Why buy car insurance with rabbit finance?

Best Price Guarantee

Best Price Guarantee

If you find better price,
we'll make it cheaper.*

Easy Monthly Installments

Easy Monthly Installments

Pay your policy with 0%
10 month instalments

Roadside Assistance 24 hrs

Roadside Assistance 24 hrs

Free Inter Partner Assistance Service
24-hour nationwide emergency.**

Overview of car insurance types

Image

New Promotion for Type 2+ Car Insurance

Ordering process

Compare

Compare

Insurances from 30 leading companies
Select

Select

Choose the most suitable policy for your needs
Pay

Pay

Pay your policy with 1 time payment or 0% 10 months installment.
Get Insured

Get Insured

After acceptance from insurer you’re covered

Feedback from our car insurance customers

reviewer photo

Nan

Lexus NX 300h, Type 2+

 

The staff were very friendly and responsive. The policy arrived within a few weeks. It was extremely fast and super cheap compared to other brokers.

 

7,799 ฿ Save 623 ฿

Actual amount 7,175 ฿

reviewer photo

Jay

Lexus ES 300h, Type 1

 

Very convenient. Saved me a lot of time and money. The price is better than anywhere else on the internet.

 

21,824 ฿ Save 1,745 ฿

Actual amount 20,078 ฿

reviewer photo

Thong Chai

Lexus CT 200h, Type 3+

 

It doesn't matter if I use my car in connection with work or family, due to Rabbit Finance I am fully covered on every trip. It is a nice feeling to not worry about anything!

 

 

6,500 ฿ Save 520 ฿

Actual amount 5,980 ฿

Type 2 and 2+ are quite similar to that of Type 1, however, they are offered at a slightly lower price as they come with additional conditions for your vehicle coverage.

In general, Type 2 insurance only covers the damages of your vehicle caused by theft and fire and damage to third party in case of accident, while Type 2+ covers damage to your vehicle in case of accident, theft and fire and also covers third party's injury and property damage

In general, Type 2 and 2+ insurance differ in the coverage for your vehicle in an event of an accident, some insurance company might have a slight difference in their policies, therefore, in choosing the most appropriate insurance, Rabbit Finance can help you compare Type 2 and 2+ from over 30 insurance companies and help you make the right choice.

 

Why compare car insurance premiums with rabbit finance

Because Car insurance premiums to which we must pay each year,

there is no equal. Again, all proposals from various car insurance companies, it depends on many factors.

Whether it's the car's age or other factors that affect the value of your car insurance premium.

Car Insurance type 2 this will protect different. Insurance coverage because one fairly different, resulting in a premium car insurance type2 premiums are cheaper than Car insurance type 2 plus.

เคยเจอไหม ลืมกุญแจไว้ในรถ กุญแจรถหาย แบต รถยนต์หมด รถสตาร์ทไม่ติด ถ้าคุ้นหรือไม่อยากให้สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านโดยที่ทำอะไรไม่ได้ เราขอชี้ทางบริการใหม่ล่าสุดจาก rabbit finance กับบริการช่วยเหลือเร่งด่วนบนถนน AXA Roadside Service ที่ทำให้การทำประกันรถของคุณคุ้มค่าขึ้นไปอีกหลายเท่าตัว แต่จะดียังไง แจ๋วยังไง แล้วคุ้มค่ายังไง ไปดูกันเลย

 

บริการให้คำปรึกษาโดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถยนต์เสียฉุกเฉิน ฟรี

บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน ฟรี โดยคุ้มครองค่าช่างและค่าโดยสารไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง (ไม่รวมค่าอะไหล่ต่างๆ)

บริการรถยก รถลาก ฟรี 1 ครั้งต่อปี ภายในระยะทาง 25 กิโล หากเกินกว่า 25 กิโลเมตร สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายส่วนเกิน โดยคิดค่าใช้จ่ายกิโลเมตรละ 30 บาท

ฟรี บริการน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 5 ลิตรต่อครั้ง ใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี ในกรณีน้ำมันรถหมด โดยครั้งต่อไปสมาชิกจะเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

บริการช่วยเหลือกรณีกุญแจรถหาย ลืมกุญแจไว้ในรถ โดยไปรับกุญแจสำรองให้ในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร (หากเกินคิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท) หากต้องใช้ช่างกุญแจเปิดรถ สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้สอยทั้งหมดเอง

บริการเลขาส่วนบุคคล ในส่วนของการให้ข้อมูลและการจองในประเทศ

ฟรีค่าใช้จ่ายในการค้นข้อมูล ประสานงาน หรือค่าติดต่อ

จองโรงแรม บ้านพักอาศัย จองห้องอาหาร หรือจองตั๋วเครื่องบิน

จองรถเช่า หรือสำรองรถทัวร์

บริการส่งดอกไม้หรือของฝาก

เช็ครอบภาพยนตร์ จองตั๋วหนัง

 

            เงื่อนไขในการรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนถนน AXA Roadside Service ก็ง่ายมาก เพียงแค่ท่านสมัครทำประกันรถยนต์กับ rabbit finance ก็ได้รับอภิสิทธิ์ดังกล่าวไปเลย เรียกได้ว่าคุ้มค่าแสนคุ้ม เพราะนอกจากจะได้ความคุ้มครองจากประกันภัยรถยนต์ที่คุณสมัครไปแล้ว ยังได้ของแจกและเอกสิทธิ์หลากหลายอีกด้วย ซึ่งบริการ AXA  Roadside Service ก็เป็นหนึ่งในความพิเศษที่คุณจะได้รับจากการสมัครประกันรถกับเรา เห็นไหมล่ะว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มจริง ๆ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว คลายกังวล และยิ่งทำให้การจ่ายค่าเบี้ยประกันรถของท่านยิ่งคุ้มเข้าไปอีก

Subscribe now to get our latest offers

Terms and conditions of discount applied according to rabbit finance policy

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers

Latest financial news