มีประกันสุขภาพไว้ไม่เสียหาย

ดูแลครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพ

ดูแลครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพ

คุ้มครองทันทียามเจ็บป่วย
หรือตรวจพบโรคร้ายแรง

ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากวนใจ

ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากวนใจ

ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแบบจัดเต็ม
แถมชดเชยรายได้รายวันยามป่วย

รู้เท่าทันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

รู้เท่าทันเหตุไม่คาดฝันในอนาคต

รับความคุ้มครองและผลประโยชน์สูงสุด
ยามเกิดอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

แผนประกันสุขภาพโรคร้ายแรงและโรคมะเร็ง

แผนประกันสุขภาพเพื่อชาวต่างชาติ

Why Rabbit Finance?

Saving with rabbit finance

Saving with rabbit finance

Decide for a life insurance with rabbit finance and benefit of high savings and tax deductions
Comparison service

Comparison service

Compare different life insurance plans of Thailand's leading and most trusted insurers
Free advice service

Free advice service

Our service staff will help you to find the most suitable insurance plan for your needs

Customer Reviews

reviewer photo

The other insurance websites are normally annoying and hard to navigate, but not Rabbit Finance website. They provided useful information in an easy-to-understand format.

 

Ning,
Bangkok

reviewer photo

Website is convenient. Although website has too much text it's very easy to read. They provided me a thorough information. I don't have to waste my time finding the information

 

Tom,
Bangkok

reviewer photo

It was really nice to have many insurance to choose from and I found a one I liked at a reasonable price. Checking price was really easy.

I would definitely use this website again, and in fact, I've added the website to my favourites!

 

Jame,
Bangkok

Latest financial news

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers