ทำความรู้จัก ธนาคารซิตี้ ประเทศไทย กูรูด้านการเงิน


ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ธนาคารชั้นนำของโลกที่ให้บริการทางการเงินผ่านทางธุรกิจของซิตี้และธนาคารซิตี้แบงก์แก่ลูกค้าองค์กร สถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า 1 ล้านราย

ซิตี้ กรุ๊ปเริ่มก่อตั้งในนครนิวยอร์กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2355 เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของโลกที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง

 • พ.ศ. 2510 : ซิตี้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ชื่อ "The Commercial Credit Corporation (Thailand) Ltd." ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้กู้ยืม สำหรับรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค
 • พ.ศ. 2528 : ซิตี้แบงก์ได้ซื้อกิจการสาขาประเทศไทยของ ธนาคารเมอร์แคนไทล์ ธนาคาร สัญชาติอังกฤษ และในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ ได้เริ่มให้บริการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยอย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ.2529 : ได้มีการก่อตั้ง "บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด" ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการเงินทุน ตลอดจนให้คำแนะนำทางการเงินแก่บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ
 • พ.ศ.2530 : ก่อตั้ง "บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด" ให้บริการสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อเพื่ออุปกรณ์พาณิชย์
 • พ.ศ.2543 : ได้มีการแยกธุรกิจการให้สินเชื่ออยู่ภายใต้ "บริษัท เงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด" และ ธุรกิจหลักทรัพย์ในชื่อ "บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด"
 • พ.ศ. 2547 : บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท กรุงเทพ อี-เซอร์วิส จำกัด" เพราะมีการขยายไปสู่ธุรกิจการเป็นตัวแทนติดตามหนี้สินเชื่อ
 • พ.ศ. 2548 : บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่การให้บริการสินเชื่อบุคคลภายใต้ชื่อ "ซิตี้โลน" ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ซิตี้ แอดวานซ์"
 • พ.ศ. 2552 : บริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัดเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ. 2553 : "บริษัท กรุงเทพ อี-เซอร์วิส จำกัด" รวมกิจการกับ "บริษัท เงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด" และเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท บี.อี.เอส จำกัด"

โดยปัจจุบัน ซิตี้ ประเทศไทยให้บริการทางการเงินผ่านทางธุรกิจของซิตี้และธนาคารซิตี้แบงก์แก่ลูกค้าองค์กร สถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า 1 ล้านราย ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารซิตี้แบงก์ซึ่งมีอยู่ จำนวน 3 สาขา และสินเชื่อบุคคลซิตี้ จำนวน 31 สาขา มีพนักงานทั้งสิ้นราว 2,500 คน ลูกค้าของซิตี้ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ บริษัทข้ามชาติ องค์กรชั้นนำในประเทศ สถาบันการเงินตลอดจนลูกค้าบุคคลที่มีความเป็นสากล

บริษัทในเครือซิตี้กรุ๊ป

 • บริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซิตี้คอร์ป
 • บริษัท หลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อี.อี.เอส. จำกัด

Chief Executive Officer Citigroup

 • MICHAEL CORBAT

Co-Founder and Partner of Atrevida Partners, LLC

 • DUNCAN P. HENNES

Former Chairman, Roche Holding Ltd

 • FRANZ B. HUMER

Former Chief Executive Officer, Citibank, N.A. and Vice Chairman, Citigroup Inc.

 • GENE MCQUADE

Chairman, Citigroup Inc.

 • MICHAEL E. O'NEILL

Operating Partner, General Atlantic LLC

 • GARY M. REINER

Vice Chair, Solera Capital LLC

 • DIANA L. TAYLOR

Former Chairman and CEO, Ernst & Young

 • JAMES S. TURLEY

Dean New York University Stern School of Business

 • PETER BLAIR HENRY

Operating Executive, The Carlyle Group

 • RENÉE J. JAMES

Former President, Federal Reserve Bank of Philadelphia

 • ANTHONY M. SANTOMERO

Former Chief Executive Officer, Pacific Investment Management Company (PIMCO)

 • WILLIAM S. THOMPSON, JR.

Former Chairman of Carver Bancorp, Inc

 • DEBORAH C. WRIGHT

Director, Center for the Study of Globalization and Professor in the Field of International Economics and Politics, Yale University

 • ERNESTO ZEDILLO

Former President, Chief Executive Officer, BMO Financial Corporation, and U.S. Country Head, BMO Financial Group

 • ELLEN M. COSTELLO

ผู้บริหารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

 • มร. ดาเรน บัคลีย์
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ
 • คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ซิตี้ ประเทศไทยได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปเงินบริจาคของมูลนิธิซิตี้ในการสร้างเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงชุมชนต่างๆ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสังคมด้วยการระดมทุนแด่องค์กรการกุศลต่างๆ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ พนักงานของซิตี้ ประเทศไทยเองก็กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในงานกิจกรรมชุมชนประจำปี Global Community Day

กิจกรรมเพื่อสังคม ของซิตี้ ประเทศไทย ประกอบด้วย โครงการ “ครูไทย พอเพียง” และโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและค่ายพัฒนาเยาวชน

 • โครงการซิตี้รักษ์ช้าง
 • โครงการธนาคารนักเรียน
 • โครงการครูไทย พอเพียง
 • โครงการผู้หญิงฉลาดออม ฉลาดใช้
 • โครงการวิจัยคนไทยก้าวไกล ใส่ใจการเงิน
 • การสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์
 • โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนและค่ายพัฒนาเยาวชน
 • โครงการซิตี้-พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • สถานที่ตั้ง : 701 East 60th Street North Sioux Falls, South Dakota 10043
 • หมายเลขโทรศัพท์: 1-210-677-3789 , TTY: 1-800-788-6775 (สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา,แคนาดา)
 • Website : CitiGroup
 • สถานที่ตั้ง : เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • หมายเลขโทรศัพท์: โทรภายในประเทศ: 1588 หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2 232-2484
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 น. - 16.00 น. วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม

 • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • หมายเลขโทรศัพท์: โทรภายในประเทศ: 0-2-650-5999 หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2-650-5999
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 9.00 - 17.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

 • สถานที่ตั้ง: เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • หมายเลขโทรศัพท์: โทรภายในประเทศ: 0-2-677-4999 หรือ โทรจากต่างประเทศ: +66-2-677-4999
 • เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 11.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย : ปิดทำการ

กรุงเทพและปริมณฑล

ซิตี้ สาขา สาขาบิ๊กซี พระราม 2

 • สถานที่ตั้ง: 127 ชั้น 1 ห้อง GCR115 บิ๊กซี พระราม 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 • Tel. 02-4157105-7
 • Fax. 02-415-6311

ซิตี้ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีบริการ mPAY

 • สถานที่ตั้ง: 94 ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 • Tel. 02-958-0831
 • Fax. 02-610-7976

ภาคกลาง

ซิตี้ สาขาอยุธยาพาร์ค มีบริการ mPAY

 • สถานที่ตั้ง: ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 126 ม. 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
 • Tel. 035-337-203-07
 • Fax. 035 337-208

ซิตี้ สาขาสระบุรี

 • สถานที่ตั้ง: 82/8 ถนนพหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000
 • Tel. 036-213066-8
 • Fax. 036-213-069

ภาคตะวันออก

ซิตี้ สาขาพัทยา

 • สถานที่ตั้ง: 355/7 หมู่ 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150
 • Tel. 038-416789-90
 • Fax. 038-416-791

ซิตี้ สาขาระยอง

 • สถานที่ตั้ง: 104 ถนนสุขุมวิท ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000
 • Tel. 038-011999
 • Fax. 038-012-004

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซิตี้ สาขาขอนแก่น(ใกล้โรงแรมโฆษะ) มีบริการ mPAY

 • สถานที่ตั้ง : 150-152 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
 • Tel. 043-226060
 • Fax. 043-226-063

ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี มีบริการ mPAY

 • สถานที่ตั้ง: 88 ชั้น G ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
 • Tel. 042-932-945-46, 042-932-950
 • Fax. 042-932-935

ภาคเหนือ

ซิตี้ สาขาเชียงใหม่

 • สถานที่ตั้ง: 114/17 ถนนช้างเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
 • Tel. 053-231111
 • Fax. 053-231-124

กรุงเทพมหานคร

 • ตึก Interchange แยกอโศก
 • ห้างสรรพสินค้า CentralWorld
 • ตึก United Center Building ถนนสีลม

เนื่องจากซิตี้แบงค์เป็นธนาคารจากต่างชาติจึงรับรองได้ว่าบริการต่างๆจากทางธนาคารจะครอบคลุมทุกเรื่องที่พร้อมจะเดินทางไปมอบความสะดวกและสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกนี้