โปรโมชั่น

สินเชื่อธนชาต รถแลกเงิน

ทำไมต้องธนชาต รถแลกเงิน

ทำไมต้องธนชาต รถแลกเงิน

 • ดอกเบี้ยต่ำ แสนละ 59 บาท/วัน

 • ผ่อนสบายๆนาน 72 เดือน

 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ประเภทรถยนต์ที่รับ

ประเภทรถยนต์ที่รับ

 • รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี

 • รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 16 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 • กรณีบุคคลธรรมดา มีอายุ 20-65 ปี

 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้

 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี

สมัครสินเชื่อ รถแลกเงิน คลิก!

สินเชื่อธนชาต เล่มแลกเงิน

ทำไมต้องธนชาต เล่มแลกเงิน

ทำไมต้องธนชาต เล่มแลกเงิน

 • โปะได้ อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับ

 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ประเภทรถยนต์ที่รับ

ประเภทรถยนต์ที่รับ

 • รถเก๋ง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 12 ปี

 • รถกระบะ ยกเว้นรถรับจ้าง ที่จดทะเบียนการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 12 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ  20 – 65 ปี

 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระ

 • อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 12 ปี

สมัครสินเชื่อ เล่มแลกเงิน คลิก!

สมัครง่าย เพียง 3 ขั้นตอน

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บริการรับเอกสารถึงที่

บริการรับเอกสารถึงที่

Subscribe now to get our latest offers

Terms and conditions of discount applied according to rabbit finance policy

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers

Latest financial news