ธนาคารทิสโก้ สถาบันการเงินชั้นนำ ที่วางใจได้


ธนาคารทิสโก้เป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุนที่ได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2512 ทิสโก้ เริ่มต้นธุรกิจในฐานะบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย โดยชื่อทิสโก้ หรือ TISCO มาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษของบริษัทในขณะนั้นว่า Thai Investment and Securities Company Limited

ที่ธนาคารทิสโก้เติบโตอย่างมั่นคงกลายเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินและการลงทุน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย หลังจากนั้นในปี 2548 ทิสโก้ได้ยกสถานะกลายเป็นธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ

 • ปี2512 - ทิสโก้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาโดยมีธนาคารพาณิชย์ใหญ่จากสหรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
 • ปี2518 - ทิสโก้เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี2525 - ธนาคารทิสโก้ก่อตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 • ปี 2526 - ทิสโก้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปี 2536 - ธนาคารทิสโก้แปรสภาพเป็นบิรษัทมหาชนจำกัดโดยสมบูรณ์แบบ
 • ปี 2540 - ย้ายสำนักงานใหญ่มายังอาคาร TISCO Tower ถนนสาทรเหนือ
 • ปี 2543 - หลังจากฟองสบู่แตกทิสโก้เป็นธนาคารแห่งแรกที่มีผลกำไรคืนมา ขณะที่ 76 แห่งปิดตัว
 • ปี 2547 - ได้ยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบจากกระทรวงการคลัง
 • ปี 2548 - เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วันที่ 1 ก.ค. ภายใต้ชื่อ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด มหาชน
 • ปี 2551 - ร่วมทุนถือหุ้นญี่ปุ่น ก่อตั้ง บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง เพื่อนิติบุคลญี่ปุ่น
 • ปี 2553 - ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ ทิสโก้ จำกัด เพื่อวางแนวทาง พัฒนาความสามารถ ทักษะของบุคลากร
 • ปัจจุบัน - ปรับภาพลักษณ์และการสื่อสารแบรนด์ มุ่งสร้างโอกาสให้แก่ลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • วงแหวนสีน้ำเงิน : แทนคำว่าโอกาสที่เป็นจุดยืนของทิสโก้ สีน้ำเงินหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
 • วงแหวนสีแดง : พลังที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถพลิกไปได้หลายมิติ เพื่อเปิดมุมมองใหม่ สู่โอกาสใหม่
 • TISCO สีน้ำเงิน : พร้อมให้บริการครบวงจรเพื่อสร้างโอกาสแห่งความรุ่งเรืองให้แก่ทุกฝ่าย
 • นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายพิธาดา วัชรศิริธรรม
 • นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
 • นางสาวอารยา ธีระโกเมน
 • นายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นายยุถิกา สนธยานาวิน
 • นายชลิต ศิลป์ศรีกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายควบคุมการเงินและบริหารความเสี่ยง

 • นายชาตรี จันทรงาม
 • CHASE NOMINEES LIMITED
 • บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.
 • บริษัท สาธินี จำกัด
 • กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล
 • สำนักงานประกันสังคม
 • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
 • กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล
 • STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
 • NORBAX, INC.
 • ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ

เพราะทิสโก้ตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดแค่กำไรที่ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่สมาชิกที่ดีของสังคมยังเป็นแรงผลักดัน ทิสโก้จึงดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และใส่ใจสังคมด้วยการให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสเพื่ออนาคตจะได้พึ่งพาตนเองได้ ทิสโก้จึงแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยกำหนด Roadmap 3 ด้านดังนี้

 • ให้โอกาสทางการศึกษา
 • ให้ความรู้ทางการเงิน
 • สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

ซึ่งการดำเนินโครงการและกิจกรรม CSR ของทิสโก้ ขับเคลื่อนโดยพนักงานที่มีจิตอาสาเป็นหลัก เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม รู้จักเสียสละ แบ่งปันให้ผู้อื่น นอกจากโครงการที่ทิสโก้ดำเนินการเองแล้ว ยังเข้าร่วมโครงการสาธรณประโยชน์อื่นๆ ด้วย เพื่อสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

 • บัญชีกระแสรายวัน
 • บัญชีกระแสรายวันพิเศษ
 • บัญชีออมทรัพย์
 • บัญชีออมทรัพย์พิเศษ
 • บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์
 • บัญชีเงินฝากปลอดภาษี
 • บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์
 • บัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์
 • บัตร ATM Standard
 • บัตร ATM Premium
 • สินเชื่อบ้านทิสโก้
 • สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์
 • สินเชื่อบ้านเพื่อธุรกิจ
 • สถานที่ตั้ง : อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • โทรศัพท์ : 02-633-6000
 • โทรสาร : 02-633-6800
 • อีเมล์ : webmaster@tisco.co.th
 • สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 เลขที่7/222 ถนนบรมราชชนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ​10700
 • โทรศัพท์ : 02-884-5161
 • โทรสาร : 02-884-5162
 • เวลาทำการ : 11.00-19.30 น. (เปิดบริการทุกวัน)
 • สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 โซน B เลขที่ 4,4/1-2,4/4 เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทรศัพท์​ : 02-646-1571-4
 • เวลาทำการ : 11.00-19.30 น. (เปิดบริการทุกวัน)
 • สาขาเชียงใหม่
 • สาขานครสวรรค์
 • สาขาระยอง
 • สาขาพัทยา
 • สาขาศรีราชา
 • สาขาขอนแก่น
 • สาขาอุดรธานี
 • สาขาสงขลา
 • สาขาถนนนิพันธ์อุทิศ 2 หาดใหญ่

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีธนาคารทิสโก้อีกหลายสาขาในประเทศไทยเปิดให้บริการ คุณสามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์ธนาคารทิสโก้ได้เลย เพียงเลือกสถานที่ที่คุณอยู่ สาขาธนาคารต่างๆ ก็จะขึ้นมาพร้อมแผนที่ในทันที