logo

รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 3 ล้านบาท คุ้มครองมะเร็ง และโรคร้ายแรงอีก 47 โรค

คุ้มครองมากมายหลายกลุ่มโรค

คุ้มครองมากมายหลายกลุ่มโรค

 • กลุ่มโรคเสี่ยง เช่น มะเร็ง หัวใจ และสมอง
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะ  เช่น ตับ ไต ปอด
 • กลุ่มโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น อัมพาต อุบัติเหตุร้ายแรง
จ่ายเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาวนาน

จ่ายเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาวนาน

 • เบี้ยเริ่มต้นแค่เดือนละ 119 บาท*
 • จ่ายสั้นแค่ 10 ปี แต่คุ้มครองถึง 25 ปี หรือ 15 ปี
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ
 • เบี้ยประกันสุขภาพนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 15,000 บาท (และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด)
รับผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

รับผลประโยชน์สูงสุดตลอดสัญญา

 • คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
 • จ่ายผลประโยชน์ทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง**
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพให้วุ่นวาย แค่ตอบคำถามก็สมัครได้

ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือน แผนประกัน ‘สุขภาพ สุขสันต์’ จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี

แผน 1 ได้รับเงินผลประโยชน์ 500,000 บาท

อายุ

เพศหญิง

เพศชาย

20 119 119
25 154 153
30 214 228
35 303 354
40 429 553

Panel Heading

อายุ

เพศหญิง

เพศชาย

20 227 220
25 296 285
30 414 430
35 589 677
40 838 1,067

Panel Heading

อายุ

เพศหญิง

เพศชาย

20 443 420
25 579 548
30 816 835
35 1,163 1,323
40 1,656 2,094

Panel Heading

อายุ

เพศหญิง

เพศชาย

20 659 621
25 863 812
30 1,217 1,240
35 1,736 1,970
40 2,474 3,121

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ด้านเงินชดเชย

สิทธิประโยชน์ด้านเงินชดเชย

 • รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 3,000,000 บาท เมื่อแพทย์วินิฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง** รับเงินก้อนทันที เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล
 • ชำระเบี้ยประกันได้ทั้งรายเดือนและรายปี
สิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง

 • จ่ายเบี้ยสั้นแต่คุ้มครองยาวนานสูงสุดถึง 25 ปี
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 47 โรคร้ายแรง
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แค่ตอบคำถาม 4 ข้อ ก็สามารถสมัครรับความคุ้มครองได้
สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี
 • สะดวกสบายในการชำระค่าเบี้ยประกัน เพราะมีช่องทางให้เลือกหลากหลาย เช่น ชำระผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-Eleven
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี หรือ 25 ปี
 • อายุที่รับประกัน 20 - 55 ปี
 • ชำระเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว
 • จ่ายผลประโยชน์ทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง **
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามประวัติสุขภาพ 4 ข้อเท่านั้น

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่นๆ อีก 47 โรค โดยเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะได้รับเงินผลประโยชน์เพื่อนำไปใช้เป็นเงินสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลและการดำเนินชีวิต โรคร้ายแรงอาทิ: โรคมะเร็งระยะลุกลาม, มะเร็งทรวงอก, มะเร็งปากมดลูก, เนื้องอกในสมอง, เส้นเลือดอุดตันในสมอง, หัวใจวาย, โรคกล้ามเนื้อหัวใจบกพร่อง, โรคปอดระยะสุดท้าย, โรคอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, ผ่าตัดสมอง, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, ไตวายเรื้อรัง, โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ, โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง, โรคภูมิแพ้ตัวเองชนิด SLE, หูหนวก, ตาบอด, อัมพาต, การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวร, การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง, แผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก, สมองอักเสบ, โรคเอดส์จากการถ่ายเลือด, โรคโปลิโอ

* ตัวอย่างเบี้ยประกันของเพศชาย อายุ 20 ปี ทุนประกัน 500,000 บาท
** คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

 1. กรอกรายละเอียดเพื่อรับการติดต่อกลับ หรือโทรหาเราเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-009-4701
 2. รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของกรุงเทพประกันชีวิต
 3. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 4 ข้อ
 4. ได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตามที่ต้องการ
 5. เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-55 ปี

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 15 หรือ 25 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยคงที่ 10 ปี

 • มีความคุ้มครองให้เลือก 4 แผน

 • เบี้ยประกันภัยสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบรายเดือนและรายปี

Image