Car insurance comparison for Honda cars

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2020
532,000
Honda City 2020
591,200
Honda Mobilio 2020
612,000
Honda HR-V 2020
847,200
Honda Mobilio 2020
559,200
Honda Brio 2020
396,000
Honda Jazz 2020
444,000
Honda BR-V 2020
668,000
Honda Civic 2020
699,200
Honda BR-V 2020
612,000
Honda HR-V 2020
895,200
Honda Jazz 2020
475,200
Honda Civic 2020
983,200
Honda HR-V 2020
759,200
Honda CR-V 2020
1,359,200
Honda Civic 2020
771,200
Honda Jazz 2020
523,200
Honda CR-V 2020
1,247,200
Honda Civic 2020
883,200
Honda Jazz 2020
555,200
Honda CR-V 2020
1,239,200
Honda CR-V 2020
1,199,200
Honda Civic 2020
975,200
Honda CR-V 2020
1,127,200
Honda Jazz 2020
591,200
Honda Brio 2020
463,200
Honda Accord 2020
1,180,000
Honda Jazz 2020
603,200
Honda CR-V 2020
1,087,200
Honda Brio 2020
413,600
Honda Mobilio 2020
527,200
Honda Accord 2020
1,439,200
Honda Accord 2020
1,311,200
Honda City 2020
463,600
Honda City 2020
487,200

Car brand / Model / Year
Value
Honda CR-V 2019
1,022,000
Honda Accord 2019
1,077,000
Honda Accord 2019
1,061,000
Honda Accord 2019
947,000
Honda Accord 2019
919,000
Honda Jazz 2019
472,000
Honda Jazz 2019
497,000
Honda Jazz 2019
397,000
Honda Mobilio 2019
524,000
Honda Jazz 2019
531,000
Honda Jazz 2019
542,000
Honda Mobilio 2019
485,000
Honda Accord 2019
1,153,000
Honda Accord 2019
1,269,000
Honda City 2019
532,000
Honda Accord 2019
1,378,000
Honda BR-V 2019
565,000
Honda City 2019
463,600
Honda Civic 2019
983,200
Honda BR-V 2019
619,000
Honda HR-V 2019
859,000
Honda HR-V 2019
795,000
Honda Mobilio 2019
454,000
Honda BR-V 2019
582,000
Honda City 2019
487,200
Honda Jazz 2019
428,000
Honda BR-V 2019
534,000
Honda HR-V 2019
842,000
Honda City 2019
591,200
Honda HR-V 2019
775,000
Honda HR-V 2019
697,000
Honda Brio 2019
392,000
Honda Brio 2019
352,000
Honda Brio 2019
344,000
Honda City 2019
545,000
Honda City 2019
533,000
Honda City 2019
504,000
Honda City 2019
480,000
Honda City 2019
433,000
Honda City 2019
402,000
Honda Civic 2019
862,000
Honda Civic 2019
900,000
Honda Civic 2019
822,000
Honda Civic 2019
733,000
Honda Civic 2019
661,000
Honda CR-V 2019
1,246,000
Honda CR-V 2019
1,156,000
Honda CR-V 2019
1,148,000
Honda CR-V 2019
1,049,000
Honda CR-V 2019
1,117,000
Honda Accord 2019
1,158,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda CR-V 2018
1,158,000
Honda CR-V 2018
1,136,000
Honda CR-V 2018
972,000
Honda Civic 2018
646,000
Honda Mobilio 2018
498,000
Honda BR-V 2018
497,000
Honda Accord 2018
1,021,000
Honda Mobilio 2018
463,000
Honda Civic 2018
877,000
Honda Brio 2018
376,000
Honda Accord 2018
1,086,000
Honda Civic 2018
714,000
Honda Accord 2018
879,000
Honda Civic 2018
806,000
Honda BR-V 2018
543,000
Honda CR-V 2018
1,067,000
Honda CR-V 2018
1,067,000
Honda CR-V 2018
1,005,000
Honda HR-V 2018
621,000
Honda CR-V 2018
1,098,000
Honda Civic 2018
802,000
Honda Civic 2018
610,000
Honda Civic 2018
818,000
Honda HR-V 2018
662,000
Honda HR-V 2018
697,000
Honda Civic 2018
676,000
Honda Jazz 2018
388,000
Honda BR-V 2018
507,000
Honda Jazz 2018
417,000
Honda Jazz 2018
458,000
Honda HR-V 2018
679,000
Honda Jazz 2018
483,000
Honda Jazz 2018
517,000
Honda HR-V 2018
756,000
Honda Jazz 2018
527,000
Honda City 2018
391,000
Honda HR-V 2018
822,000
Honda City 2018
420,000
Honda Accord 2018
985,000
Honda City 2018
465,000
Honda Accord 2018
906,000
Honda City 2018
488,000
Honda City 2018
517,000
Honda Civic 2018
761,000
Honda CR-V 2018
1,030,000
Honda City 2018
528,000
Honda Brio 2018
325,000
Honda Brio 2018
333,000
Honda Brio 2018
368,000
Honda Mobilio 2018
434,000
Honda HR-V 2018
727,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 2017
978,000
Honda Accord 2017
844,000
Honda Accord 2017
870,000
Honda Accord 2017
944,000
Honda Accord 2017
1,027,000
Honda BR-V 2017
465,000
Honda BR-V 2017
503,000
Honda Brio 2017
306,000
Honda Brio 2017
313,000
Honda Brio 2017
348,000
Honda CR-V 2017
719,000
Honda CR-V 2017
785,000
Honda CR-V 2017
796,000
Honda CR-V 2017
825,000
Honda CR-V 2017
864,000
Honda City 2017
377,000
Honda City 2017
359,000
Honda City 2017
384,000
Honda City 2017
378,000
Honda City 2017
422,000
Honda City 2017
400,000
Honda City 2017
441,000
Honda City 2017
431,000
Honda City 2017
456,000
Honda City 2017
463,000
Honda Civic 2017
590,000
Honda Civic 2017
651,000
Honda Civic 2017
711,000
Honda Civic 2017
764,000
Honda HR-V 2017
597,000
Honda HR-V 2017
639,000
Honda Mobilio 2017
483,000
Honda HR-V 2017
669,000
Honda HR-V 2017
699,000
Honda Jazz 2017
378,000
Honda Jazz 2017
398,000
Honda Jazz 2017
425,000
Honda Jazz 2017
447,000
Honda Jazz 2017
477,000
Honda Jazz 2017
488,000
Honda Mobilio 2017
379,000
Honda Mobilio 2017
423,000
Honda Mobilio 2017
450,000
Honda Mobilio 2017
455,000
Honda Mobilio 2017
433,000
Honda Mobilio 2017
406,000
Honda Jazz 2017
370,000
Honda Jazz 2017
515,000
Honda Jazz 2017
504,000
Honda Jazz 2017
471,000
Honda Jazz 2017
446,000
Honda Jazz 2017
407,000
Honda CR-V 2017
1,112,000
Honda CR-V 2017
1,025,000
Honda CR-V 2017
1,025,000
Honda CR-V 2017
936,000
Honda Civic 2017
801,000
Honda City 2017
496,000
Honda City 2017
489,000
Honda City 2017
469,000
Honda City 2017
446,000
Honda City 2017
404,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 2016
829,000
Honda Brio 2016
254,000
Honda Brio 2016
297,000
Honda Brio 2016
239,000
Honda Brio 2016
259,000
Honda Accord 2016
224,000
Honda Mobilio 2016
442,000
Honda CR-V 2016
774,000
Honda CR-V 2016
776,000
Honda Accord 2016
986,000
Honda Accord 2016
939,000
Honda Brio 2016
335,000
Honda Brio 2016
293,000
Honda Civic 2016
736,000
Honda Civic 2016
685,000
Honda Civic 2016
607,000
Honda Civic 2016
567,000
Honda Accord 2016
900,000
Honda Civic 2016
524,000
Honda Accord 2016
802,000
Honda BR-V 2016
469,000
Honda BR-V 2016
434,000
Honda HR-V 2016
613,000
Honda HR-V 2016
636,000
Honda Brio 2016
255,000
Honda HR-V 2016
601,000
Honda CR-V 2016
676,000
Honda City 2016
401,000
Honda Accord 2016
1,040,400
Honda Mobilio 2016
367,000
Honda Mobilio 2016
341,000
Honda Accord 2016
684,000
Honda Mobilio 2016
414,000
Honda Accord 2016
721,000
Honda Accord 2016
738,000
Honda Mobilio 2016
397,000
Honda Accord 2016
773,000
Honda Accord 2016
802,000
Honda Mobilio 2016
474,480
Honda Mobilio 2016
420,000
Honda Mobilio 2016
503,280
Honda Brio 2016
235,000
Honda Odyssey 2016
1,284,000
Honda Odyssey 2016
1,367,000
Honda City 2016
334,000
Honda City 2016
360,000
Honda City 2016
390,000
Honda HR-V 2016
567,000
Honda City 2016
414,000
Honda City 2016
425,000
Honda Accord 2016
347,000
Honda City 2016
429,000
Honda CR-V 2016
807,000
Honda Jazz 2016
387,000
Honda Jazz 2016
416,000
Honda CR-V 2016
762,000
Honda Jazz 2016
430,000
Honda Jazz 2016
461,000
Honda Jazz 2016
470,000
Honda Civic 2016
864,000
Honda Accord 2016
792,000
Honda CR-V 2016
765,000
Honda Accord 2016
891,000
Honda CR-V 2016
736,000
Honda City 2016
352,000
Honda Freed 2016
562,000
Honda City 2016
366,000
Honda Mobilio 2016
393,000
Honda Mobilio 2016
369,000
Honda Brio 2016
266,000
Honda CR-Z 2016
904,000
Honda Civic 2016
616,000
Honda Civic 2016
500,000
Honda Civic 2016
447,000
Honda Civic 2016
412,000
Honda Freed 2016
616,000
Honda Civic 2016
481,000
Honda Jazz 2016
100,000
Honda Freed 2016
546,000
Honda Brio 2016
278,000
Honda Brio 2016
267,000
Honda Brio 2016
256,000
Honda Jazz 2016
360,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2015
489,000
Honda Freed 2015
576,000
Honda Brio 2015
228,000
Honda City 2015
1,038,000
Honda Civic 2015
450,000
Honda Accord 2015
703,000
Honda Freed 2015
512,000
Honda Freed 2015
527,000
Honda Mobilio 2015
378,000
Honda Brio 2015
273,000
Honda CR-V 2015
707,000
Honda Brio 2015
260,000
Honda STEPWGN SPADA 2015
1,006,000
Honda Brio 2015
251,000
Honda Jazz 2015
351,000
Honda Jazz 2015
426,000
Honda CR-V 2015
676,000
Honda Brio 2015
249,000
Honda STEPWGN SPADA 2015
1,036,000
Honda Brio 2015
258,000
Honda City 2015
477,900
Honda Brio 2015
233,000
Honda CR-V 2015
980,000
Honda Brio 2015
255,000
Honda Odyssey 2015
1,212,000
Honda Jazz 2015
436,000
Honda Mobilio 2015
397,000
Honda Jazz 2015
928,000
Honda Odyssey 2015
1,282,000
Honda City 2015
341,000
Honda City 2015
941,000
Honda City 2015
319,000
Honda City 2015
405,000
Honda Accord 2015
859,000
Honda City 2015
345,000
Honda Accord 2015
697,000
Honda City 2015
983,000
Honda City 2015
366,000
Honda City 2015
396,900
Honda Civic 2015
471,000
Honda City 2015
380,000
Honda CR-Z 2015
854,000
Honda HR-V 2015
573,000
Honda HR-V 2015
503,000
Honda HR-V 2015
587,000
Honda City 2015
401,000
Honda City 2015
405,000
Honda City 2015
372,600
Honda CR-V 2015
1,100,000
Honda City 2015
361,000
Honda HR-V 2015
546,000
Honda City 2015
407,000
Honda Civic 2015
385,000
Honda CR-V 2015
621,000
Honda Mobilio 2015
315,000
Honda City 2015
1,100,000
Honda Accord 2015
616,000
Honda Accord 2015
806,000
Honda Jazz 2015
377,000
Honda City 2015
1,037,000
Honda Jazz 2015
1,038,000
Honda Civic 2015
576,000
Honda CR-V 2015
749,000
Honda Brio 2015
249,000
Honda Accord 2015
650,000
Honda Jazz 2015
397,000
Honda Mobilio 2015
343,000
Honda Accord 2015
1,037,000
Honda Accord 2015
668,000
Honda Civic 2015
421,000
Honda City 2015
322,000
Honda Jazz 2015
983,000
Honda Accord 2015
690,000
Honda Jazz 2015
410,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda HR-V 2014
484,000
Honda Accord 2014
810,648
Honda CR-V 2014
909,792
Honda Accord 2014
1,073,088
Honda Accord 2014
1,137,240
Honda Brio 2014
211,000
Honda Brio 2014
234,000
Honda Brio 2014
235,000
Honda Brio 2014
215,000
Honda Brio 2014
243,000
Honda Brio 2014
229,000
Honda Brio 2014
235,000
Honda Brio 2014
250,000
Honda Brio 2014
258,000
Honda City 2014
304,000
Honda City 2014
282,000
Honda City 2014
344,000
Honda City 2014
325,000
Honda Civic 2014
440,000
Honda Civic 2014
479,000
Honda Civic 2014
492,000
Honda Civic 2014
377,000
Honda Civic 2014
401,000
Honda Civic 2014
459,000
Honda Civic 2014
550,000
Honda CR-Z 2014
807,000
Honda Freed 2014
494,000
Honda Freed 2014
540,000
Honda CR-V 2014
810,648
Honda CR-V 2014
973,944
Honda CR-V 2014
746,496
Honda Freed 2014
478,000
Honda Jazz 2014
321,000
Honda Jazz 2014
339,000
Honda Jazz 2014
332,000
Honda Jazz 2014
347,000
Honda Jazz 2014
331,000
Honda City 2014
301,000
Honda City 2014
310,000
Honda CR-V 2014
562,000
Honda CR-V 2014
618,000
Honda CR-V 2014
598,000
Honda CR-V 2014
546,000
Honda Civic 2014
391,000
Honda Civic 2014
406,000
Honda Accord 2014
546,000
Honda Accord 2014
573,000
Honda Accord 2014
614,000
Honda Accord 2014
639,000
Honda Accord 2014
667,000
Honda STEPWGN SPADA 2014
953,000
Honda STEPWGN SPADA 2014
985,000
Honda Odyssey 2014
1,153,000
Honda Odyssey 2014
1,219,000
Honda City 2014
305,000
Honda City 2014
316,000
Honda City 2014
344,000
Honda City 2014
359,000
Honda City 2014
385,000
Honda City 2014
389,000
Honda Jazz 2014
362,000
Honda Jazz 2014
377,000
Honda Jazz 2014
394,000
Honda Jazz 2014
400,000
Honda Jazz 2014
410,000
Honda Accord 2014
686,000
Honda City 2014
248,000
Honda City 2014
320,000
Honda City 2014
300,000
Honda Accord 2014
759,000
Honda City 2014
341,000
Honda City 2014
305,000
Honda City 2014
322,000
Honda City 2014
343,000
Honda Mobilio 2014
304,000
Honda Mobilio 2014
329,000
Honda Mobilio 2014
362,000
Honda Mobilio 2014
381,000
Honda CR-V 2014
590,000
Honda CR-V 2014
644,000
Honda City 2014
337,000
Honda CR-V 2014
680,000
Honda CR-V 2014
719,000
Honda HR-V 2014
526,000
Honda HR-V 2014
566,000
Honda Accord 2014
245,000
Honda Accord 2014
200,000
Honda City 2014
286,000
Honda City 2014
317,000
Honda City 2014
380,000
Honda Civic 2014
364,000
Honda Civic 2014
388,000
Honda Civic 2014
432,000
Honda Civic 2014
441,000
Honda Jazz 2014
301,000
Honda Civic 2014
490,000
Honda Civic 2014
532,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Odyssey 2013
1,342,118
Honda CR-V 2013
536,000
Honda City 2013
285,000
Honda City 2013
273,000
Honda Odyssey 2013
948,000
Honda STEPWGN SPADA 2013
821,000
Honda Jazz 2013
319,000
Honda Jazz 2013
314,000
Honda Jazz 2013
323,000
Honda Jazz 2013
312,000
Honda Jazz 2013
282,000
Honda Jazz 2013
305,000
Honda Accord 2013
193,000
Honda Freed 2013
459,000
Honda CR-V 2013
610,960
Honda CR-V 2013
757,927
Honda CR-V 2013
799,917
Honda City 2013
356,000
Honda Accord 2013
448,000
Honda CR-V 2013
668,697
Honda Freed 2013
520,000
Honda City 2013
277,000
Honda Freed 2013
431,000
Honda Freed 2013
475,000
Honda Brio 2013
192,000
Honda Brio 2013
216,000
Honda City 2013
341,000
Honda Accord 2013
813,564
Honda Accord 2013
745,330
Honda Civic 2013
480,000
Honda Civic 2013
518,000
Honda Freed 2013
474,000
Honda CR-Z 2013
749,000
Honda Civic 2013
377,000
Honda Civic 2013
353,000
Honda Civic 2013
454,000
Honda Civic 2013
415,000
Honda Civic 2013
399,000
Honda City 2013
306,000
Honda City 2013
319,000
Honda City 2013
263,000
Honda City 2013
285,000
Honda Brio 2013
249,000
Honda Brio 2013
241,000
Honda Brio 2013
224,000
Honda Brio 2013
211,000
Honda Brio 2013
227,000
Honda Brio 2013
197,000
Honda Brio 2013
217,000
Honda Brio 2013
218,000
Honda Brio 2013
223,000
Honda Brio 2013
232,000
Honda Brio 2013
202,000
Honda Accord 2013
818,000
Honda Accord 2013
559,000
Honda Accord 2013
511,000
Honda Accord 2013
507,000
Honda Accord 2013
455,000
Honda Accord 2013
267,000
Honda Accord 2013
320,000
Honda Odyssey 2013
1,175,000
Honda Odyssey 2013
1,111,000
Honda STEPWGN SPADA 2013
939,000
Honda STEPWGN SPADA 2013
910,000
Honda Accord 2013
634,000
Honda Accord 2013
622,000
Honda Accord 2013
598,000
Honda Accord 2013
554,000
Honda Accord 2013
521,000
Honda City 2013
312,000
Honda Civic 2013
391,000
Honda Civic 2013
371,000
Honda CR-V 2013
519,000
Honda CR-V 2013
580,000
Honda CR-V 2013
598,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Odyssey 2012
1,207,906
Honda Accord 2012
484,000
Honda Freed 2012
410,000
Honda Brio 2012
201,000
Honda CR-Z 2012
711,000
Honda CR-V 2012
397,000
Honda CR-V 2012
497,000
Honda CR-V 2012
448,000
Honda CR-V 2012
563,000
Honda CR-V 2012
469,000
Honda CR-V 2012
575,000
Honda CR-V 2012
421,000
Honda CR-V 2012
523,000
Honda Brio 2012
185,000
Honda City 2012
275,000
Honda Civic 2012
361,000
Honda City 2012
260,000
Honda Brio 2012
219,000
Honda Odyssey 2012
899,000
Honda Civic 2012
343,000
Honda STEPWGN SPADA 2012
780,000
Honda Accord 2012
533,000
Honda Jazz 2012
339,000
Honda Civic 2012
438,000
Honda Jazz 2012
304,000
Honda Brio 2012
189,000
Honda Jazz 2012
310,000
Honda Civic 2012
401,000
Honda Jazz 2012
300,000
Honda Accord 2012
475,000
Honda Jazz 2012
272,000
Honda Civic 2012
389,000
Honda Jazz 2012
293,000
Honda Civic 2012
371,000
Honda Civic 2012
331,000
Honda Freed 2012
415,000
Honda Civic 2012
319,000
Honda Civic 2012
309,000
Honda CR-V 2012
682,134
Honda Accord 2012
427,000
Honda Civic 2012
393,000
Honda Civic 2012
412,000
Honda CR-V 2012
719,925
Honda Civic 2012
364,000
Honda Civic 2012
377,000
Honda CR-V 2012
601,827
Honda City 2012
260,000
Honda Brio 2012
208,000
Honda Freed 2012
458,000
Honda City 2012
285,000
Honda Jazz 2012
317,000
Honda City 2012
298,000
Honda Accord 2012
453,000
Honda City 2012
302,000
Honda Accord 2012
421,000
Honda Brio 2012
212,000
Honda City 2012
250,000
Honda CR-V 2012
549,864
Honda Accord 2012
728,000
Honda City 2012
269,000
Honda Brio 2012
209,000
Honda Accord 2012
462,000
Honda Brio 2012
219,000
Honda Freed 2012
394,000
Honda Freed 2012
380,000
Honda Freed 2012
427,000
Honda Freed 2012
451,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2011
315,000
Honda Jazz 2011
268,000
Honda Jazz 2011
256,000
Honda Jazz 2011
244,000
Honda Jazz 2011
295,000
Honda Jazz 2011
275,000
Honda Jazz 2011
283,000
Honda Jazz 2011
284,000
Honda Jazz 2011
246,000
Honda Jazz 2011
266,000
Honda Freed 2011
366,000
Honda Freed 2011
361,000
Honda Freed 2011
410,000
Honda Freed 2011
435,000
Honda Freed 2011
382,000
Honda CR-V 2011
367,000
Honda CR-V 2011
406,000
Honda CR-V 2011
422,000
Honda CR-V 2011
375,000
Honda Civic 2011
347,000
Honda Civic 2011
299,000
Honda Civic 2011
288,000
Honda Civic 2011
373,000
Honda Civic 2011
386,000
Honda Civic 2011
340,000
Honda Civic 2011
356,000
Honda City 2011
274,000
Honda City 2011
298,000
Honda City 2011
242,000
Honda City 2011
258,000
Honda City 2011
267,000
Honda City 2011
262,000
Honda City 2011
264,000
Honda City 2011
256,000
Honda City 2011
273,000
Honda City 2011
220,000
Honda City 2011
250,000
Honda Brio 2011
191,000
Honda Brio 2011
198,000
Honda Brio 2011
169,000
Honda Accord 2011
666,000
Honda Accord 2011
447,000
Honda Accord 2011
431,000
Honda Accord 2011
425,000
Honda Accord 2011
405,000
Honda Accord 2011
395,000

Coming soon

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2010
260,000
Honda Accord 2010
351,000
Honda Jazz 2010
262,000
Honda Jazz 2010
266,000
Honda Accord 2010
389,000
Honda CR-V 2010
379,000
Honda Jazz 2010
266,000
Honda Accord 2010
380,000
Honda CR-V 2010
396,000
Honda Accord 2010
378,000
Honda Jazz 2010
257,000
Honda Jazz 2010
234,000
Honda CR-V 2010
358,000
Honda Freed 2010
362,000
Honda Jazz 2010
247,000
Honda Accord 2010
609,000
Honda Freed 2010
343,000
Honda Freed 2010
385,000
Honda Freed 2010
412,000
Honda Accord 2010
409,000
Honda Civic 2010
298,000
Honda Civic 2010
285,000
Honda Civic 2010
273,000
Honda Accord 2010
370,000
Honda Civic 2010
344,000
Honda Accord 2010
622,000
Honda Civic 2010
359,000
Honda Accord 2010
426,000
Honda Accord 2010
418,000
Honda Civic 2010
321,000
Honda Accord 2010
408,000
Honda Civic 2010
333,000
Honda City 2010
236,000
Honda City 2010
205,000
Honda City 2010
261,000
Honda CR-V 2010
341,000
Honda City 2010
243,000
Honda City 2010
247,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2009
312,000
Honda Jazz 2009
219,000
Honda CR-V 2009
343,000
Honda CR-V 2009
346,000
Honda CR-V 2009
378,000
Honda CR-V 2009
306,000
Honda CR-V 2009
354,000
Honda Accord 2009
343,000
Honda CR-V 2009
330,000
Honda Accord 2009
553,000
Honda City 2009
206,000
Honda Freed 2009
325,000
Honda City 2009
230,000
Honda Freed 2009
366,000
Honda Jazz 2009
251,000
Honda Accord 2009
376,000
Honda Freed 2009
390,000
Honda Accord 2009
351,000
Honda City 2009
192,000
Honda Civic 2009
281,000
Honda Civic 2009
270,000
Honda Civic 2009
260,000
Honda City 2009
241,000
Honda Civic 2009
330,000
Honda CR-V 2009
327,000
Honda Accord 2009
344,000
Honda City 2009
226,000
Honda Civic 2009
343,000
Honda City 2009
221,000
Honda City 2009
235,000
Honda Civic 2009
262,000
Honda Civic 2009
307,000
Honda Jazz 2009
254,000
Honda Accord 2009
328,000
Honda Civic 2009
248,000
Honda Civic 2009
316,000
Honda Civic 2009
325,000
Honda Civic 2009
337,000
Honda Civic 2009
294,000
Honda Civic 2009
310,000
Honda Civic 2009
318,000
Honda Civic 2009
268,000
Honda Jazz 2009
237,000
Honda Jazz 2009
249,000
Honda CR-V 2009
360,000
Honda Jazz 2009
254,000
Honda CR-V 2009
379,000
Honda Jazz 2009
248,000
Honda Freed 2009
343,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 2008
258,000
Honda City 2008
155,000
Honda Jazz 2008
200,000
Honda City 2008
141,000
Honda Jazz 2008
161,000
Honda City 2008
168,000
Honda Jazz 2008
183,000
Honda Jazz 2008
245,000
Honda City 2008
204,000
Honda Jazz 2008
171,000
Honda Civic 2008
295,000
Honda Jazz 2008
239,000
Honda Accord 2008
327,000
Honda CR-V 2008
339,000
Honda Jazz 2008
235,000
Honda CR-V 2008
283,000
Honda City 2008
156,000
Honda Civic 2008
247,000
Honda Civic 2008
295,000
Honda Jazz 2008
201,000
Honda CR-V 2008
316,000
Honda City 2008
173,000
Honda City 2008
195,000
Honda Jazz 2008
189,000
Honda City 2008
210,000
Honda Jazz 2008
208,000
Honda CR-V 2008
290,000
Honda Accord 2008
535,000
Honda Civic 2008
285,000
Honda Accord 2008
311,000
Honda Civic 2008
236,000
Honda Jazz 2008
176,000
Honda Civic 2008
211,000
Honda Jazz 2008
209,000
Honda Civic 2008
236,000
Honda City 2008
181,000
Honda Civic 2008
228,000
Honda Civic 2008
304,000
Honda Accord 2008
332,000
Honda Civic 2008
250,000
Honda Jazz 2008
227,000
Honda Civic 2008
264,000
Honda Civic 2008
323,000
Honda City 2008
225,000
Honda City 2008
183,000
Honda Civic 2008
287,000
Honda City 2008
162,000
Honda Accord 2008
358,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2007
150,000
Honda Odyssey 2007
484,000
Honda City 2007
151,000
Honda City 2007
148,000
Honda City 2007
153,000
Honda City 2007
139,000
Honda City 2007
168,000
Honda City 2007
147,000
Honda City 2007
134,000
Honda Jazz 2007
156,000
Honda Jazz 2007
175,000
Honda Jazz 2007
165,000
Honda Accord 2007
510,000
Honda City 2007
165,000
Honda City 2007
179,000
Honda City 2007
156,000
Honda City 2007
161,000
Honda Accord 2007
226,000
Honda Accord 2007
248,000
Honda Accord 2007
254,000
Honda Accord 2007
282,000
Honda Accord 2007
296,000
Honda Civic 2007
239,000
Honda Civic 2007
233,000
Honda Civic 2007
252,000
Honda Civic 2007
204,000
Honda Civic 2007
215,000
Honda Civic 2007
225,000
Honda Accord 2007
314,000
Honda Accord 2007
321,000
Honda City 2007
136,000
Honda City 2007
159,000
Honda Jazz 2007
183,000
Honda Jazz 2007
194,000
Honda City 2007
155,000
Honda City 2007
163,000
Honda CR-V 2007
268,000
Honda CR-V 2007
290,000
Honda Jazz 2007
188,000
Honda CR-V 2007
261,000
Honda Accord 2007
344,000
Honda City 2007
125,000
Honda Jazz 2007
169,000
Honda City 2007
156,000
Honda Odyssey 2007
778,250
Honda Jazz 2007
188,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Jazz 2006
160,000
Honda Jazz 2006
145,000
Honda Jazz 2006
171,000
Honda Jazz 2006
181,000
Honda Jazz 2006
163,000
Honda Accord 2006
199,000
Honda Stream 2006
222,000
Honda Stream 2006
234,000
Honda Jazz 2006
159,000
Honda Jazz 2006
162,000
Honda CR-V 2006
194,000
Honda Jazz 2006
173,000
Honda Odyssey 2006
438,000
Honda Jazz 2006
181,000
Honda CR-V 2006
241,000
Honda Jazz 2006
164,000
Honda CR-V 2006
195,000
Honda Odyssey 2006
455,000
Honda CR-V 2006
215,000
Honda Jazz 2006
160,000
Honda Jazz 2006
143,000
Honda Accord 2006
210,000
Honda Jazz 2006
159,000
Honda Jazz 2006
145,000
Honda Jazz 2006
136,000
Honda CR-V 2006
200,000
Honda Jazz 2006
158,000
Honda CR-V 2006
216,000
Honda CR-V 2006
215,000
Honda CR-V 2006
249,000
Honda City 2006
153,000
Honda Odyssey 2006
675,320
Honda Jazz 2006
168,000
Honda Jazz 2006
146,000
Honda City 2006
154,000
Honda City 2006
152,000
Honda City 2006
131,000
Honda City 2006
145,000
Honda Accord 2006
199,000
Honda CR-V 2006
267,000
Honda City 2006
138,000
Honda City 2006
143,000
Honda Accord 2006
188,000
Honda Jazz 2006
175,000
Honda City 2006
150,000
Honda Jazz 2006
166,000
Honda Jazz 2006
175,000
Honda Accord 2006
222,000
Honda Accord 2006
232,000
Honda Jazz 2006
170,000
Honda Jazz 2006
147,000
Honda Odyssey 2006
700,425
Honda Accord 2006
204,000
Honda Jazz 2006
182,000
Honda City 2006
130,000
Honda Jazz 2006
186,000
Honda City 2006
146,000
Honda City 2006
116,000
Honda Jazz 2006
171,000
Honda Accord 2006
232,000
Honda Jazz 2006
162,000
Honda Civic 2006
207,000
Honda Civic 2006
214,000
Honda Jazz 2006
161,000
Honda Civic 2006
194,000
Honda Civic 2006
241,000
Honda Civic 2006
225,000
Honda Civic 2006
229,000
Honda Civic 2006
206,000
Honda Civic 2006
196,000
Honda Civic 2006
188,000
Honda Civic 2006
231,000
Honda Civic 2006
229,000
Honda Civic 2006
214,000
Honda Civic 2006
211,000
Honda Jazz 2006
153,000
Honda Accord 2006
264,000
Honda Accord 2006
234,000
Honda Accord 2006
230,000
Honda Accord 2006
216,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2005
325,000
Honda City 2005
264,000
Honda Jazz 2005
158,612
Honda Jazz 2005
151,156
Honda City 2005
207,000
Honda Jazz 2005
172,000
Honda Jazz 2005
165,000
Honda Jazz 2005
162,000
Honda Jazz 2005
154,000
Honda Jazz 2005
149,000
Honda Jazz 2005
138,000
Honda City 2005
146,000
Honda Accord 2005
203,000
Honda Civic 2005
217,000
Honda Civic 2005
221,000
Honda Civic 2005
210,000
Honda Civic 2005
206,000
Honda Civic 2005
200,000
Honda Civic 2005
188,000
Honda Civic 2005
178,000
Honda City 2005
144,000
Honda City 2005
142,000
Honda City 2005
137,000
Honda City 2005
133,000
Honda City 2005
137,000
Honda City 2005
125,000
Honda City 2005
131,000
Honda City 2005
122,000
Honda City 2005
111,000
Honda Jazz 2005
155,000
Honda Jazz 2005
149,000
Honda Jazz 2005
138,000
Honda CR-V 2005
179,000
Honda CR-V 2005
198,000
Honda City 2005
125,000
Honda City 2005
143,000
Honda City 2005
134,000
Honda CR-V 2005
201,000
Honda Accord 2005
180,000
Honda Accord 2005
171,000
Honda Civic 2005
159,000
Honda Civic 2005
151,000
Honda Civic 2005
167,000
Honda Civic 2005
166,000
Honda Civic 2005
161,000
Honda City 2005
119,000
Honda City 2005
110,000
Honda Jazz 2005
165,000
Honda Jazz 2005
161,000
Honda Jazz 2005
158,000
Honda CR-V 2005
174,000
Honda City 2005
114,000
Honda City 2005
106,000
Honda City 2005
133,000
Honda City 2005
123,000
Honda City 2005
113,000
Honda City 2005
120,000
Honda City 2005
111,000
Honda City 2005
101,000
Honda City 2005
139,000
Honda City 2005
130,000
Honda City 2005
131,000
Honda City 2005
125,000
Honda Jazz 2005
162,000
Honda Jazz 2005
158,000
Honda Jazz 2005
154,000
Honda Jazz 2005
148,000
Honda Jazz 2005
142,000
Honda Jazz 2005
134,000
Honda Jazz 2005
144,000
Honda Jazz 2005
136,000
Honda Jazz 2005
124,000
Honda Civic 2005
170,000
Honda Civic 2005
168,000
Honda Civic 2005
161,000
Honda Civic 2005
159,000
Honda Civic 2005
159,000
Honda Civic 2005
156,000
Honda Civic 2005
144,000
Honda Civic 2005
182,000
Honda Accord 2005
196,000
Honda Accord 2005
188,000
Honda Accord 2005
177,000
Honda Accord 2005
202,000
Honda Accord 2005
203,000
Honda CR-V 2005
174,000
Honda CR-V 2005
174,000
Honda CR-V 2005
175,000
Honda CR-V 2005
174,000
Honda CR-V 2005
174,000
Honda CR-V 2005
167,000
Honda CR-V 2005
180,000
Honda CR-V 2005
196,000
Honda Stream 2005
208,000
Honda Stream 2005
222,000
Honda Odyssey 2005
429,000
Honda Odyssey 2005
411,000
Honda Civic 2005
553,000
Honda Civic 2005
477,000
Honda Civic 2005
528,000
Honda Civic 2005
575,000
Honda City 2005
473,000
Honda Civic 2005
601,000
Honda City 2005
317,000
Honda City 2005
420,000
Honda City 2005
456,000
Honda Stream 2005
441,000
Honda Civic 2005
623,000
Honda Jazz 2005
124,721
Honda City 2005
174,000
Honda Accord 2005
259,000
Honda Jazz 2005
140,537
Honda Accord 2005
263,902
Honda City 2005
126,528
Honda CR-V 2005
265,710
Honda Civic 2005
186,403
Honda City 2005
444,000
Honda Civic 2005
210,128
Honda Civic 2005
603,000
Honda Civic 2005
492,000
Honda CR-V 2005
277,007
Honda Civic 2005
366,000
Honda Civic 2005
502,000
Honda CR-V 2005
282,204
Honda City 2005
284,000
Honda Civic 2005
434,000
Honda Jazz 2005
131,499
Honda CR-V 2005
278,137
Honda CR-V 2005
283,559
Honda Civic 2005
512,000
Honda Civic 2005
431,000
Honda CR-V 2005
285,593
Honda Jazz 2005
132,629
Honda Jazz 2005
129,918
Honda City 2005
383,000
Honda Jazz 2005
137,374
Honda CR-V 2005
288,304
Honda Stream 2005
312,000
Honda Jazz 2005
122,010
Honda Civic 2005
914,000
Honda Odyssey 2005
630,383
Honda Jazz 2005
131,273
Honda Jazz 2005
138,955
Honda City 2005
322,000
Honda CR-V 2005
280,848
Honda CR-V 2005
320,614
Honda Odyssey 2005
607,788
Honda CR-V 2005
288,078
Honda CR-V 2005
319,484
Honda Jazz 2005
148,445
Honda CR-V 2005
321,292
Honda City 2005
233,000
Honda City 2005
158,000
Honda Jazz 2005
115,909
Honda Civic 2005
390,000
Honda Jazz 2005
123,591
Honda City 2005
163,000
Honda City 2005
892,000
Honda Jazz 2005
140,085
Honda City 2005
217,000
Honda City 2005
184,000
Honda Accord 2005
189,000
Honda Accord 2005
235,000
Honda City 2005
172,000
Honda City 2005
355,000
Honda Jazz 2005
155,901
Honda Jazz 2005
123,817
Honda Jazz 2005
143,248
Honda City 2005
241,000
Honda City 2005
280,000
Honda City 2005
205,000
Honda City 2005
379,000
Honda Civic 2005
396,000
Honda Accord 2005
287,000
Honda Accord 2005
236,000
Honda Jazz 2005
156,353
Honda City 2005
373,000
Honda Accord 2005
141,000
Honda Accord 2005
202,000
Honda Jazz 2005
163,809
Honda Jazz 2005
148,445
Honda City 2005
298,000
Honda Civic 2005
383,000
Honda Civic 2005
443,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Stream 2004
362,000
Honda Stream 2004
291,000
Honda Jazz 2004
125,466
Honda Civic 2004
796,000
Honda Civic 2004
352,000
Honda Civic 2004
403,000
Honda Civic 2004
514,000
Honda Odyssey 2004
567,344
Honda Odyssey 2004
547,010
Honda Odyssey 2004
512,440
Honda Odyssey 2004
492,105
Honda CR-V 2004
239,139
Honda CR-V 2004
241,782
Honda CR-V 2004
252,356
Honda CR-V 2004
257,033
Honda Jazz 2004
115,909
Honda Jazz 2004
122,620
Honda Jazz 2004
108,792
Honda Jazz 2004
115,502
Honda Jazz 2004
117,129
Honda Jazz 2004
103,301
Honda City 2004
183,000
Honda City 2004
179,000
Honda City 2004
347,000
Honda Accord 2004
213,000
Honda City 2004
149,000
Honda City 2004
176,000
Honda Civic 2004
308,000
Honda Accord 2004
156,000
Honda City 2004
294,000
Honda City 2004
223,000
Honda City 2004
234,000
Honda City 2004
307,000
Honda CR-V 2004
242,189
Honda CR-V 2004
152,000
Honda City 2004
108,000
Honda City 2004
98,000
Honda CR-V 2004
188,000
Honda Accord 2004
188,000
Honda Odyssey 2004
402,000
Honda Odyssey 2004
386,000
Honda Jazz 2004
143,000
Honda Jazz 2004
139,000
Honda Jazz 2004
134,000
Honda City 2004
128,000
Honda City 2004
120,000
Honda City 2004
138,000
Honda Jazz 2004
136,000
Honda Stream 2004
195,000
Honda Stream 2004
208,000
Honda CR-V 2004
163,000
Honda City 2004
130,000
Honda City 2004
122,000
Honda City 2004
121,000
Honda City 2004
119,000
Honda CR-V 2004
162,000
Honda CR-V 2004
152,000
Honda CR-V 2004
149,000
Honda CR-V 2004
147,000
Honda CR-V 2004
150,000
Honda CR-V 2004
151,000
Honda CR-V 2004
147,000
Honda CR-V 2004
143,000
Honda Odyssey 2004
284,000
Honda Odyssey 2004
294,000
Honda Stream 2004
176,000
Honda Stream 2004
169,000
Honda City 2004
119,000
Honda City 2004
133,000
Honda City 2004
123,000
Honda City 2004
120,000
Honda City 2004
122,000
Honda City 2004
107,000
Honda City 2004
123,000
Honda City 2004
126,000
Honda City 2004
115,000
Honda City 2004
111,000
Honda City 2004
94,000
Honda City 2004
113,000
Honda City 2004
105,000
Honda Civic 2004
159,000
Honda Civic 2004
157,000
Honda Civic 2004
152,000
Honda Civic 2004
147,000
Honda Civic 2004
142,000
Honda Civic 2004
147,000
Honda Civic 2004
136,000
Honda Civic 2004
166,000
Honda Jazz 2004
119,000
Honda Jazz 2004
129,000
Honda Jazz 2004
111,000
Honda Jazz 2004
120,000
Honda Jazz 2004
124,000
Honda Jazz 2004
132,000
Honda Jazz 2004
117,000
Honda Jazz 2004
127,000
Honda Accord 2004
163,000
Honda Accord 2004
173,000
Honda Accord 2004
175,000
Honda Accord 2004
181,000
Honda Accord 2004
189,000
Honda Accord 2004
193,000
Honda City 2004
352,000
Honda Accord 2004
340,000
Honda City 2004
416,000
Honda CR-V 2004
249,306
Honda CR-V 2004
253,983
Honda CR-V 2004
244,833
Honda CR-V 2004
259,474
Honda CR-V 2004
252,763
Honda CR-V 2004
268,218
Honda Jazz 2004
109,402
Honda Jazz 2004
129,737
Honda Jazz 2004
132,584
Honda Accord 2004
179,000
Honda Accord 2004
242,000
Honda City 2004
332,000
Honda Jazz 2004
110,419
Honda Accord 2004
272,000
Honda Accord 2004
269,000
Honda City 2004
274,000
Honda City 2004
241,000
Honda City 2004
340,000
Honda City 2004
290,000
Honda City 2004
327,000
Honda City 2004
340,000
Honda City 2004
330,000
Honda Civic 2004
489,000
Honda Civic 2004
636,000
Honda City 2004
519,000
Honda City 2004
466,000
Honda City 2004
422,000
Honda Civic 2004
360,000
Honda Jazz 2004
139,294
Honda Stream 2004
311,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Odyssey 2003
442,895
Honda Odyssey 2003
461,196
Honda CR-V 2003
222,545
Honda S2000 2003
247,000
Honda Accord 2003
153,000
Honda Civic 2003
584,000
Honda CR-V 2003
226,755
Honda CR-V 2003
213,395
Honda City 2003
354,000
Honda Accord 2003
165,000
Honda Accord 2003
165,000
Honda Accord 2003
182,000
Honda City 2003
416,000
Honda Civic 2003
154,000
Honda CR-V 2003
130,000
Honda CR-V 2003
131,000
Honda CR-V 2003
220,349
Honda S2000 2003
1,434,000
Honda Civic 2003
463,000
Honda CR-V 2003
126,000
Honda CR-V 2003
126,000
Honda CR-V 2003
217,604
Honda City 2003
310,000
Honda CR-V 2003
225,291
Honda CR-V 2003
229,500
Honda Jazz 2003
111,456
Honda Jazz 2003
117,861
Honda Jazz 2003
100,000
Honda City 2003
377,000
Honda Jazz 2003
104,684
Honda Jazz 2003
111,090
Honda Jazz 2003
112,371
Honda City 2003
215,000
Honda Civic 2003
298,000
Honda City 2003
196,000
Honda City 2003
265,000
Honda City 2003
309,000
Honda Accord 2003
141,000
Honda City 2003
304,000
Honda Accord 2003
229,000
Honda City 2003
402,000
Honda Accord 2003
287,000
Honda Civic 2003
144,032
Honda CR-V 2003
216,140
Honda Accord 2003
229,000
Honda Civic 2003
378,000
Honda Stream 2003
159,000
Honda CR-V 2003
136,000
Honda Jazz 2003
105,965
Honda CR-V 2003
128,000
Honda CR-V 2003
126,000
Honda CR-V 2003
131,000
Honda Accord 2003
184,000
Honda City 2003
314,000
Honda Accord 2003
169,000
Honda City 2003
124,000
Honda City 2003
115,000
Honda City 2003
108,000
Honda Accord 2003
174,000
Honda Jazz 2003
116,000
Honda Jazz 2003
125,000
Honda Jazz 2003
107,000
Honda Accord 2003
230,000
Honda Civic 2003
316,000
Honda Stream 2003
274,000
Honda City 2003
88,000
Honda Civic 2003
483,000
Honda Jazz 2003
105,599
Honda City 2003
192,000
Honda City 2003
99,000
Honda Jazz 2003
117,000
Honda Accord 2003
306,000
Honda Accord 2003
296,000
Honda Stream 2003
292,000
Honda Jazz 2003
117,000
Honda Jazz 2003
108,000
Honda Jazz 2003
108,000
Honda Civic 2003
625,000
Honda City 2003
99,000
Honda City 2003
108,000
Honda City 2003
103,000
Honda City 2003
110,000
Honda Jazz 2003
102,000
Honda City 2003
110,000
Honda City 2003
117,000
Honda Odyssey 2003
251,000
Honda City 2003
113,000
Honda City 2003
119,000
Honda Civic 2003
126,000
Honda Accord 2003
236,821
Honda Civic 2003
134,000
Honda Civic 2003
129,000
Honda Civic 2003
123,000
Honda Civic 2003
141,000
Honda Civic 2003
138,000
Honda Civic 2003
146,000
Honda Civic 2003
149,000
Honda Accord 2003
140,000
Honda Accord 2003
147,000
Honda Accord 2003
150,000
Honda City 2003
479,000
Honda Odyssey 2003
225,000
Honda Odyssey 2003
236,000
Honda Stream 2003
156,000
Honda Civic 2003
140,000
Honda Civic 2003
137,000
Honda Civic 2003
132,000
Honda Civic 2003
124,000
Honda Odyssey 2003
437,404
Honda Civic 2003
127,000
Honda Civic 2003
117,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2002
101,000
Honda City 2002
103,000
Honda City 2002
91,000
Honda City 2002
98,000
Honda City 2002
101,000
Honda City 2002
111,000
Honda City 2002
102,000
Honda City 2002
88,000
Honda City 2002
95,000
Honda City 2002
79,000
Honda City 2002
85,000
Honda City 2002
74,000
Honda Accord 2002
253,000
Honda City 2002
425,000
Honda City 2002
100,000
Honda CR-V 2002
192,549
Honda CR-V 2002
196,997
Honda CR-V 2002
196,997
Honda CR-V 2002
200,785
Honda Civic 2002
560,000
Honda CR-V 2002
188,761
Honda Civic 2002
500,000
Honda City 2002
314,000
Honda Accord 2002
184,149
Honda City 2002
294,000
Honda Civic 2002
342,000
Honda City 2002
281,000
Honda City 2002
386,000
Honda City 2002
223,000
Honda City 2002
429,000
Honda City 2002
352,000
Honda Accord 2002
131,000
Honda City 2002
290,000
Honda City 2002
243,000
Honda Odyssey 2002
393,664
Honda City 2002
278,000
Honda City 2002
328,000
Honda City 2002
165,000
Honda City 2002
211,000
Honda City 2002
158,000
Honda City 2002
359,000
Honda City 2002
325,000
Honda City 2002
421,000
Honda City 2002
270,000
Honda Civic 2002
543,000
Honda City 2002
314,000
Honda Civic 2002
394,000
Honda Accord 2002
431,000
Honda City 2002
360,000
Honda Insight 2002
609,438
Honda CR-V 2002
192,549
Honda City 2002
383,000
Honda Odyssey 2002
410,135
Honda Stream 2002
291,000
Honda Civic 2002
385,000
Honda S2000 2002
275,000
Honda Civic 2002
554,000
Honda Accord 2002
155,000
Honda CR-V 2002
121,000
Honda CR-V 2002
116,000
Honda CR-V 2002
128,000
Honda CR-V 2002
122,000
Honda S2000 2002
1,342,000
Honda Stream 2002
139,000
Honda City 2002
113,000
Honda City 2002
107,000
Honda City 2002
104,000
Honda City 2002
95,000
Honda City 2002
109,000
Honda City 2002
104,000
Honda City 2002
92,000
Honda City 2002
84,000
Honda City 2002
102,000
Honda City 2002
92,000
Honda CR-V 2002
103,000
Honda Civic 2002
116,000
Honda Civic 2002
111,000
Honda Civic 2002
121,000
Honda Civic 2002
131,000
Honda Civic 2002
120,000
Honda Civic 2002
124,000
Honda Civic 2002
129,000
Honda Insight 2002
547,000
Honda CR-V 2002
110,000
Honda Odyssey 2002
216,000
Honda Odyssey 2002
206,000
Honda Accord 2002
145,000
Honda Accord 2002
141,000
Honda Accord 2002
132,000
Honda City 2002
112,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 2001
194,000
Honda CR-V 2001
102,000
Honda Accord 2001
140,000
Honda Accord 2001
149,000
Honda City 2001
226,000
Honda City 2001
86,000
Honda City 2001
218,000
Honda Accord 2001
485,000
Honda Civic 2001
104,000
Honda Odyssey 2001
207,000
Honda Odyssey 2001
354,297
Honda Odyssey 2001
354,297
Honda Odyssey 2001
198,000
Honda Civic 2001
99,000
Honda Civic 2001
109,000
Honda Civic 2001
486,000
Honda City 2001
146,000
Honda Civic 2001
95,000
Honda Civic 2001
447,000
Honda Civic 2001
115,000
Honda Civic 2001
117,000
Honda Civic 2001
115,000
Honda City 2001
102,000
Honda Civic 2001
122,000
Honda Civic 2001
284,000
Honda City 2001
171,000
Honda Odyssey 2001
339,473
Honda Civic 2001
105,000
Honda Accord 2001
149,000
Honda Civic 2001
108,000
Honda Civic 2001
109,254
Honda Civic 2001
606,000
Honda Civic 2001
380,000
Honda Civic 2001
287,000
Honda CR-V 2001
175,222
Honda CR-V 2001
172,257
Honda CR-V 2001
172,257
Honda CR-V 2001
168,847
Honda CR-V 2001
168,254
Honda CR-V 2001
165,289
Honda Accord 2001
187,377
Honda Civic 2001
116,000
Honda Civic 2001
737,000
Honda City 2001
387,000
Honda S2000 2001
265,000
Honda Civic 2001
699,000
Honda City 2001
329,000
Honda Insight 2001
548,494
Honda Accord 2001
327,000
Honda Civic 2001
335,000
Honda City 2001
299,000
Honda Accord 2001
137,000
Honda CR-V 2001
94,000
Honda CR-V 2001
95,000
Honda Insight 2001
511,000
Honda City 2001
65,000
Honda City 2001
75,000
Honda Civic 2001
470,000
Honda City 2001
73,000
Honda City 2001
70,000
Honda City 2001
84,000
Honda City 2001
79,000
Honda Accord 2001
233,000
Honda Civic 2001
471,000
Honda City 2001
92,000
Honda City 2001
101,000
Honda City 2001
301,000
Honda City 2001
88,000
Honda City 2001
89,000
Honda City 2001
81,000
Honda Civic 2001
415,000
Honda City 2001
95,000
Honda Accord 2001
145,000
Honda City 2001
103,000
Honda City 2001
91,000
Honda Civic 2001
120,000
Honda Accord 2001
168,000
Honda Civic 2001
123,000
Honda Accord 2001
250,528
Honda City 2001
84,000
Honda Civic 2001
138,000
Honda City 2001
392,000
Honda Civic 2001
117,000
Honda Accord 2001
140,000
Honda Accord 2001
127,000
Honda Odyssey 2001
187,000
Honda Civic 2001
116,666
Honda Civic 2001
365,000
Honda City 2001
288,000
Honda Odyssey 2001
198,000
Honda City 2001
77,000
Honda City 2001
363,000
Honda S2000 2001
1,253,000
Honda Accord 2001
138,000
Honda Odyssey 2001
369,122
Honda CR-V 2001
97,000
Honda City 2001
213,000
Honda CR-V 2001
94,000
Honda City 2001
93,000
Honda CR-V 2001
98,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda S2000 2000
249,000
Honda Civic 2000
313,000
Honda City 2000
420,000
Honda City 2000
178,000
Honda City 2000
160,000
Honda City 2000
141,000
Honda City 2000
150,000
Honda City 2000
140,000
Honda City 2000
155,000
Honda City 2000
184,000
Honda Accord 2000
117,000
Honda Accord 2000
106,000
Honda City 2000
200,000
Honda City 2000
211,000
Honda Civic 2000
408,000
Honda Accord 2000
146,000
Honda Civic 2000
111,000
Honda Civic 2000
103,000
Honda Civic 2000
99,000
Honda Civic 2000
92,000
Honda Civic 2000
95,000
Honda City 2000
80,000
Honda City 2000
92,000
Honda City 2000
84,000
Honda City 2000
73,000
Honda City 2000
79,000
Honda City 2000
58,000
Honda CR-V 2000
88,000
Honda CR-V 2000
89,000
Honda Insight 2000
460,000
Honda Civic 2000
91,000
Honda City 2000
78,000
Honda City 2000
92,000
Honda City 2000
84,000
Honda City 2000
70,000
Honda City 2000
76,000
Honda Civic 2000
144,000
Honda City 2000
84,000
Honda City 2000
101,000
Honda City 2000
92,000
Honda City 2000
74,000
Honda City 2000
80,000
Honda Accord 2000
131,000
Honda Accord 2000
146,000
Honda Accord 2000
135,000
Honda Accord 2000
131,000
Honda Accord 2000
131,000
Honda Accord 2000
128,000
Honda Civic 2000
153,000
Honda Civic 2000
150,000
Honda Civic 2000
114,000
Honda Civic 2000
111,000
Honda Civic 2000
102,000
Honda Civic 2000
94,000
Honda City 2000
73,000
Honda City 2000
80,000
Honda Odyssey 2000
186,000
Honda Odyssey 2000
175,000
Honda Civic 2000
114,000
Honda Accord 2000
118,000
Honda Civic 2000
112,000
Honda Civic 2000
116,000
Honda Civic 2000
95,000
Honda Civic 2000
103,000
Honda Civic 2000
107,000
Honda Civic 2000
103,000
Honda S2000 2000
1,136,000
Honda CR-V 2000
85,000
Honda Civic 2000
97,000
Honda Civic 2000
275,000
Honda Civic 2000
347,000
Honda Accord 2000
152,000
Honda Accord 2000
217,000
Honda City 2000
339,000
Honda City 2000
230,000
Honda City 2000
325,000
Honda Civic 2000
428,000
Honda Civic 2000
355,000
Honda Civic 2000
537,000
Honda Civic 2000
258,000
Honda Civic 2000
474,000
Honda Civic 2000
499,000
Honda Civic 2000
464,000
Honda Civic 2000
478,000
Honda Civic 2000
1,093,000
Honda Civic 2000
981,000
Honda Civic 2000
457,000
Honda Civic 2000
678,000
Honda Insight 2000
493,645
Honda Civic 2000
109,269
Honda Odyssey 2000
304,192
Honda Odyssey 2000
286,848
Honda Civic 2000
100,000
Honda Civic 2000
100,000
Honda CR-V 2000
151,429
Honda CR-V 2000
143,157
Honda City 2000
100,000
Honda Civic 2000
113,939
Honda Civic 2000
110,603
Honda Accord 2000
167,572
Honda Accord 2000
270,000
Honda Accord 2000
191,000
Honda Accord 2000
172,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda City 1999
76,000
Honda City 1999
202,000
Honda City 1999
344,000
Honda City 1999
404,000
Honda City 1999
152,000
Honda Civic 1999
300,000
Honda City 1999
71,000
Honda Civic 1999
96,000
Honda Accord 1999
138,000
Honda Accord 1999
317,000
Honda Civic 1999
412,000
Honda City 1999
161,000
Honda City 1999
167,000
Honda City 1999
383,000
Honda Civic 1999
407,000
Honda Accord 1999
111,000
Honda City 1999
64,000
Honda City 1999
75,000
Honda City 1999
79,000
Honda City 1999
52,000
Honda City 1999
76,000
Honda Civic 1999
87,000
Honda Civic 1999
94,000
Honda Odyssey 1999
166,000
Honda City 1999
69,000
Honda City 1999
84,000
Honda Civic 1999
97,000
Honda Civic 1999
91,000
Honda CR-V 1999
128,841
Honda City 1999
47,000
Honda City 1999
58,000
Honda Civic 1999
354,000
Honda City 1999
69,000
Honda Odyssey 1999
289,623
Honda Accord 1999
178,000
Honda City 1999
76,000
Honda Accord 1999
196,000
Honda Civic 1999
106,000
Honda Accord 1999
102,000
Honda Accord 1999
115,000
Honda Accord 1999
119,000
Honda Civic 1999
139,000
Honda City 1999
129,000
Honda Civic 1999
342,000
Honda Civic 1999
138,000
Honda CR-V 1999
78,000
Honda Civic 1999
112,000
Honda S2000 1999
232,000
Honda Civic 1999
391,000
Honda Accord 1999
111,000
Honda Accord 1999
217,000
Honda Accord 1999
192,000
Honda Accord 1999
276,000
Honda Civic 1999
535,000
Honda City 1999
270,000
Honda City 1999
207,000
Honda S2000 1999
1,050,000
Honda Civic 1999
364,000
Honda Accord 1999
231,000
Honda City 1999
292,000
Honda Accord 1999
110,000
Honda Civic 1999
314,000
Honda City 1999
301,000
Honda City 1999
258,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Civic 1998
89,000
Honda City 1998
49,000
Honda Accord 1998
106,000
Honda Accord 1998
108,000
Honda City 1998
197,000
Honda Accord 1998
139,000
Honda Accord 1998
180,000
Honda Accord 1998
224,000
Honda Accord 1998
194,000
Honda Vigor 1998
470,000
Honda Civic 1998
427,000
Honda Accord 1998
287,000
Honda Accord 1998
185,000
Honda Civic 1998
302,000
Honda Civic 1998
220,000
Honda Civic 1998
241,000
Honda Civic 1998
303,000
Honda Accord 1998
163,000
Honda City 1998
100,000
Honda City 1998
100,000
Honda Odyssey 1998
262,606
Honda Civic 1998
333,000
Honda CR-V 1998
631,000
Honda Accord 1998
131,000
Honda Accord 1998
85,000
Honda Accord 1998
88,000
Honda Accord 1998
90,000
Honda Accord 1998
96,000
Honda City 1998
57,000
Honda Accord 1998
95,000
Honda Accord 1998
106,000
Honda Civic 1998
128,000
Honda City 1998
43,000
Honda Accord 1998
115,000
Honda Civic 1998
96,000
Honda Civic 1998
94,000
Honda Civic 1998
93,000
Honda Civic 1998
86,000
Honda Civic 1998
82,000
Honda City 1998
65,000
Honda City 1998
62,000
Honda City 1998
51,000
Honda City 1998
58,000
Honda Vigor 1998
93,000
Honda Odyssey 1998
157,000
Honda Legend 1998
201,000
Honda Legend 1998
285,522
Honda Civic 1998
372,000
Honda Accord 1998
256,000
Honda City 1998
277,000
Honda City 1998
251,000
Honda CR-V 1998
71,000
Honda City 1998
269,000
Honda City 1998
298,000
Honda City 1998
367,000
Honda Accord 1998
260,000
Honda City 1998
39,000
Honda Accord 1998
267,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 1997
83,000
Honda CR-V 1997
67,000
Honda Civic 1997
86,000
Honda Accord 1997
245,000
Honda Civic 1997
83,000
Honda Civic 1997
83,000
Honda Civic 1997
77,000
Honda Tourmaster 1997
62,000
Honda Accord 1997
157,000
Honda Tourmaster 1997
62,000
Honda Prelude 1997
305,000
Honda Odyssey 1997
113,000
Honda Legend 1997
171,000
Honda CR-V 1997
65,000
Honda Civic 1997
83,000
Honda Civic 1997
90,000
Honda City 1997
48,000
Honda City 1997
39,000
Honda City 1997
34,000
Honda City 1997
31,000
Honda City 1997
52,000
Honda Accord 1997
90,000
Honda Accord 1997
87,000
Honda Accord 1997
103,000
Honda Accord 1997
92,000
Honda Accord 1997
213,000
Honda City 1997
233,000
Honda City 1997
277,000
Honda Prelude 1997
114,282
Honda Civic 1997
100,000
Honda Civic 1997
100,000
Honda CR-V 1997
508,000
Honda City 1997
386,000
Honda CR-V 1997
464,000
Honda Accord 1997
181,000
Honda Civic 1997
370,000
Honda Tourmaster 1997
420,000
Honda Civic 1997
583,000
Honda Tourmaster 1997
472,000
Honda Accord 1997
212,000
Honda Tourmaster 1997
285,000
Honda Accord 1997
217,000
Honda Vigor 1997
430,000
Honda Accord 1997
204,000
Honda Accord 1997
169,000
Honda Accord 1997
240,000
Honda City 1997
320,000
Honda City 1997
153,000
Honda City 1997
176,000
Honda Accord 1997
313,000
Honda Civic 1997
289,000
Honda Legend 1997
256,970
Honda Accord 1997
126,000
Honda Accord 1997
107,000
Honda Civic 1997
311,000
Honda Tourmaster 1997
64,000
Honda Accord 1997
80,000
Honda Accord 1997
86,000
Honda Accord 1997
99,000
Honda City 1997
47,000
Honda City 1997
100,000
Honda City 1997
100,000
Honda City 1997
257,000
Honda City 1997
55,000
Honda City 1997
55,000
Honda City 1997
62,000
Honda City 1997
47,000
Honda Odyssey 1997
143,947
Honda City 1997
306,000
Honda Vigor 1997
81,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Accord 1996
147,000
Honda Prelude 1996
288,000
Honda City 1996
100,000
Honda Accord 1996
164,000
Honda City 1996
100,000
Honda City 1996
28,000
Honda Tourmaster 1996
56,000
Honda City 1996
34,000
Honda City 1996
41,000
Honda Civic 1996
70,000
Honda Civic 1996
78,000
Honda Civic 1996
79,000
Honda Prelude 1996
271,000
Honda Civic 1996
82,000
Honda Odyssey 1996
113,621
Honda Civic 1996
80,000
Honda Civic 1996
81,000
Honda Accord 1996
76,000
Honda Civic 1996
404,000
Honda Integra 1996
300,000
Honda CR-V 1996
682,000
Honda NSX 1996
2,520,000
Honda NSX 1996
2,579,000
Honda Accord 1996
104,000
Honda Tourmaster 1996
510,000
Honda Civic 1996
392,000
Honda Civic 1996
536,000
Honda Accord 1996
100,000
Honda Accord 1996
176,000
Honda City 1996
409,000
Honda Prelude 1996
314,000
Honda Tourmaster 1996
479,000
Honda Legend 1996
227,591
Honda Accord 1996
82,000
Honda NSX 1996
599,616
Honda Odyssey 1996
102,000
Honda Accord 1996
78,000
Honda Accord 1996
72,000
Honda Prelude 1996
100,000
Honda Legend 1996
143,000
Honda Vigor 1996
66,000
Honda Civic 1996
296,000
Honda Accord 1996
202,000
Honda Vigor 1996
412,000
Honda Civic 1996
270,000
Honda Civic 1996
256,000
Honda NSX 1996
586,486
Honda Integra 1996
100,000
Honda Prelude 1996
112,045
Honda CR-V 1996
61,000
Honda Prelude 1996
102,854
Honda Tourmaster 1996
55,000

Car brand / Model / Year
Value
Honda Prelude 1995
271,000
Honda NSX 1995
527,837
Honda Civic 1995
382,000
Honda Civic 1995
363,000
Honda Civic 1995
519,000
Honda Civic 1995
430,000
Honda Accord 1995
160,000
Honda Accord 1995
224,000
Honda Accord 1995
187,000
Honda Accord 1995
216,000
Honda Civic 1995
236,000
Honda Civic 1995
220,000
Honda Civic 1995
226,000
Honda Civic 1995
239,000
Honda Civic 1995
273,000
Honda Civic 1995
284,000
Honda Civic 1995
237,000
Honda Odyssey 1995
102,259
Honda NSX 1995
512,081
Honda Civic 1995
80,000
Honda Civic 1995
69,000
Honda Civic 1995
58,000
Honda Civic 1995
54,000
Honda Civic 1995
63,000
Honda Civic 1995
56,000
Honda Civic 1995
59,000
Honda Civic 1995
64,000
Honda Civic 1995
70,000
Honda Civic 1995
63,000
Honda Civic 1995
74,000
Honda Civic 1995
78,000
Honda Civic 1995
80,000
Honda Civic 1995
76,000
Honda Accord 1995
70,000
Honda Accord 1995
65,000
Honda Accord 1995
76,000
Honda Accord 1995
73,000
Honda Accord 1995
96,000
Honda Prelude 1995
304,000
Honda Prelude 1995
257,000
Honda NSX 1995
2,309,000
Honda NSX 1995
2,435,000
Honda NSX 1995
2,381,000
Honda Legend 1995
120,000
Honda Vigor 1995
55,000
Honda Integra 1995
264,000
Honda Odyssey 1995
96,000
Honda Prelude 1995
100,841
Honda Prelude 1995
100,000
Honda Prelude 1995
100,000
Honda Integra 1995
100,000
Honda Civic 1995
408,000
Honda Civic 1995
315,000
Honda Civic 1995
361,000
Honda Vigor 1995
384,000
Honda Accord 1995
271,000
Honda Legend 1995
204,832
Honda NSX 1995
539,654

Car brand / Model / Year
Value
Honda NSX 1994
2,174,000
Honda NSX 1994
2,244,000
Honda Prelude 1994
284,000
Honda Prelude 1994
241,000
Honda Prelude 1994
256,000
Honda Accord 1994
65,000
Honda Accord 1994
69,000
Honda Accord 1994
64,000
Honda Accord 1994
57,000
Honda Accord 1994
90,000
Honda Accord 1994
36,000
Honda Accord 1994
38,000
Honda Prelude 1994
100,000
Honda Accord 1994
47,000
Honda Accord 1994
37,000
Honda Civic 1994
64,000
Honda Civic 1994
73,000
Honda Civic 1994
54,000
Honda Civic 1994
57,000
Honda Civic 1994
51,000
Honda Civic 1994
60,000
Honda Civic 1994
50,000
Honda Civic 1994
39,000
Honda Civic 1994
219,000
Honda Civic 1994
256,000
Honda Civic 1994
208,000
Honda Accord 1994
151,000
Honda Accord 1994
185,000
Honda Accord 1994
172,000
Honda Accord 1994
177,000
Honda Accord 1994
193,000
Honda Civic 1994
342,000
Honda Accord 1994
217,000
Honda Accord 1994
145,000
Honda Civic 1994
406,000
Honda Accord 1994
214,000
Honda Accord 1994
239,000
Honda NSX 1994
485,689
Honda Civic 1994
410,000
Honda Civic 1994
458,000
Honda Legend 1994
184,349
Honda NSX 1994
475,053
Honda Civic 1994