ยูโอบี


ธนาคารยูโอบี คือ ธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ และบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้าของเรา

ธนาคารยูโอบี คือธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 “กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์” เติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และจีน จวบจนถึงวันนี้ กลุ่มธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) คือส่วนหนึ่งของ กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ จึงนับเป็นธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศไทย ที่พร้อมนำประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข็งแกร่งระดับภูมิภาคมาสู่ลูกค้า ทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งทั้งในระดับสากล และภายในประเทศจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำ ได้แก่ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (ความน่าเชื่อถือแบบสากล ระยะยาว Baa1) และฟิทช์ เรทติ้งส์ (ความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวสูงสุด AAA(tha)

ปัจจุบันธนาคารยูโอบีมีเครือข่ายทั่วประเทศ 155 สาขา เครื่องเอทีเอ็ม 340 เครื่อง บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 15 แห่ง และศูนย์บริการ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ธนาคารยูโอบี ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน การศึกษา และศิลปะ ผ่านกิจกรรมเดิน/วิ่ง “ยูโอบี ฮาร์ทบีท รัน แอนด์ วอล์ค” และกิจกรรมประกวดภาพวาด “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์” เป็นประจำทุกปี


พันธกิจ ธนาคารยูโอบี คือ ธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ และบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้าของเรา


ผู้บริหารธนาคาร UOB

1.นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

2.นายสตีเว่น เงียว สวีกวน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง

3.นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร

4.นายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ

5.นายอาร์เธอร์ กาน เลียน อัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global Markets

6.นางบุษบา วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

7.นายเจมส์ รามา ปัทมินทรวิภาส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Channels & Digitalisation

8.นายมานิต พาณิชย์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตรวจสอบ

9.นางสาวงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Project Management Office

10.นางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธนกิจ

11.นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking

12.นางพิมลรัตน์ ตั้งก่อสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย และเลขาธิการธนาคาร

13.นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Debt Capital Markets

14.นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ

15.นางสาวพจนีย์ รุ่งแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสินทรัพย์พิเศษ

16.นายพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับธุรกิจ

17.นางรุ่งทิพย์ อังคศิริสรรพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยง

18.นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล

19.นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ SME

20.นางสาวสิริมา เตชะรุ่งนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและปฏิบัติการ

21.นายเยา ฉือ ชอย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ๋ Retail Credit


ผู้ถือหุ้น

1.UNITED OVERSEAS BANK LIMITED จำนวน 2,477,143,763 หุ้น

2.MR. CHNE-WENG CHOW จำนวน 1,784,750 หุ้น

3.บริษัท ยูนิเวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 1,012,000 หุ้น

4.บริษัท ยูนิเวสท์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 1,012,000 หุ้น

5.นายปราโมทย์ ฐิตยางกูร จำนวน 982,266 หุ้น

6.นายรุ่งโรจน์ รุ่งเมืองทอง จำนวน 275,000 หุ้น

7.นางสุมาลี อธิพันธุ์อำไพ จำนวน 165,000 หุ้น

8.นายไพจิตร โรจนวานิช จำนวน 162,443 หุ้น

9.นางสิริรัตน์ ฐิตยางกูร จำนวน 120,939 หุ้น


กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารยูโอบี ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 30 ปี สำหรับยูโอบีเฮดควอเตอร์ที่ สิงคโปร์ได้สืบทอดและส่งต่อมาถึงยูโอบีเมืองไทย ที่ยึดแนวนโยบายของบริษัทแม่เป็นแกน เดินหน้าตอบแทนสังคมในแกนหลักคือ เรื่องของศิลปะ ที่เกี่ยวโยงไปสู่เรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและการช่วยเหลือเด็ก-เยาวชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆอีกมากมาย อาทิ UOB Heartbeat Run/Walk กิจกรรมการกระตุ้นให้พนักงานรู้จัก การออกกำลังกาย การเดิน การวิ่ง และกิจกรรม UOB Painting of the Year ที่ส่งเสริมศิลปินไทย รวมทั้งผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือสังคมร่วมกัน


ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร UOB

บัตร

บัตรเครดิต

 • ยูโอบี พรีวิไมลส์
 • ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม
 • ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม
 • ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม
 • ยูโอบี แบล็ก

บัตรเดรบิต

 • ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
 • ยูโอบี ดีไฟน์
 • ยูโอบี อันลิมิต พลัส
 • ยูโอบี วีแคร์
 • ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต

บัตรเอทีเอ็ม

 • ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต
 • ยูโอบี วีแคร์
 • ยูโอบี

เงินฝาก

บัญชีออมทรัพย์

 • ยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง
 • ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
 • ยูโอบี ดีไฟน์
 • ยูโอบี วีแคร์
 • ยูโอบี ซีเคียวร์
 • ยูโอบี มาย คิดส์
 • ยูโอบี จูเนียร์
 • ยูโอบี ออมทรัพย์

บัญชีฝากประจำ

 • ยูโอบี ฝากประจำ
 • ยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน
 • ยูโอบี ปลอดภาษี แคร์โฟร์คิดส์
 • ยูโอบี ซีเนียร์

บัญชีกระแสรายวัน

 • ยูโอบี ไอเคอเรนท์
 • ยูโอบี กระแสรายวัน
 • บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ

สินเชื่อ

 • ยูโอบี ไอแคช
 • ยูโอบี แคชพลัส

สินเชื่อบ้าน

 • ยูโอบี โฮมโลน
 • ยูโอบี แคชทูโฮม

ประกันภัย


UOB Online Service

เว็บไซต์ : http://www.uob.co.th Youtube : www.youtube.com/user/UOBOnlineBanking
Application : UOB MOBILE (ios) (Android)

สำนักงานใหญ่

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2343-3000 โทรสาร 0-2287-2973-4 Call center 0-2285-1555

สำนักงานย่อยของสาขา

กรุงเทพมหานคร

สาขาสยามสแควร์ ที่ตั้ง : 410-410/1 สยามสแควร์ซอย 6 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน เบอร์โทร : 02 251 3343 เวลาทำการ 10:00-19:00 น. (ทุกวัน)

สาขาซีคอน บางแค ที่ตั้ง : 607 ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค เบอร์โทร : 02 454 8792 เวลาทำการ 10:00-19:30 น. (ทุกวัน)

สาขาหัวหมาก ที่ตั้ง : 5 7 9 ซอยรามคำแหง 19/1 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เบอร์โทร : 02 318 8561 เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : 8:30-15:30 น

ภาคเหนือ

สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ สาขาลำปาง สาขาเชียงราย

ภาคตะวันออก

สาขาแพชชั่น ชัอปปิ้ง เดสติเนชั่น สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี สาขาโรบินสัน ศรีราชา

ภาคตะวันตก

สาขาราชบุรี สาขาราชบุรี

ภาคใต้

สาขาถนนเพชรเกษม หาดใหญ่ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต สาขาหาดป่าตอง สาขาเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี


ตู้ ATM ของธนาคาร UOB

เขตปทุมวัน

สาขาบรรทัดทอง สาขาอัมรินทร์พลาซ่า

เขตบางกะปิ

สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ สาขาหัวหมาก

ภาคเหนือ

โรงแรม เอ็ม เชียงใหม่ สาขาถนนท่าแพ เชียงใหม่

ภาคตะวันออก

เจนเนอรัล มอเตอร์ส พาวเวอร์เทรน แพลน สาขาแพชชั่น ชัอปปิ้ง เดสติเนชั่น

ภาคตะวันตก

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด สาขาราชบุรี

ภาคใต้

สาขายะลา สาขานครศรีธรรมราช


นอกจากสำนักงานย่อย และตู้กดเงินสดของธนาคาร UOB ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหลายที่ให้คุณค้นหาสถานที่บริการใกล้บ้านที่สุด

เพราะในเว็บไซต์ของธนาคาร UOB มีวิธีค้นหาสถานที่เพียงเลือกสิ่งที่ต้องการอย่างสาขา หรือตู้เอทีเอ็ม และใส่จังหวัด อำเภอ เพียงเท่านี้ก็จะปรากฎสถานที่ที่เราต้องการหาขึ้นมาให้แล้ว