Image
Image

หลักสูตรการสอนของ SBS

Cambridge International School

Cambridge International School

สอนด้วยหลักสูตรเข้มข้น Cambridge International Program ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกและโปรแกรมทวิภาษาที่ทันสมัย

รายล้อมด้วยบรรยากาศแบบอินเตอร์

รายล้อมด้วยบรรยากาศแบบอินเตอร์

แต่ไม่ละเลยการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย

หลากหลายทักษะ

หลากหลายทักษะ

 

ทั้งการแก้ปัญหา การสื่อสาร การวิเคราะห์และประเมินตนเอง

รับใบรับรองจาก Cambridge International School

รับใบรับรองจาก Cambridge International School

Certificate Cambridge สมัครเรียนต่อมหาลัยทั่วโลกได้ง่าย ๆ เหมือนมีพาสปอร์ตติดตัว

SBS CHIANG MAI CAMPUS OPEN HOUSE 2020

SBS CHIANG MAI CAMPUS OPEN HOUSE 2020
ลงทะเบียนคลิก!
Image
Image
Image
Image
กรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

          แนะนำโรงเรียนนานาชาติ 2020 - สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดเชียงใหม่

 

สำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ และกำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพการสอนดี ๆ มีหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐาน พัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต เพื่อต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และการสร้างอาชีพในอนาคต ขอแนะนำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (เชียงใหม่) ที่จะให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ด้วยหลักสูตรระดับอินเตอร์ เหมือนกับศึกษาที่เมืองนอก กับค่าเล่าเรียนเริ่มต้น 83,xxx บาท/เทอม

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (Satit Bilingual School of Rangsit University) เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการการเรียนการสอน ในระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

โดยการศึกษาของสถาบันนี้จะเน้นการเรียนเรียนรู้แบบองค์รวมและการเรียนรู้ภาษาที่สอง เป็นโรงเรียนสองภาษาที่พรั่งพร้อมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุคใหม่ที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต สามารถนำวิชาความรู้ไปต่อยอดในการประกอบวิชาชีพได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ด้วยห้องเรียนที่มีความทันสมัย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างครบครัน พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในด้านวิชาการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นในด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความสนใจของผู้เรียนอย่างรอบด้าน เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพในอนาคต

 

 

            หลักสูตรคุณภาพจาก Cambridge

 

หลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละขั้นของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ถูกจัดเตรียมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็มีการเรียนการสอนหลักสูตรเคมบริดจ์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมถึง IGCSE และ AS-Level โดยหลักสูตรแต่ละขั้นนี้

 

สิ่งที่โดดเด่นของโรงเรียนนี้ คือการนำเอาหลักสูตร, หนังสือ และรูปแบบการสอบตามมาตรฐานของแคมบริดจ์ Cambridge International School ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล มีการนำรูปแบบนี้ไปใช้กันทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะพบกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มความมั่นใจ และสามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาอย่างคล่องแคล่ว พร้อมกับรับ Certificate by Cambridge เมื่อศึกษาจนจบหลักสูตร โดยสามารถนำ Certificate ไปสมัครเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก เป็นการวางรากฐานที่ดีเพื่อต่อยอดการศึกษาในอนาคต สำหรับใครที่วางแผนไว้ว่าต้องการให้บุตรหลานศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ก็ควรเริ่มต้นวางรากฐานไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ วัฒนธรรม และกิริยามารยาท

          แนะนำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต -เชียงใหม่

 

สำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านของหลักสูตรการศึกษา, สิ่งแวดล้อม, บุคลากร, สื่อการเรียนรู้ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยจุดแข็งของโรงเรียนที่น่าสนใจ และควรค่าแก่การส่งบุตรหลานมาศึกษา ณ ที่แห่งนี้

 

 

            การศึกษานานาชาติแบบสองภาษา

 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบนานาชาติสองภาษา โดยมีการผสมผสานมาตรฐานการเรียนการสอนแบบแคมบริดจ์กับมาตรฐานการเรียนการสอนแบบท้องถิ่นจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะช่วยฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้มีความคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารกับเพื่อนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางรากฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อและการทำงานในอนาคตต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรภาษาเยอรมันและภาษาจีนกลาง สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะมีการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาให้ใช้สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วเช่นเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นมากกว่าโรงเรียนสองภาษา แต่ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาได้อย่างหลากหลายและเปิดกว้าง

 

 

            สิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities)

 

ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ได้แก่

 

 • พื้นที่สำหรับการเรียนรู้แบบเปิดโล่งท่ามกลางธรรมชาติ
 • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
 • ห้องไอซีที (ICT)
 • ห้องเรียนศิลปะ
 • Gymnasium
 • สนามฟุตบอล
 • สนามเด็กเล่น
 • ห้องอาหารพื้นที่กว้าง
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
 • เครื่องฉาย LCD สำหรับสื่อการเรียนรู้
 • อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 

 

            หลักสูตรที่เปิดสอน

 

 • ระดับชั้นอนุบาล เน้นพัฒนาจากตัวเด็ก สำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปี 9 เดือน - 6 ปี (IB , PYP Constructivism  & Inquiry Based Age)
 • ระดับชั้นประถมศึกษา หลักสูตรแคมบริดจ์ สำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 - 11 ปี (IB , PYP Inquiry Based)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2 ภาษา หลักสูตร IGCSE, A & AS Cambridge International Bilingual Curriculum IGCSE , A&AS Levels สำหรับผู้เรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 - 19 ปี