logo
Special Promotion for Mazda Auto Gallery Customers
Mazda CX-8
Mazda CX-8
Mazda CX-8 Price
  1. ข้อเสนอนี้พิเศษสำหรับผู้ที่จองรถมาสด้าเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ราคาค่างวดดังกล่าวเป็นวิธีคำนวณจากเงินดาวน์ 30% ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน 

  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับข้อเสนอพิเศษ คลิก

ทำไมต้องจองรถมาสด้าที่ Mazda Auto Gallery

Mazda CX-8

Exclusive for Mazda customer