บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์

ทุก 18 บาท แลก 1 ไมล์สะสม หรือทุก 15 บาท แลก 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาท, รับสิทธิ์ใช้ห้องพัก Royal Silk Lounge

  • 18 % อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  • 0% เงินคืน
  • 55 วัน ระยะปลอดดอกเบี้ย
  • 0 บาท ค่าธรรมเนียมปีแรก*
  • สิทธิพิเศษเหนือระดับ กับบริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้งต่อปี
  • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
สมัครเดี๋ยวนี้

สิทธิประโยชน์

points
คะแนน
รับ 1 คะแนนสะสม ทุกๆ ยอดใช้จ่าย 15 บาท
travel
เดินทาง
● แลกไมล์สะสมด้วยคะแนน 1.2 คะแนน รับ 2 ไมล์สะสม (เทียบเท่า 18 บาท = 1 ไมล์)
● บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี
● UOB Travel Service 02 285 1551 แลกคะแนนเป็นตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจ และเงินคืน 15%
● แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิน วงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
privillege
สิทธิพิเศษอื่นๆ
● บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรหลัก
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีถัดไป
4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกสำหรับบัตรเสริม
0 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริมปีถัดไป
0 บาท
เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีอัตโนมัติ เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ต่อปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ 10% จากยอดเงินตามใบแจ้งรายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
ดอกเบี้ยต่อปี
18%
ค่าติดตามทวงถามหนี้ (ต่อรอบบัญชี)
100 บาท

คุณสมบัติ

เงินเดือนประจำขั้นต่ำ
70,000 บาท
เงินเดือนประจำขั้นต่ำ (ชาวต่างชาติ)
100,000 บาท
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรหลัก
20 ปี
อายุขั้นต่ำผู้สมัครบัตรเสริม
18 ปี