Why buy car insurance with rabbit finance?

Best Price Guarantee

Best Price Guarantee

If you find better price,
we'll make it cheaper.*

Easy Monthly Installments

Easy Monthly Installments

Pay your policy with 0%
10 month instalments

Roadside Assistance 24 hrs

Roadside Assistance 24 hrs

Free Inter Partner Assistance Service
24-hour nationwide emergency.**

Overview of car insurance types

Image

New promotion from asia Insurance

Ordering process

Compare

Compare

Insurances from 30 leading companies
Select

Select

Choose the most suitable policy for your needs
Pay

Pay

Pay your policy with 1 time payment or 0% 10 months installment.
Get Insured

Get Insured

After acceptance from insurer you’re covered

Feedback from our car insurance customers

reviewer photo

Nan

Lexus NX 300h, Type 2+

 

The staff were very friendly and responsive. The policy arrived within a few weeks. It was extremely fast and super cheap compared to other brokers.

 

7,799 ฿ Save 623 ฿

Actual amount 7,175 ฿

reviewer photo

Jay

Lexus ES 300h, Type 1

 

Very convenient. Saved me a lot of time and money. The price is better than anywhere else on the internet.

 

21,824 ฿ Save 1,745 ฿

Actual amount 20,078 ฿

reviewer photo

Thong Chai

Lexus CT 200h, Type 3+

 

It doesn't matter if I use my car in connection with work or family, due to Rabbit Finance I am fully covered on every trip. It is a nice feeling to not worry about anything!

 

 

6,500 ฿ Save 520 ฿

Actual amount 5,980 ฿

rabbit finance is delighted to help you compare policies from Asia Insurance with the most effective system and the reliable Omise system that collect data you’ve provided us and save your information from the internet fraud. Moreover, the system has been designed to make your search fast, effective, and easy to use so that you can compare products within seconds. You can compare Asia Insurance type 1, 2, 3 and Asia Insurance 2+ or 3+.

We follow strict guideline in information protection required by Thai law, and would like to assure you that all of your personal information will be kept private and confidential. Our payment gateway is safe and secure under Omise payment service provider.

 

Because Car insurance premiums to which we must pay each year, there is no equal. Again, all proposals from various car insurance companies, it depends on many factors. Whether it's the car's age or other factors that affect the value of your car insurance premium.

ASIA Insurance Type 1 or full comprehensive insurance, covers any damage to your vehicle, and third party’s injury and vehicle in an event of an accident, it offers compensation for all damages, hospitalization and medication costs. Also, any damages to your vehicle in case of fire, theft, or flood are covered.

ASIA Insurance Type 2 Type 2 is quite similar to type 1 insurance, the difference is some additional conditions in the coverage for your vehicle, and it only covers damage that is caused by theft and fire. It still covers injury and property damage to the third party.

ASIA Insurance Type 3 insurance only covers third party’s injury and property damage, it does not cover damages to your vehicle in case of accidents, theft, fire or flood. Type 3 is the cheapest type of insurance, suitable for those who wish to have the basic protection against potential liability.

rabbit finance is delighted to help you compare policies from Asia Insurance with the most effective system and the reliable Omise system that collect data you’ve provided us and save your information from the internet fraud. Moreover, the system has been designed to make your search fast, effective, and easy to use so that you can compare products within seconds. You can compare Asia Insurance type 1, Asia Insurance type 2, Asia Insurance type 3

เคยเจอไหม เผลอกุญแจไว้ในรถยนต์ กุญแจรถหายไป แบตเตอรี่ รถยนต์หมด รถสตาร์ทไม่ติด ถ้าคุ้นหรือไม่อยากให้เหตุเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณโดยที่ทำอะไรไม่ได้ เราขอชี้ช่องทางบริการใหม่ล่าสุดจาก rabbit finance กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน AXA Roadside Service ที่ทำให้การทำประกันรถยนต์ของคุณคุ้มค่าขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว แต่จะดียังไง แจ๋วยังไง แล้วคุ้มยังไง ไปดูกันเลย

 

บริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน ฟรี

บริการช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน ฟรี โดยคุ้มครองราคาช่างและค่าพาหนะไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่ต่างๆ)

บริการรถยก รถลาก ฟรี 1 ครั้งต่อปี ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร หากเกินกว่า 25 กิโลเมตร สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบรายการจ่ายส่วนเกิน โดยคิดค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ 30 บาท

ฟรี บริการน้ำมันรถฉุกเฉินไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี ในกรณีน้ำมันหมด โดยครั้งต่อไปสมาชิกจะเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันรถ

บริการช่วยเหลือกรณีกุญแจรถหาย ลืมกุญแจไว้ในรถยนต์ โดยไปรับกุญแจเผื่อให้ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร (หากเกินคิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท) หากต้องใช้ช่างกุญแจเปิดรถ สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้สอยทั้งหมดเอง

บริการเลขาเฉพาะตัว ในส่วนของการให้ข่าวคราวและการจองในประเทศ

ฟรีค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูล ประสานงาน หรือค่าโทรศัพท์

จองโรงแรม ที่พัก จองภัตตาคาร หรือจองบัตรเรือบิน

จองรถเช่า หรือบุ๊ครถทัวร์

บริการส่งดอกไม้หรือของฝาก

เช็ครอบภาพยนตร์ จองตั๋วหนัง

 

            ข้อกำหนดในการรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน AXA Roadside Service ก็ง่ายๆ เพียงแค่คุณสมัครทำประกันรถกับ แรบบิท ไฟแนนซ์ ก็ได้รับอภิสิทธิ์ดังกล่าวไปเลย เรียกได้ว่าคุ้มแสนคุ้ม เพราะเว้นเสียแต่จะได้ความคุ้มครองจากประกันรถที่ท่านสมัครไปแล้ว ยังได้ของแจกและสิทธิพิเศษหลากหลายอีกด้วย ซึ่งบริการ AXA  Roadside Service ก็เป็นหนึ่งในความพิเศษที่ท่านจะได้รับจากการสมัครประกันรถกับเรา เห็นไหมล่ะว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มจริง ๆ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย คลายกังวล และยิ่งทำให้การจ่ายค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของท่านยิ่งคุ้มเข้าไปอีก

Subscribe now to get our latest offers

Terms and conditions of discount applied according to rabbit finance policy

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers

Latest financial news