ประกันมะเร็งและโรคร้ายสำคัญอย่างไร

คุ้มครองโรคร้ายสูงสุดถึง 70 โรค

คุ้มครองโรคร้ายสูงสุดถึง 70 โรค

รวมถึงมะเร็ง โรคหัวใจ และหลอดเลือด
ดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะลุกลาม

หมดห่วง ปัญหาด้านการเงิน

หมดห่วง ปัญหาด้านการเงิน

รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบ
ชดเชยรายได้พิเศษหากเจ็บป่วย

rabbit finance เลือกสรรหลากหลายประกันมะเร็งและโรคร้ายแรงเพื่อคุณ

ทำไมต้อง Rabbit Finance

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers