ให้ผู้สูงอายุได้เบาใจ ไม่เป็นภาระลูกหลาน

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูงสุด 1,000,000 บาท*
 • มีค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุต่อครั้ง สูงสุด 100,000 บาท**
 • คุ้มครองการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยายนต์ ถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย สูงสุด 500,000 บาท*
 • ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณี กระดูกแตกหัก ไฟไหม้และน้ำร้อนลวก สูงสุด 100,000 บาท*

  หมายเหตุ 
  * สำหรับความคุ้มครอง แผน 3
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • เบี้ยเริ่มต้นวันละ 15 บาท (เดือนละ 470 บาท)
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 40-70 ปี
 • แผนประกันที่เหมาะกับผู้สุงอายุ มีค่ารักษาพยาบาลและชดเชยกรณีกระดูกแตกหัก
 • สามารภชำระเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร
ข้อดีของแผนประกัน

ข้อดีของแผนประกัน

 • เป็นแผนประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุลคลสำหรับผู้สูงอายุ
 • เบี้ยคงที่ และให้ความคุ้มครองต่อเนื่องด้วยการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติจนถึงอายุ 75 ปี
 • มีค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง สูงสุดถึง 100,000 บาท * ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

ตารางผลประโยชน์

Image

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

More information

Promotions

Customer Reviews

reviewer photo

"Broken Bone Refund Advance" เป็นแผนประกันที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่สุด ราคาเบี้ยไม่แพงมากเกินไป คุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี ที่มาพร้อมเงินช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล จึงเหมาะอย่างยิ่งในการซื้อให้พ่อแม่ หรือคนชรา

 

คุณทราย,
กรุงเทพฯ

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers