มีประกันสุขภาพไว้ไม่เสียหาย

ดูแลครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพ

ดูแลครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพ

คุ้มครองทันทียามเจ็บป่วย
หรือตรวจพบโรคร้ายแรง

ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากวนใจ

ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากวนใจ

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแบบจัดเต็ม
แถมชดเชยรายได้รายวันยามป่วย

รู้เท่าทันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

รู้เท่าทันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

รับความคุ้มครองและผลประโยชน์สูงสุด
ยามเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

See more detail

แผนประกันสุขภาพโรคร้ายแรงและโรคมะเร็ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนประกันสุขภาพเพื่อชาวต่างชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Why Rabbit Finance?

Saving with rabbit finance

Saving with rabbit finance

Decide for a life insurance with rabbit finance and benefit of high savings and tax deductions
Comparison service

Comparison service

Compare different life insurance plans of Thailand's leading and most trusted insurers
Free advice service

Free advice service

Our service staff will help you to find the most suitable insurance plan for your needs

Customer Reviews

reviewer photo

The other insurance websites are normally annoying and hard to navigate, but not Rabbit Finance website. They provided useful information in an easy-to-understand format.

 

Ning,
Bangkok

reviewer photo

Website is convenient. Although website has too much text it's very easy to read. They provided me a thorough information. I don't have to waste my time finding the information

 

Tom,
Bangkok

reviewer photo

It was really nice to have many insurance to choose from and I found a one I liked at a reasonable price. Checking price was really easy.

I would definitely use this website again, and in fact, I've added the website to my favourites!

 

Jame,
Bangkok

At rabbit finance, we provide the best offers that maximize your life insurance benefits, with offers from leading brands like MuangThai Life Insurance or Krungthai AXA. We focus on online financial services & on helping educate Thailand to transform to a digital financial system.  Special benefits & conditions are provided.

 • Special premium for best quotes from leading insurance brands from rabbit finance
 • Special privilege and exclusive gifts from rabbit finance for every policy you purchase
 • Best life insurance quotes & wide coverage variation because we pick only the best quotes for you
 • Online security system from Omise (international standard with global users)
 • Insurance & financial online consultant, free of charge

 

For someone who wants to learn about life insurance, go to the Glossary in Life Insurance section to answer your questions on technical terms.

Beside special life insurance premiums that start from 100 baht per day, when you bought a life insurance via rabbit finance.

 • Whole life insurance
 • Saving life insurance
 • Retirement life insurance
 • Additional insurance such as health insurance, cancer insurance

 

Whether it’s life insurance, health insurance, car insurance, travel insurance or other financial products that we provide such as credit cards and personal loans.

Besides life insurance that will leave your children with an inheritance and extra tax reduction benefits every year, you can pick additional insurance to further guarantee your financial future and security. A comprehensive financial plan can be made with a mix of savings insurance policies or life insurance policies.  Pick your preferred insurance policy here:

 

Terms & Conditions for each quote depends on insurers

 • Health Insurance
 • Liability Insurance
 • Critical Illness Insurance

 

For better financial stability in today's environment, short-term plans won’t be the best option for you. Your saving plans could start with life insurance as a safe pick, because accidents can happen anywhere. No-one can foresee the future, so protect yourself with life insurance will ensure your family or loved ones' financial security.

The usual time to buy life insurance to reduce your taxes starts at the end of the year around October until March of the following year. Government regulations govern the amount of tax savings, so different life insurance plans will result in different amounts of tax savins.  Customized life insurance policies with special conditions exist for different people, for example your retired parents.

 

Advantages of life insurance plans vs. other financial products, such as equity stocks, include lower risk, regular income and long-term coverage.  There are many customizable options in life insurance plans to emphasize different benefits, such as paying premiums for a short period and then receiving longer-term benefits later.  You can also use this to reduce your taxes every year.

 

Another benefit is that a life insurance plan can reduce the financial risk and increase the financial stability for your entire family.

 

A variety of tools exist to help calculate your tax savings, such as a mobile phone application or tools on government websites (if there are any changes in official government regulations). For anyone who is calculating your 2017 tax savings amounts, don’t forget to include life insurance to help balance your investment portfolio, especially for people with high incomes.

Brand reputation is a key decision factor for most people when selecting insurance providers. The relative pros & cons of each policy are sometimes less important to people to make a decision than the brand reputation and history.

 

Rabbit Finance offers comparison and advisory services about the best products in the Thai banking and insurance industry. We partner with the leading insurance and banking brands in order to find the best benefits for rabbit finance customers.

 

Many well-known insurance brands such as Krungthai AXA Life Insurance, Muangthai Life Insurance, Thai Life insurance, etc. are the first brands on people's minds. We only pick the best & most suitable quotations for you from each brand in our list, and help you compare it.  You will receive full information on each insurance plan to help you decide on the best one, plus you can receive gifts and special privileges you won’t find anywhere else if you buy from us. 

 

Rabbit Finance has a list of the best life insurance brands for anyone who is interested, with info about their history, contact information, location, products and so on.

Latest financial news

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers