Image

ให้คุณผ่อนบ้านได้สบายกว่า ด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB

ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรก
เริ่มเพียง 2.5%*

บริการทันใจถึงที่
อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ*

รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย

จ่ายค่างวดลดลง

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครกู้สินเชื่อ UOB Refinance

  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
  • รายได้เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

  • ทำงานประจำอย่างน้อย 2 ปี
  • หรือเป็นเจ้าของกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

  • ผู้กู้ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี
  • ผ่อนชำระครบก่อนอายุ 70 ปี

สมัครง่าย เพียง 3 ขั้นตอน

กรอกข้อมูล

กรอกข้อมูล

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

บริการรับเอกสารถึงที่

บริการรับเอกสารถึงที่

*การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*รายละเอียดดอกเบี้ยสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของธนาคาร

* ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า