logo
Mazda Auto Gallery Promotion
New Mazda2
New Mazda2
ALL-NEW Mazda3
ALL-NEW Mazda3
Mazda CX-3
Mazda CX-3
Mazda CX-5
Mazda CX-5
Price Table
  1. ข้อเสนอนี้พิเศษสำหรับผู้ที่จองรถมาสด้าเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ราคาค่างวดดังกล่าวเป็นวิธีคำนวณจากเงินดาวน์ 30% ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับข้อเสนอพิเศษ คลิก

ทำไมต้องจองรถมาสด้าที่ Mazda Auto Gallery

Mazda 2

Select your product needed

Mazda 3

Mazda CX-5

Exclusive only for Mazda customers