Image

รวบหนี้ไว้ที่เดียว

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed
Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed
Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed
Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

how it works

ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์

สะดวก ง่าย ไว แค่คลิก!

สมัครง่าย ไม่ต้องไปสาขา

สมัครง่าย ไม่ต้องไปสาขา

รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่และยื่นเอกสาร

รับเงินไว

รับเงินไว

เงินเข้าบัญชีพร้อมใช้ใน 1 วันทำการ

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

 • เงินหมุนเวียนในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน
 • อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารยืนยันตัวตน
  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/ สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

 • เอกสารยืนยันรายได้
  - สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

  - สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

 • บัญชีเงินฝาก
  สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า
Image