รับเงินปันผลคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

 • ชำระเบี้ยแค่ 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
 • รับเงินปันผลคืนทุกปี ปีละ 1% *,**
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนคืน 110% *


  หมายเหตุ
  *ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา
  **ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ***ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 60 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ย 10 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย จนถึงอายุ 85 ปี
 • สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายปี,
  6 เดือน, 3 เดือน หรือ รายเดือน
ทำไมต้อง "ทรัพย์ปันผล 85/10"

ทำไมต้อง "ทรัพย์ปันผล 85/10"

 • จ่ายเบี้ยระยะสั้น แต่คุมครองยาวนาน มีเงินปันผลคืนให้ทุกปี
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท***
 • เป็นหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต

ตารางผลประโยชน์

Image

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

More information

Promotions

Customer Reviews

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers