ชดเชยหนี้สินจากบัตรเครดิต ไม่ทิ้งภาระให้คนข้างหลัง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ชดเชยบัตรเครดิตกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง สูงสุด 1 แสนบาท
 • คุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุด 1 แสนบาท*
 • กรณีสียชีวิตพร้อมคู่สมรส รับสูงสุด 1.5 ล้านบาท

  หมายเหตุ
  * สำหรับความคุ้มครองแผน 2
  ** คำนวณจากเบี้ยประกันภัย รายปี สำหรับความคุ้มครองแผน 1
เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • เบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท**
 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-60 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนสมัคร
ทำไมต้อง "Credit Care"

ทำไมต้อง "Credit Care"

 • คุ้มครองอุบัติเหตุอย่างครอบคลุม
 • รับความคุ้มครองสูง ด้วยเบี้ยเริ่มต้นที่น้อยกว่า
 • ไม่ทิ้งภาระหนี้สินบัตรเครดิตให้คนข้างหลัง
 • เหมาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต

ตารางผลประโยชน์

Image

บริการเสริม อุ่นใจ จาก ไทยประกันชีวิต

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

ฮอตไลน์ฉุกเฉินฟรี 24 ชม.

คลับไทยประกันชีวิต

คลับไทยประกันชีวิต

สะดวก ง่าย ด้วย iService

สะดวก ง่าย ด้วย iService

More information

Customer Reviews

reviewer photo

ไม่อยากให้ลูกๆ ต้องมารับความเสี่ยงต่างๆ จึงบตัดสินใจซื้อประกันภัยอุบัติเหตุ Credit Care ที่ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น มีค่าชดเชยบัตรเครดิต และไม่ต้องห่วงว่าลูกๆจะมีหนี้สินหรือไม่มีมรดก หากมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 

 

คุณจอย,
กรุงเทพฯ

Subscribe now to get our latest offers

Thank you for subscribing

Your information is secure

Your information is secure

Subscribe now to get our latest offers