ธนชาต แมกซ์ วีซ่า แพลทินัม

รับเครดิตเงินคืน 1.25% ของทุกยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร, ห้องรับรอง Miracle Lounge, คุ้มครองอุบัติเหตุ 10 ล้านบาท

  • 18 % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • 0.8% เงินคืน
  • 55 วัน ระยะปลอดดอกเบี้ย
  • 400 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก*
  • บัตรเงินคืน
  • รับเงินคืน 0.8% ทุกยอดใช้จ่าย
สมัครเดี๋ยวนี้

สิทธิประโยชน์

CASHBACK
เงินคืน
รับเงินคืน 0.8% ทุกยอดใช้จ่าย
travel
เดินทาง
ประกันสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
Airport lounge 1 ครั้ง / ปี

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรหลัก
400 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป
400 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรเสริม
400 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมปีถัดไป
400 บาท
เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี เมื่อมีการใช้จ่าย 30,000 บาท/ปี
อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินรวมในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
3%
ดอกเบี้ยต่อปี
18%
ค่าติดตามทวงถามหนี้ (ต่อรอบบัญชี)
100 บาท

คุณสมบัติ

เงินเดือนประจำขั้นต่ำ
50,000 บาท
เงินเดือนประจำขั้นต่ำ (ชาวต่างชาติ)
100,000 บาท
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรหลัก
20 ปี
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรเสริม
15 ปี