ทำไมต้อง New York English

เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยวิธีที่เข้ากับการทำงานธรรมชาติของสมอง

 • เน้นการสร้างความชำนาญ และความมั่นใจในทักษะการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง

ฝึกใช้จริงกับเทคโนโลยี AI

ฝึกใช้จริงกับเทคโนโลยี AI

 • ได้ฝึกตัวต่อตัวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ กับผู้เรียนรายบุคคล

 • เรียนได้ตามสะดวก ทั้งในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

 • ฝึกได้ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

หลักสูตรที่องค์กรใหญ่ยอมรับ

หลักสูตรที่องค์กรใหญ่ยอมรับ

 • หลักสูตรและใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ เช่น Marriot, ITD, MK, ,การประปานครหลวง, กระทรวงคมนาคม, กรมประมง

เรียนแบบตัวต่อตัว

เรียนแบบตัวต่อตัว

 • สามารถเรียนตัวต่อตัวทางออนไลน์ โดยเลือกครูผู้สอนได้หลากหลายชาติ

 • เรียนอย่างเป็นส่วนตัว เข้ากับระดับทักษะของผู้เรียน ช่วยพัฒนาได้อย่างตรงจุด

เสริมประสิทธิภาพด้วย Big Data

เสริมประสิทธิภาพด้วย Big Data

 • ประมวลผลและออกแบบหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพด้วย Big Data
 • สามารถวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมและผลการเรียนของตัวเองได้แบบ Real-time
 • ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพื่อให้คำแนะนำในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรายบุคคลโดยทีมวิชาการ
Register

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์