สินเชื่อรีไฟแนนซ์ UOB ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก อนุมัติไว รับเอกสารถึงที่ มาสมัคร UOB รีไฟแนนซ์กับธนาคารยูโอบีได้แล้ว

ให้คุณผ่อนบ้านได้สบายกว่า ด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ UOB

ดอกเบี้ยต่ำ 2 ปีแรก
เริ่มเพียง 1.99%*

บริการทันใจถึงที่
อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ*

รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย
จ่ายค่างวดลดลง

Property Type

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครกู้สินเชื่อ UOB Refinance

อัตราดอกเบี้ย UOB Refinance

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ประกัน MRTA* ไม่สมัคร MRTA
ปีที่ 1 2.89% 2.99%
ปีที่ 2 2.89% 2.99%
ปีที่ 3 2.89% 2.99%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.60% MRR - 1.60%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89% 2.99%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
4.57% 4.61%

อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 2

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ประกัน MRTA* ไม่สมัคร MRTA
ปีที่ 1 1.99% 2.09%
ปีที่ 2 1.99% 2.09%
ปีที่ 3 4.99% 5.09%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.60% MRR - 1.60%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99% 3.09%
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**
4.56% 4.60%

รีไฟแนนซ์ (รวมวงเงินกู้เพิ่มอเนกประสงค์)

ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ประกัน MRTA* ไม่สมัคร MRTA
ปีที่ 1-3 4.99% 5.10%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR - 1.25% MRR - 1.25%
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.99% 5.10%

อัตราดอกเบี้ยที่่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา**

5.89% 5.93%

Titleประหยัดเงินได้มากกว่า แค่มารีไฟแนนซ์กับ UOB

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ UOB ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก อนุมัติไว รับเอกสารถึงที่ มาสมัคร UOB รีไฟแนนซ์กับธนาคารยูโอบีได้แล้ว

สมัครง่าย เพียง 3 ขั้นตอน

*การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร

*สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 และต้องจดจำนองภายใน 31 ต.ค. 63

*รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 200 บาท เมื่อส่งเอกสารและใบสมัครครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2563

*ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1จำนวนเงินผ่อนชำระหน้าสื่อโฆษณาเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (2 ปีแรก) อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกัน คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)