Image

Product from BKI

แคร์คุ้มทุกไลฟ์สไตล์

แคร์คุ้มทุกไลฟ์สไตล์

Customer Reviews

          จุดเริ่มต้นของเมืองไทยประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตภายใต้ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคงเพื่อคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 66 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2494 ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพา นายจุลินทร์ ล่ำซำ กลุ่มเพื่อนธุรกิจ และผู้ใหญ่ในแวดวงราชการจึงร่วมมือก่อตั้ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วยเจตนาอันแรงกล้าที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องสวัสดิการสังคม เป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับภาครัฐ และยังเป็นการสร้างหลักประกันให้กับประชาชนเพื่อการวางแผนชีวิตที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย

 

          บริษัทประกันชีวิตแห่งแรก

"เมืองไทยประกันชีวิต" เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็น บริษัทประกันชีวิตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 อีกทั้งบริษัทยังมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้ขยายสาขาและสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศมากกว่า 210 สาขา บริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ทั้งประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และ การทำประกันชีวิตแบบอื่นๆ

 

          วิสัยทัศน์ของเมืองไทยประกันชีวิต

 

“เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ”

 

           เมืองไทยประกันชีวิต บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย

เมืองไทยประกันชีวิตได้ตอกย้ำความเป็นบริษัทหัวคิดทันสมัย ด้วยการดำเนินการตลาดรูปแบบใหม่ๆ มีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการขายผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือ สถาบันการเงินอื่นๆ ช่องทางการประกันชีวิตผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำทั่วประเทศ

 

และจุดเด่นของกลยุทธ์การขายที่ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ คือ ช่องทางการขายผ่านระบบ Telemarketing และ Direct Response ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและสายสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้าอื่นๆ ที่กว้างขวางและมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมมากขึ้น

 

 

           เมืองไทยประกันชีวิตยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ถึงจะมีความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในแวดวงบริษัทประกันชีวิต แต่เมืองไทยประกันชีวิตก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป ทั้งการพัฒนาพนักงานและบุคลากรฝ่ายขาย ให้มีความรู้ความสามารถที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกคน อีกทั้งยังพัฒนาการบริหารงานองค์กรอย่างมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่า เมื่อใครคิดจะทำประกันชีวิตก็ต้องนึกถึงชื่อของ "เมืองไทยประกันชีวิต" เป็นลำดับแรกในใจคุณอย่างแน่นอน

และเพื่อประโยชน์ของตัวผู้เอาประกันเองแล้ว ก่อนที่จะซื้อประกัน ควรศึกษาข้อมูลของประกันที่คุณสนใจให้ดีเสียก่อน และเมื่อซื้อมาแล้ว ควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียด เพื่อสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้อย่างสูงสุด ทั้งหมดก็เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้คุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณต้องการจะมี จาก rabbit finance


นอกจากนั้น ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงครบอายุ 89 ปีคุณยังจะได้รับเงินจ่ายคืนทุกปี ที่พิเศษสุดๆ ไปอีก เพราะคุณสามารถ นำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ คุ้มไหมล่ะคะ? แต่ยังไม่หมดเท่านี้ หากคุณต้องการซื้อ ประกันชีวิต โครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5 ลองไปดูเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครองที่คุณจะได้รับเสียก่อน

 

 

         เงื่อนไขการทำประกันชีวิต โครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5

 

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันใดๆ ควรที่จะศึกษาในเงื่อนไข ความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นความคุ้มครองให้ดี เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียผลประโยชน์ของตัวคุณเอง ซึ่งเรามาเริ่มกันที่เงื่อนไขของการทำประกันชีวิต โครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5 กันก่อน

 

 • อายุเริ่มรับประกัน 1 เดือน - 70 ปี

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

 

 • การตรวจสุขภาพต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

         

         ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบของบริษัทจะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯแล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

 

          กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง ของแบบประกันภัย ตลอดชีพ 90/5

 

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

 

3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

 

          ข้อยกเว้นความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย

(สำหรับอายุรับประกันภัย 15-59 ปี โดยให้ความคุ้มครองถึงอายุครบ 60 ปี) มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่นไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1. พยายามฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร หรือ ทำร้ายร่างกายตัวเอง

 

2. การบาดเจ็บทางร่างกาย ที่ได้รับผลอันสืบเนื่องมาจากการเดินทางโดยเครื่องบินที่มิใช่เป็นสายการบินพาณิชย์ที่บินอยู่เป็นปกติตามกำหนด หรือในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำ

 

3. สงครามไม่ว่าจะเป็นประกาศหรือไม่ประกาศก็ตาม จลาจล กบฏ ปฏิวัติหรือรัฐประหาร

 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เราได้นำเสนอไป เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ ของโครงการเมืองไทย ตลอดชีพ 90/5 เท่านั้น แต่หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องของการทำประกันชีวิต เราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรงหรือสอบถามผ่านนายหน้า หรือ โบรกเกอร์ประกันภัย ที่ไว้ใจได้ ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ต่อทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณเอง

 

การแก่ชราคือความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ตัวเรา หรือแม้แต่ลูกหลานที่ยังดูเยาว์วัยในวันนี้ สักวันก็ต้องเป็นคนเฒ่าคนแก่ในอนาคตอย่างแน่นอน การทำประกันชีวิตแบบบำนาญจึงเป็นทางเลือกเพื่ออนาคตของทุกคน เพราะนอกจากจะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ยังถือเป็นการสร้างหลักประกันรายได้ยามแก่เฒ่าอีกด้วย โดยจะได้รับเงินบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา นับตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยอายุ 60 - 85 ปี เหมาะกับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณเป็นอย่างมาก โดยการทำประกันชีวิต เมืองไทย Smile Retirement มีเงื่อนไขคร่าวๆ ดังนี้

 

เงื่อนไขการทำประกันชีวิต เมืองไทย Smile Retirement

 • ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 55 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 85 ปี
 • เริ่มชำระเบี้ยประกันชีวิต นับตั้งแต่วันทำสัญญาจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปี
 • การชำระเบี้ยประกันชีวิตสามารถเลือกได้ ว่าสะดวกชำระเป็นรายเดือน , สามเดือน , หกเดือน หรือรายปี
 • ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้
 • ไม่สามารถทำการซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตได้

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของแบบประกันภัย 8560 จี15 (บำนาญลดหย่อนภาษีได้) ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ 

หมายเหตุ: โครงการ เมืองไทย Smile Retirement เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย 8560 จี 15 (บำนาญลดหย่อนภาษีได้)

 

แต่ถึงอย่างไร การทำประกันชีวิตแบบบำนาญยังมีรายละเอียดอีกมาก ที่ผู้ตัดสินใจทำประกันชีวิตจำเป็นต้องรู้ ทั้งเรื่องของการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต ผลประโยชน์ที่จะได้รับวงเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ได้ระบุตามกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยสามารถศึกษาโดยตรงได้จากเว็บไซต์เมืองไทยประกันชีวิต หรือจะใช้บริการสอบถาม rabbit finance คุณก็จะได้รับทราบรายละเอียดที่ครบถ้วนและรวดเร็วอย่างแน่นอน

เมืองไทยประกันชีวิตสมาร์ท รีเทิร์น 10/5 ประกันชีวิตที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ควบคู่กับการวางแผนภาษีและการลงทุนด้วย

 

          เงื่อนไขเบื้องต้น

“โครงการสมาร์ท รีเทิร์น 10/5 วางแผนอย่างสมาร์ท สร้างโอกาสรับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า” เป็นประกันชีวิตที่จะช่วยออมในระยะสั้น แต่ได้รับเงินจ่ายคืนทุกปี สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ซึ่งข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับแบบประกันสมาร์ท รีเทิร์น 10/5 มีดังนี้

 

 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : 10 ปี
   
 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันชีวิต : 5 ปี
   
 • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 65 ปี
   
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 20,000 บาท

 

          ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

บางคนอาจทำประกันชีวิตเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เพราะอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประเภทอื่นๆ แต่บางคนนอกจากจะซื้อประกันเพื่อรับความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินอีกด้วย จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่การซื้อประกันแต่ละครั้งผู้เอาประกันภัยจะคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นหลัก สมมติว่าผู้เอาประกันภัยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยอยู่ที่ 100,000 บาท ผลประโยชน์ที่ได้รับในเบื้องต้นคือ

 

 • รับเงินจ่ายคืนทุกปีรวมตลอดสัญญา 554,000 บาท
   
 • คุ้มครองชีวิตนานถึง 10 ปี (แต่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแค่ 5 ปี) รับเงินครบสัญญา 500,000 บาท

 

เงินผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาที่ได้รับ สามารถเก็บเป็นเงินออมไว้ใช้ หรือเป็นหลักประกันให้ลูกหลานก็ได้ เมื่อรู้ตัวว่า "ชีวิตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน" การทำประกันชีวิตก็เพื่อรับความคุ้มครองชีวิต โดยเงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต สามารถเป็นเงินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือเป็นหลักประกันให้ลูกหลานก็ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 

             กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ ดังนี้ (หรือตามมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า) 

 

 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 จะได้รับเงิน 100,000 บาท
   
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 จะได้รับเงิน 200,000 บาท
   
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 จะได้รับเงิน 300,000 บาท
   
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 จะได้รับเงิน 400,000 บาท
   
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5-10 จะได้รับเงิน 500,000 บาท

 

             กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบสัญญา
 

 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-9 รับเงินจ่ายคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่เริ่มสัญญา หรือ 54,000 บาท
   
 • ผู้เอาประกันภัยรับเงินครบสัญญา​ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือ 500,000 บาท

 

*รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 554,000 บาท

Subscribe now to get our latest offers

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Latest financial news