การลงทุนระยะยาวที่ได้รับรางวัลและการจัดอันดับจากมาตรฐานสากล

CIMB-PRINCIPAL LTF

CIMB-PRINCIPAL LTF

กองทุนระยะยาวยอดเยี่ยม (Best Long-Term Equity Fund)
จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2018 

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว

CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF

CIMB-PRINCIPAL iPROPRMF

การจัดอันดับสูงสุด Morningstar 5 ดาว
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม
เพื่อการเลี้ยงชีพ 


กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

Image

อยากรู้เพิ่มเติมเรื่องกองทุนเปิด LTF และ RMF ติดต่อเลย!

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

แผนกลูกค้าสัมพันธ์

(662) 686 9595
ทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดประจำปี)
หรือเข้าชมเว็บไซต์

หรือเข้าชมเว็บไซต์

www.cimb-principal.co.th
Image