จุดเริ่มต้นธนาคารทหารไทย

ฯพณฯ พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488 ที่ตอนนี้ใช้พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 สองปีให้หลังธนาคารจึงเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนราชดำเนิน โดยมีประเภทการบริการที่จำกัด และเน้นบริการเกี่ยวกับเรื่องเงินของทหารและข้าราชการ ธนาคารแห่งแรกเกิดขึ้น พ.ศ. 2506

ธนาคารขยายขอบเขตการบริการกว้างขึ้น เพื่อตอบสนองแก่นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ใน พ.ศ. 2516 ได้กลายเป็นธนาคารพาณิชย์ที่สมบูรณ์แบบให้บริการลูกค้าทุกสถานะ และใช้คำขวัญว่า “ธนาคารทหารไทย รับใช้ประชาชน”

พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราให้แก่ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารพาณิชย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เพิ่มเงินทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อให้ธนาคารนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน และในปีต่อมาธนาคารทหารไทยใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ

หลังจากนั้นเป็นต้นมา ธนาคารทหารไทยก็ไม่ยอมหยุดพัฒนาสิ่งต่างๆ ทั้งขยายฐานการบริการไปต่างประเทศที่แรกที่ฮ่องกง และสร้างเป้าหมายต่างๆ จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบัน UKAS หรือในคราวที่ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจธนาคารทหารไทยก็ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพ

ใน พ.ศ. 2548 ธนาคารทหารไทยได้ทำการ Re-Branding โดยเปลี่ยนชื่อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษคือ “TMB Bank Public Company Limited” เปลี่ยนโลโก้ใหม่ และเปลี่ยนคำขวัญเป็น “ร่วมคิดเพื่อทุกก้าวของชีวิต - Better Partner, Better - Value” เพื่อสอดคล้องกับการเป็นสถาบันการเงินที่ครบวงจร

ธนาคารทหารไทยได้ปรับองค์การให้เป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization) ด้วยการบริหารจัดการที่มุ่งตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ความหมาย

ธนาคารทหารไทยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเปิดธนาคารพาณิชย์เพื่อให้บริการเรื่องเงินของทหารหรือข้าราชการเป็นหลัก แต่หลายปีให้หลังธนาคารธนาคารไทยก็ค่อยๆ ขยายกิจการเรื่อยๆ จนกลายเป็นว่า ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร อาชีพอิสระ แม่ค้าออนไลน์ หรือจะอยู่สถานะการเงินไหน ธนาคารทหารไทยก็จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเต็มใจ

ซึ่งสัญลักษณ์ที่ถูกออกแบบใหม่ของธนาคารทหารไทย เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ​ TMB สีแดงสลับกับสีน้ำเงิน และตัว M มีจุดสองจุดอยู่ข้างบน ซึ่งทั้งหมดมีความหมายคือ

 • ตัว T สีแดง : การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีพลัง ภายใต้เป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดของธนาคาร ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และพนักงาน
 • ตัว M สีน้ำเงินและมีจุดสองจุด : จับมือกัน ร่วมมือกัน สร้างธนาคารให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า
 • ตัว B สีแดง : ความตั้งใจที่ธนาคารมุ่งสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกราย

วิสัยทัศน์ “ทีเอ็มบี จุดประกายให้ทุกคนใช้พลังงานของตนเอง

เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น”​

พันธกิจ

 • ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
 • เพิ่มมูลค่ากิจการและให้ผลตอบแทนที่เหมาะแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • เป็นที่ทำงานที่ดีที่สุดที่ให้พนักงานได้รับโอกาส และพัฒนาความสามารถ กล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง
 • มีส่วนร่วมในการสร้างและเพิ่มคุณค่าของสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารธนาคารทหารไทย

 • นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายโรนัลด์ บาร์ท ฮูซแมน ประธานเจ้าหน้าที่ยริหาร ลูกค้ารายย่อย

 • นายไตรรงค์​บุครากาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี

 • นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

 • นายลอเรนโซ ทัสซาน-บัสซัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

 • นายถนอมศักดิ์ โชติกประกาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

 • นายฟรานซิสคัซ เจอราดัซ โรเคิซ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยง

ผู้ถือหุ้นโครงสร้างรายใหญ่ธนาคารทหารไทย

 • กระทรวงการคลัง -11,364,282,005 หุ้น
 • ING BANK N.V. -10,970,893,359 หุ้น
 • CHASE NOMINEES LIMITED - 1,075,048,272 หุ้น
 • กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ - 784,577,843 หุ้น
 • DBS BANK LTD - 602,000,000 หุ้น
 • HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD - 407,482,900 หุ้น
 • STATE STREET BANK EUROPE LIMITED - 268,638,362 หุ้น
 • N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 - 223,018,300 หุ้น

CSR กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารทหารไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ TMB ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และเติบโตโดยไม่ละทิ้งการตอบแทนสังคม ด้วยการเชื่อมมิตรภาพ ประสานองค์กรและชุมชนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีบทบาทในการให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาบริการเสริมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และกิจกรรม CSR ของธนาคารทหารไทย คือ

 • มูลนิธิทีเอ็มบี ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการอย่างยั่งยืน โดยเน้นเยาวชนและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ อย่างโครงการไฟฟ้า โดย TMB ให้คำนิยามของโครงการนี้ว่า “ไฟคือพลังงานที่มีอยู่ในตัวเด็กของทุนคน ฟ้าคือพลังของการให้จาก TMB”
 • โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน หรือ Blue Planet คือโครงการคืนประโยชน์ให้กับสังคมของ TMB ในลักษณะส่งเสริม สนับสนุน โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า “TMB Eco Friendly”

ผลิตภัณฑ์ของธนาคารทหารไทย

สินเชื่อ : ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ TMB มีทั้งสินเชื่อประเภทหลักทรัพย์ค้ำประกัน และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ สามารถเลือกได้ตามใจเลย ดังนี้

กู้เงินส่วนบุคคล

 • สินเชื่อแคชทูโก
 • บัตรกดเงินสดเรดี้แคช

กู้บ้าน

 • กู้บ้าน
 • รีไฟแนนซ์บ้าน
 • สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์​

สินเชื่อสวัสดิการทีเอ็มบี

 • สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (สำหรับข้าราชการทหาร)
 • สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)
 • สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ทีเอ็มบี

บัตรเครดิต : เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เงินถูกยัดไว้ในบัตรใบเดียว คุณรู้หรือไม่ว่าบัตรแต่ละใบมันดีอย่างไร นอกจากจะใช้จ่ายแทนเงินสดแล้ว มีอะไรดีบ้าง มาดูกัน

 • บัตรทีเอ็มบี โซ สมาร์ท
 • บัตรทีเอ็มบี โซ ชิลล์
 • บัตรทีเอ็มบี โซ ฟาสต์
 • บัตรเครดิต รอยัล ท็อป บราส

บัญชีเพื่อใช้ : เคยถามตัวเองไหมว่าจ่ายค่าธรรมเนียมทำไม? บ้างก็ 10 บาท หรือ 25 บาท แล้วไหนจะโอนเงินไปที่ต่างๆอีก ให้บัญชีเพื่อใช้ TMB ช่วยคุณประหยัดดีกว่า

บัญชี

 • บัญทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

บัญชีออมทรัพย์

 • บัญชีออมทรัพย์

บัญชีกระแสรายวัน

 • บัญชีกระแสรายวัน
 • บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธิ์

บัตรเดบิต

 • บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี แบบมี Chip
 • บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip
 • บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล ออลล์ฟรี แบบมี Chip
 • บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ซูพีเรีย ออลล์ฟรี แบบมี Chip

บัญชีเพื่อออม : เคยถามตัวเองไหมว่าเก็บก่อนใช้ หรือใช้ก่อนเก็บ จะดีกว่าถ้ารู้จักแบ่งออมเงินก่อนแล้วค่อยใช้ เพื่อให้ได้ดอกที่สูงกว่า ซึ่ง TMB มีให้เลือกออมหลากหลายสไตล์

บัญชีเงินฝากไม่ประจำ

 • ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์

บัญชีเงินฝากพิเศษ

 • ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

บัญชีเงินฝากประจำ

 • ทีเอ็มบี ฝากประจำทั่วไป
 • ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ
 • ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยด่วน
 • ทีเอ็มบี เอ็กซ์คลูซีฟ

TMB Online Service

สำนักงานใหญ่ของธนาคาร TMB

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • โทรศัพท์​ : 02-299-2349, 02-299-2350
 • โทรสาร : 02-273-7806
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ : 1558
 • วันเวลาทำการ : 08.30-15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

สำนักงานย่อยของธนาคาร TMB

เขตยานนาวา สาธุประดิษฐ์

 • สถานที่ตั้ง : 537/16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ​ 10120
 • โทรศัพท์ : 02-294-3487, 02-294-5510
 • โทรสาร : 02-294-0421
 • เวลาทำการ : 08.30-15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

เขตลาดพร้าว เสนานิคม

 • สถานที่ตั้ง : 99/164 ถนนพหลโยธิน 32 (เสนานิคม 1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
 • โทรศัพท์​ : 02-570-1386, 02-570-1387
 • โทรสาร : 02-570-0874
 • เวลาทำการ : 08.30-15.30 (วันจันทร์-วันศุกร์)

ภาคเหนือ

 • สาขาถนนนิมมานเหมินทร์
 • สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ภาคตะวันออก

 • สาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี
 • สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
 • สาขาหนองมน

ภาคตะวันตก

 • สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี
 • สาขาสุพรรณบุรี
 • สาขาอู่ทอง

ภาคอีสาน

 • สาขาถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง
 • สาขาค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
 • สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา

ภาคใต้

 • สาขาบิ๊กซี หาดใหญ่
 • สาขาบิ๊กซี เอ๊กซ์ตร้า หาดใหญ่
 • สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

ตู้ ATM ของธนาคารทหารไทย

เขตคลองเตย

 • ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัสพระราม 4
 • โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ

เขตสาทร

 • สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
 • สาขาอาคารสาทรซิตี้

ภาคเหนือ

 • สาขาห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • สาขาเทสโก้โลตัส ตลาดคำเที่ยง

ภาคตะวันออก

 • สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
 • สาขาโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ภาคตะวันตก

 • สาขา 7-11 ปตท.หลักเมืองมั่นคง
 • สาขาวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี

ภาคใต้

 • สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
 • ร้านซุปเปอร์ริช จำกัด สาขานาคา ภูเก็ต

นอกจากสำนักงานย่อย และตู้กดเงินสดของธนาคารทหารไทยที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายที่ให้คุณค้นหาสถานที่บริการใกล้บ้านที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้ เพราะในเว็บไซต์ของธนาคารทหารไทย มีวิธีค้นหาสถานที่เหล่าด้วยกูเกิลแมพ เพียงเลือกสิ่งที่ต้องการอย่างสาขา หรือตู้เอทีเอ็ม และใส่จังหวัด อำเภอ เพียงเท่านี้ก็จะปรากฎบนกูเกิ้ลพร้อมเส้นทาง รับรองว่าไม่มีหลงแน่นอน