Image

เงื่อนไขแคมเปญ

โชคชั้นที่ 1

รับทันทีบัตรเงินสดจาก ห้างสรรพสินค้าโลตัส เมื่อสมัครแผนประกันผ่านช่องทาง Rabbit Finance 

 

บัตรเงินสดจาก Lotus มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครประกัน แผนประกันใดก็ได้ ที่มีเบี้ยรวมรายปีตั้งแต่ 10,000บาทขึ้นไป โดยผ่านการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางของ Rabbit Finance

บัตรเงินสดจาก Lotus มูลค่า 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครประกัน แผนประกันใดก็ได้ ที่มีเบี้ยรวมรายปีตั้งแต่ 20,000บาทขึ้นไป ไป โดยผ่านการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางของ Rabbit Finance

บัตรเงินสดจาก Lotus มูลค่า 1,500 บาท สำหรับลูกค้าที่สมัครประกัน แผนประกันใดก็ได้ ที่มีเบี้ยรวมรายปีตั้งแต่ 30,000บาทขึ้นไป ไป โดยผ่านการกรอกข้อมูลผ่านช่องทางของ Rabbit Finance

สิทธิพิเศษข้างต้นไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันภัย

ในกรณีที่ของที่ระลึกหมดหรือมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่ระลึกที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ของที่ระลึกจะจัดส่งให้กับลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ ภายใน 60 วัน หลังจากใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับการอนุมัติและออกเป็นกรมธรรม์ และพ้นระยะเวลาของการแจ้งสิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Freelook)

กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

กรมธรรม์จะต้องมีการนำส่งและอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

 

โชคชั้นที่ 2

รับส่วนลดสูงสุด 12.5 % เมื่อสมัครชำระเบี้ยประกันผ่านบัตร KTC

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ทั้งประกันชีวิตปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC 


ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืน 0.5% ของค่าเบี้ยประกันชีวิต
เมื่อชำระค่าเบี้ยค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป 
โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS ภายในวันที่ชำระค่าเบี้ยฯ พิมพ์ KAC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
(ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ)
(*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC Forever Rewards สำหรับยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืน 0.5% ตามรายการนี้) 


ต่อที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต/เซลส์สลิป
โดยลงทะเบียนผ่านทาง SMS พิมพ์ KAR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และเครื่องหมาย ‘#’ ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ส่งมาที่
0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) (ลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน)


หมายเหตุ :
     •  สมาชิกต้องส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดชำระค่าเบี้ยประกัน ชีวิตได้
     •  หากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ไม่ต้องใส่จุดทศนิยมในยอดใช้จ่าย เช่น 25000.50 ให้ลงทะเบียน 25000 เท่านั้น
     •  ในกรณีสมาชิกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพียงฉบับเดียว โดยมีการลงทะเบียนร่วมรายการทั้งรายการนี้ (ใช้รหัส KAR) และรายการสมาชิกบัตรเครดิต KTC ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC  ทุก 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป รับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท (ใช้รหัส AXA) เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์โดยจะถือตามการลงทะเบียนครั้งแรกเป็นสำคัญ

กรมธรรม์จะต้องมีการนำส่งและอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

Latest financial news

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers