ยินดีต้อนรับสู่
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

reviewer photo

"โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้บริการการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ด้วยห้องเรียนที่ทันสมัยและคณะครูที่มีความชำนาญ เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมและการเรียนรู้ภาษา ที่มุ้งเน้นสิ่งที่ดีที่สุดต่อบุตรหลานของท่าน เรามีความภาคภูมิใจที่โครงการของเรามีส่วนช่วยให้นักเรียน เติบโตและเจริญขึ้น พวกเขาเก็บเกี่ยว เรียนรู้ในวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงยังสามารถต่อยอดสู่การทำงานในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนของเรายังมุ่งเน้นในด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยส่วนใหญ่อีกด้วย นักเรียนของเราจะมีความสามารถในการเรียนรู้และฝึกสองภาษา และเรารับประกันได้ว่าเด็กทุกคนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อต่อยอดอนาคตของบุตรหลานของท่านอย่างแน่นอน"

ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์
CEO.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

แถลงการณ์จากหัวหน้าอาจารย์ 3 ระดับชั้น

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต มีทั้งสิ้น 2 สาขา