อุ่นใจได้หากเจ็บป่วย

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง

  • ชดเชยรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในไม่ว่าจะป่วยใข้ หรือ อุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 1,500 บาท* สุงสุด 365 วัน

  • ผ่าตัดใหญ่ รับเงินก้อน สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง*,**

  • ไม่เคลมทุกรณีตลอด 5 ปี คืนเบี้ยปีสุดท้าย 100% ในวันครบกำหนดสัญญา

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

  • ชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี

  • อายุรับประกันภัย 16 - 60 ปี

  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงสุขภาพ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

  • รับเงินปลอบขวัญ เมื่อออกจากโรงพยาบาล สุงสุด 1,500 บาท/ครั้ง *,**

  • ชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

  • รับบริการเสริมสุดพิเศษ

 

 

* สำหรับความคุ้มครองแผน 4
** ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ตารางผลประโยชน์

Image

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

More information

ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย

ไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย

Promotions

Customer Reviews

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers