รูู้จัก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กูรูด้านการเงิน


ซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียนอย่างเป็นทางการและเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 5 ของ ASEAN โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน

กว่าจะเป็นธนาคาร CIMB ในทุกวันนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ "ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)" ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของธนาคารมาโดยตลอด และในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Bank Berhad) ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในไทยธนาคาร และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMB Thai Bank Public Company Limited

ชื่อใหม่ของธนาคารนับเป็นการสะท้องถึงการส่งผ่าน ไทยธนาคาร เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มธนาคารครบวงจรอันดับ 5 ของอาเซียนอย่างเป็นทางการ และริเริ่มขยายสาขาไปต่างประเทศเพื่อรอบรังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย-เวียงจันทน์ จึงเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ภายใต้เป้าหมายในการเป็น Gateway ASEAN สำหรับลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับบริการเกี่ยวกับทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบีที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการทางการเงินที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ และอันดับ 5 ของ ASEAN โดยมีเครือข่าย 9 ใน 10 ประเทศอาเซียน (มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว) นอกเหนือจากนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี ยังมีเครือข่ายในจีน ฮ่องกง บาห์เรน อินเดีย ศรีลังกา ออสเตรเลีย ไต้หวัน เกาหลี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษอีกด้วย

ความหมาย

ตราสัญลักษณ์ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงคุณค่า จุดมุ่งหมาย และความเป็นตัวตนของแบรนด์ CIMB THAI ดังนี้

 • Logomark ประกอบด้วยเครื่องหมาย Forward Icon (คล้ายหัวลูกศรวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความคิดที่ก้าวหน้า)
 • Logotype ประกอบด้วยชื่อองค์กร “CIMB THAI” ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และภาษาไทยอยู่ด้านล่างจัดเสมอหลัง หมายถึง เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ เพื่อลูกค้ารายย่อย และลูกค้า Corporate ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซียนเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

พันธกิจ

มุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของไทยในอาเซียน ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงิน พร้อมบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าอย่างไร้พรมแดน โดยผสานจุดแข็งกับกลุ่มการเงินซีไอเอ็มบี

ผู้บริหารของธนาคาร CIMB THAI

 • นายจักรมณฑ์ ​ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ

 • คาโต๊ะ โรเบิร์ต แซบ เด๊า เม็ง รองประธานกรรมการ

 • นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

 • ดาโต๊ะ ชารานิน บิน อิบราฮิม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ

 • นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการ กรรมการและประธานสำรอง คณะกรรมการ Board Risk Committee

 • นางสาวเซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น กรรมการ กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee

 • ดาโต๊ะ ลี ค๊อก ควอน กรรมการ ประธานคณะกรรมการ Board Risk Committee

 • นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

 • นายกิตติพันธ์ อนุตรโสถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการจัดการ

ผู้ถือหุ้นของธนาคาร CIMB THAI

 • CIMB BANK BERHARD
 • BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE

CSR กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร CIMB THAI

“คอมมูนิตี้ ลิงค์ (Community Link) สร้างสรรค์โครงการดี คืนกลับสู่สังคมไทย ด้วยเงินทุนและศักยภาพระดับอาเซียน”

ในฐานะที่ธนาคาร CIMB THAI เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และเป็นสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จับมือร่วมกันกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี (CIMB Foundation) เพื่อโครงการคอมมูนิตี้ ลิงค์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโครงการคอมมูนิตี้ ลิงค์ มุ่งเน้นการดำเนินโครงการที่ครอบคลุม 3 ด้านหลักอันได้แก่ การพัฒนาสังคม การพัฒนาด้านกีฬา และการพัฒนาการด้านการศึกษา โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยโมเดลการดำเนินโครงการระดับภูมิภาค คุณสามารถเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ CIMB THAI ได้เลย

หากคุณมีข้อเสนอแนะใดต่อโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนใกล้บ้าน สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือกดหมายเลข 02-638-8252 สำหรับส่วนกิจกรรมสังคม สำนักสื่อสารองค์กร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งมาที่ communitylink@cimbthai.com

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร CIMB THAI

ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การฝากเงิน

เงินฝากออมทรัพย์

 • เงินฝากออมทรัพย์ สปีดเซฟวิ่ง
 • เงินฝากออมทรัพย์ เอ็กซ์คร้า เซฟวิ่งส์​
 • บัญชีออมทรัพย์ ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์ทพอยต์​

เงินฝากประจำ

 • เงินฝากประจำซีเนียร์
 • เงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ
 • เงินฝากประจำ

เงินฝากกระแสรายวัน

 • บัญชีเงินฝากตราต่างประเทศ​

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และเสริมสภาพคล่อง ทั้งหมุนเวียนส่วนตัว และเป็นสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

สินเชื่อส่วนบุคคล

 • สินเชื่อเพอร์ซันนัลแคช
 • บัตรสินเชื่อบุคคล เอ็กซ์ตร้าแคช
 • สินเชื่อบุคคล แคชลิงค์​

สินเชื่อบ้าน

 • สินเชื่อบ้าน โฮมโลนฟอร์ยู
 • สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์
 • สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน
 • รีไฟแนนซ์บ้าน

ผลิตภัณฑ์บัตร

ไม่ว่าจะ**บัตรเครดิต** บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็ม ให้ซีไอเอ็มบีไทย เป็นตัวช่วยทางการเงินของคุณ​

บัตรเครดิต

 • บัตรเครดิต CIMB THAI Visa Platinum
 • บัตรเครดิต CIMB Preferred Visa Platinum

บัตรเดบิต

 • บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย
 • บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย
 • บัตรเอทีเอ็ม ซีไอเอ็มบี ไทย สมาร์พอยต์​

CIMB THAI Online Service

สำนักงานใหญ่ของธนาคาร CIMB THAI

 • สถานที่ตั้ง : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน 44 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ​ 10330
 • โทรศัพท์​ : 02-626-7000
 • เวลาทำการ : 08.30-15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

สำนักงานย่อยของธนาคาร CIMB THAI

เขตสัมพันธ์วงศ์ สาขาราชวงศ์

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธ์วงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์ : 02-221-1333, 02-224-8612-3
 • โทรสาร : 02-222-3190
 • เวลาทำการ : 08.30.-15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)​

เขตบางรัก สาขาบางรัก

 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1401-1403 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ​10500
 • โทรศัพท์​ : 02-234-6209, 02-234-9884
 • โทรสาร : 02-233-5020
 • เวลาทำการ : 08.30.-15.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)​

ภาคเหนือ

 • สาขาแม่สาย
 • สาขาลำปาง
 • สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

ภาคตะวันออก

 • สาขาหนองมน
 • สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • สาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

ภาคตะวันตก

 • สาขาเพชรบุรี
 • สาขาหัวหิน
 • สาขากาญจนบุรี

ภาคอีสาน

 • สาขานครราชสีมา
 • สาขาสุรินทร์
 • สาขาหนองคาย

ภาคใต้

 • สาขากระบี่
 • สาขานครศรีธรรมราข
 • สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต

ตู้ ATM ของธนาคาร CIMB THAI

เขตยานนาวา

 • สาขาสาธุประดิฐ์
 • สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

เขตคลองเตย

 • สาขา Exchange Booth สุขุมวิท ซอย 20
 • สาขากล้วยน้ำไท

ภาคเหนือ

 • สาขาท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • สาขาแม่สาย

ภาคตะวันออก

 • สาขา Exchange Booth อาคารมาร์คแลนด์
 • สาขาถนนพัทยาสาย 3

ภาคตะวันตก

 • สาขาโครงการซานโตรินี่ ชะอำ
 • สาขาเพชรบุรี

ภาคอีสาน

 • สาขาสำนักงานตลาดย่าโม
 • สาขา NEO House นครราชสีมา

ภาคใต้

 • สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • โรงแรมเมอร์เคียว ป่าตอง ภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังมีธนาคารสาขาย่อย หรือตู้ ATM อีกมากมายที่ประจำในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ CIMB THAI ได้ในทันที เพียงกรอกข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาค หรือจังหวัด ไม่กี่อึดใจข้อมูลต่างๆ รวมทั้งแผนที่ก็จะปรากฎขึ้นมาที่หน้าจอให้คุณ