Discount up to 75%

Defined driver discount

Defined driver discount

Get an additional discount up to 20% by defining the driver name and age
No claim discount

No claim discount

Get a 50% no-claim discount in case of an accident-free driving history
DVR Discount

DVR Discount

Benefit from another 5% discount if you use a DVR camera while driving

Why rabbit finance?

Premium repair service

Premium repair service

Choose between garages and official dealers for repairing your car
Free shipment

Free shipment

Our free delivery service will guaranteed deliver within 30 days
No.1 online brokerage

No.1 online brokerage

We are Thailand's leading online brokerage and part of the BTS Group

Ordering process

Comparison service

Comparison service

Choose the most suitable policy for your needs
Purchase process

Purchase process

Fill in the needed personal and car information
Payment procedure

Payment procedure

Choose between single payment or installments
Receive your insurance!

Receive your insurance!

After the activation you can enjoy your coverage

Benefits

Single payment or instalments

Single payment or instalments

Pay your insurance in 10 monthly installments

24/7 Roadside Assistance

24/7 Roadside Assistance

Free mobile app for a 24 hour premium roadside assistance service 

Personal Secretary

Personal Secretary

Personal Secretary is at your service 24 hours
Tel. 02-039-5721

Video

Video

Customer Reviews

reviewer photo

Nan

Honda Civic, Type 2+

 

The staff were very friendly and very responsive. The policy arrived within a few weeks. It was very fast and super cheap compared to other brokers.

 

7,799 ฿ Save 1,800 ฿

Actual amount 5,999 ฿

Type 2 and 2+ are quite similar to that of Type 1, however, they are offered at a slightly lower price as they come with additional conditions for your vehicle coverage.

In general, Type 2 insurance only covers the damages of your vehicle caused by theft and fire and damage to third party in case of accident, while Type 2+ covers damage to your vehicle in case of accident, theft and fire and also covers third party's injury and property damage

In general, Type 2 and 2+ insurance differ in the coverage for your vehicle in an event of an accident, some insurance company might have a slight difference in their policies, therefore, in choosing the most appropriate insurance, Rabbit Finance can help you compare Type 2 and 2+ from over 30 insurance companies and help you make the right choice.

 

Why compare car insurance premiums with rabbit finance

Because Car insurance premiums to which we must pay each year,

there is no equal. Again, all proposals from various car insurance companies, it depends on many factors.

Whether it's the car's age or other factors that affect the value of your car insurance premium.

Car Insurance type 2 this will protect different. Insurance coverage because one fairly different, resulting in a premium car insurance type2 premiums are cheaper than Car insurance type 2 plus.

เคยเจอไหม ลืมกุญแจไว้ในรถ กุญแจรถหาย แบตรถยนต์หมด รถสตาร์ทไม่ติด ถ้าคุ้นหรือไม่อยากให้สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านโดยที่ทำอะไรไม่ได้ เราขอชี้ทางบริการใหม่ล่าสุดจาก rabbit finance กับบริการช่วยเหลือเร่งด่วนบนถนน AXA Roadside Service ที่ทำให้การทำประกันรถของคุณคุ้มค่าขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว แต่จะดียังไง แจ๋วยังไง แล้วคุ้มค่ายังไง ไปดูกันเลย

 

 • บริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถยนต์เสียฉุกเฉิน ฟรี

 

 • บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน ฟรี โดยคุ้มครองค่าช่างและค่าโดยสารไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่ต่างๆ)

 

 • บริการรถยก รถลาก ฟรี 1 ครั้งต่อปี ภายในระยะทาง 25 กิโล หากเกินกว่า 25 กิโลเมตร สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายส่วนเกิน โดยคิดค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ 30 บาท

 

 • ฟรี บริการน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี ในกรณีน้ำมันรถหมด โดยครั้งต่อไปสมาชิกจะเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 • บริการช่วยเหลือกรณีกุญแจรถหาย ลืมกุญแจไว้ในรถ โดยไปรับกุญแจสำรองให้ในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร (หากเกินคิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท) หากต้องใช้ช่างกุญแจเปิดรถ สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้สอยทั้งหมดเอง

 

 • บริการเลขาส่วนบุคคล ในส่วนของการให้ข้อมูลและการจองในประเทศ

 

 • ฟรีค่าใช้จ่ายในการค้นข้อมูล ประสานงาน หรือค่าติดต่อ

 

 • จองโรงแรม บ้านพักอาศัย จองห้องอาหาร หรือจองตั๋วเครื่องบิน

 

 • จองรถเช่า หรือสำรองรถทัวร์

 

 • บริการส่งดอกไม้หรือของฝาก

 

 • เช็ครอบภาพยนตร์ จองตั๋วหนัง

 

เงื่อนไขในการรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน AXA Roadside Service ก็ง่ายมาก เพียงแค่ท่านสมัครทำประกันรถยนต์กับ rabbit finance ก็ได้รับอภิสิทธิ์ดังกล่าวไปเลย เรียกได้ว่าคุ้มค่าแสนคุ้ม เพราะนอกจากจะได้ความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ที่คุณสมัครไปแล้ว ยังได้ของแจกและเอกสิทธิ์หลากหลายอีกด้วย ซึ่งบริการ AXA  Roadside Service ก็เป็นหนึ่งในความพิเศษที่คุณจะได้รับจากการสมัครประกันรถกับเรา เห็นไหมล่ะว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มจริง ๆ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว คลายกังวล และยิ่งทำให้การจ่ายค่าเบี้ยประกันรถของท่านยิ่งคุ้มเข้าไปอีก

Subscribe now to get our latest offers

Terms and conditions of discount applied according to rabbit finance policy

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers

Latest financial news