Image
Image
Image
Image
หลากหลายความพึงพอใจของลูกค้า BKI Health Lump Sum

          คุ้มครอง คุ้มค่า ไปกับ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนผู้ป่วยใน

 

หลายครั้งที่อาการเจ็บป่วยมักมาอย่าวไม่คาดฝัน วันดีคืนดีคุณอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้! ไหนจะค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจบานปลายได้ หากคุณไม่มีเงินเก็บที่เพียงพอ ก็อาจจะลำบากได้ 

 

แต่หมดห่วงแน่นอน กับ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนผู้ป่วยใน จาก กรุงเทพประกันภัย ให้การเข้าโรงพยาบาลครั้งไหนๆ ก็อุ่นใจ ด้วยการจ่ายตามจริง เคลมได้ไม่จำกัด คุ้มครองเยอะ ในราคาเบี้ยประกันที่คุณจับต้องได้! แถมสมัครง่าย ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี จนถึง 60 ปี และสามารถต่อกรมธรรม์ได้นานถึง 65 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี 

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย IPD จาก BKI คุ้มครองเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท/ปี เบิกเคลมไม่จำกัด นอกจากให้คุณสบายใจกับเบี้ยประกันภัยราคาเบาๆ เริ่มต้นแค่วัน 23 บาท (ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบุคคล) แล้ว ยังสบายใจกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 

 • ค่ารักษาพยาบาล ทั้งค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการรักษา แม้แต่ค่าผ่าตัด
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุรวมค่ารักษาต่อเนื่อง ที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน
 • ค่าผ่าตัด กรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุดมากถึง 16,000 บาท/วัน ทั้ง ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด 60 วัน/การเข้าพักรักษา),  ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 15วัน/การเเข้าพักรักษา)

 

นอกจากนี้ บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่างอยู่ในต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอีกด้วย

 

 

          ข้อควรรู้ ก่อนการทำประกัน

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย แผนผู้ป่วยในนั้น มีระยะเวลาคุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับการเจ็บปวยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรมประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก และบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่ม มีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

นอกจากนี้ บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกัน สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรมประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก ดังต่อไปนี้

 

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • ริดสีดวงทวาร
 • นิ่วทุกชนิด
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด 
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

 

หมายเหตุ 

 • ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ ทำประกันภัยทุกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เบี้ยประกันภัยดั่งกล่าว รวมอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

             Q: ประกันสุขภาพ ต่างจาก ประกันชีวิต หรือเปล่า?

 

A: สำหรับประกันชีวิต และประกันสุขภาพ นั้น จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในแง่ของการคุ้มครอง โดยประกันสุขภาพนั้นจะเน้นไปที่การรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภท 

 

เช่น ประกันสุขภาพโรคร้าย ประกันสุขภาพผู้ป่วยภายใน ประกันสุขภาพผู้ป่วยภายใน หรือแม้แต่ ประกันสำหรับทัตกรรม

 

ส่วนประกันชีวิตนั้น จะเน้นไปที่ความคุ้มครองในชีวิต และการทำไว้เพื่อให้คนที่รักของเขามากกว่า ที่สำคัญ ประกันชีวิตจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ แบบประกันสุขภาพได้อีกด้วย


 

             Q: สามารถทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย ผุ้ป่วยใน จากกรุงเทพประกันภัยได้ ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ? 

 

A: รับทำประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ยาวนานถึง 65 ปี


 

             Q: ถ้าอยากทำประกันสุขภาพ ต้องตรวจสุขภาพก่อนไหม ? 

 

A: สำหรับผู้สนใจทำประกัน ควรแถลงข้อมูลสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยตามความเป็นจริง ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจเป็นโฆษะได้ 


 

             Q: มีระยะเวลาคุ้มครองกี่ปี 

 

A: สำหรับ ประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย แผนผู้ป่วยใน จาก BKI แผนนี้ มีระยะเวลาความคุ้มครองทั้งหมด 1 ปี 


 

             Q: แล้ว คนไข้ใน (IPD) คืออะไร ?

 

A: คนไข้ใน (IPD) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ให้เข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันเกินกว่า 6 ชั่วโมง

 

ดังนั้น ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) จาก กรุงเทพประกันภัย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยหนัก หรือเป็นอาการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น การนอนให้น้ำเกลือ, เข้าพักเพื่อสังเกตอาการ หรือต้องเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น 

 

โดยปกติประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยใน จะกำหนดวงเงินในการรักษาพยาบาลไว้ เช่น ค่าห้องต่อวัน, ค่าผ่าตัดต่อโรค, ค่ายา รวมถึงกำหนดวงเงินในการรักษาพยาบาลต่อครั้งไว้ด้วย


 

             Q: ระยะเวลาคุ้มครอง (Waiting Period) คืออะไร ? 

 

A: หรือบางประกันเรียกว่า เงื่อนไขระยะเวลาการรอคอย (Waiting Period) หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัย ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ เพราะอาจมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนทำประกันได้ 

 

ดังนั้น ทางบริษัทประกันสุขภาพจึงได้กำหนดเงื่อนไขระยะเวลารอคอยขึ้น เพื่อป้องกันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย หรือก่อนทำประกันนั่นเอง

 

สำหรับการกำหนดระยะเวลารอคอย จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย และแบบแผนประกันนั้นๆ อาจจะมีระยะเวลารอคอยประมาณ 30 - 120 วัน ผู้ทำประกันจึงควรศึกษาก่อนทุกครั้ง


 

             Q: ทำไมอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ ถึงไม่เหมือนกัน ? 

 

A: สำหรับประกันสุขภาพนั้น จะมีการคำนวนดอกเบี้ยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน โดยปัจจัยการคำนวนดอกเบี้ยประกันนั้น จะขึ้นอยู่กับ 

 

 • อายุของผู้ทำประกัน
 • เพศของผู้ทำประกัน
 • ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาลของผู้ทำประกัน
 • อาชีพที่ผู้ทำประกันทำอยู่
 • การใช้ชีวิตหรือ Life Style ของแต่ละบุคคล
 • แบบแผนความคุ้มครองที่ผู้ทำประกันเลือกทำ เช่น ความคุ้มครองมาก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายมาก ก็จะมีราคาเบี้ยประกันที่ไม่เหมือนกัน 


 

             Q: มีโรค หรือการเจ็บปวดแบบไหนบ้าง ที่ไม่สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลกับประกันสุขภาพได้ 

 

A: บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับการเจ็บป่วยดั่งต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรมประกันภัย และจะมีผลบังคับเป็นครั้งแรกทันที ได้แก่

 

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • ริดสีดวงทวาร
 • นิ่วทุกชนิด
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

นอกจากนี้ ทางบริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ สำหรับโรคเรื้อรัง, การบาดเจ็บการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรมประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก


 

             Q: ถ้าเจ็บป่วยตอนอยู่ต่างประเทศ ยังใช้ได้ไหม ? 

 

A: บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษานอกประเทศไทยเฉพาะการบาดเจ็บ หรือการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และไม่สามารถคาดการณ์ได้ระหว่าง อยู่ในต่างประเทศจนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน 

หมายเหตุ : 

ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย กับ BKI

 

BKI หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของ กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อแบรนด์ กรุงเทพประกันภัย ในปี พ.ศ. 2507 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

BKI เป็นบริษัทผู้ให้บริการประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงิน พร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยมายาวนานกว่า 70 ปี สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การแนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จึงทำให้มีลูกค้าหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ให้ความไว้วางใจ และใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยจาก BKI มาอย่างต่อเนื่อง

 

เพราะมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการและความคุ้มครองที่มีคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมทั้งแบบประกันที่มีให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการ

 

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัย ยังเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strangth Rating) จากสถาบันเกี่ยวกับการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินของตัวองค์กร และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัยต่างๆ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลประโยชน์อย่างครบถ้วน และได้รับข้อเสนอที่เป็นธรรม และเรายังมีสาขา และสำนักงานให้บริการ ครอบคลุมทั่วทุกภาคในไทย

 

 

          เชื่อถือได้ เมื่อสมัคร กับ rabbit finance 

 

rabbit finance (แรบบิท ไฟแนนซ์) คือ บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยในเครือ BTS ที่มีความน่าเชื่อถือ ในฐานะโบรกเกอร์ประกันภัย และผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินมืออาชีพ ทำให้เรามีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นบริษัทประกันและธนาคารชั้นนำมากมายหลายแห่ง ที่พร้อมจะมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าของ rabbit finance

 

เรามุ่งเน้นการจัดจำหน่ายและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จากบริษัทประกันภัยและสถาบันการเงินชั้นนำกว่า 30 แห่ง ช่วยให้คุณลูกค้าของเรา ได้รับในสิ่งที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ คุ้มค่า และเกิดความประทับใจอย่างถึงที่สุด 

 

คุณสามารถเชื่อถือได้ โดย rabbit finance จะนำเสนอหยิบแผนประกันที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบ เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้ประกันสุขภาพที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ เบี้ยประกันในงบที่กำหนด รวมถึงของสมนาคุณที่หลากหลาย

 

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มากมาย rabbit finance ยังได้การยอมรับในเรื่องของช่องทางบริการที่หลากหลาย พร้อมให้คุณลูกค้าเลือกใช้งานตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันออนไลน์ ทั้งประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การขอสินเชื่อ หรือสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ rabbit finance 

 

หากยังไม่รู้ว่าจะซื้อประกันสุขภาพที่ไหนดี ต้องนี่เลย ประกันสุขภาพเหมาจ่าย จาก BKI ที่ครบครัน ครอบคลุม สมัครง่ายแค่ปลายนิ้วคลิก ผ่าน rabbit finance คลิกเลย!