Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม แม้มีประกันกลุ่ม

 

การเจ็บป่วย เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แม้ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการพนักงานด้านสุขภาพที่นอกเหนือจากประกันสังคม นั่นก็คือ ประกันกลุ่ม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการเสริมที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงานได้ และนอกจากประกันกลุ่มแล้ว ในบางครั้งวงเงินประกันกลุ่มอาจจะยังไม่เพียงพอในความคุ้มครองแต่ละโรคที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ฉะนั้นแล้ว ถ้าพนักงานอย่างเราต้องการที่จะดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วยแบบกระทันหันแบบตั้งรับไม่ทัน ด้วยประกันสุขภาพแผน Top Up 100,000 บาท ที่ให้ความคุ้มครองที่เพิ่มสูงมากขึ้น  

 

โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงาน

 

ส่วนลดพิเศษ สำหรับพนักงาน ที่มีประกันสุขภาพกลุ่ม* บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนอส่วนลดสุดพิเศษให้กับพนักงงานออฟฟิศ* เมื่อซื้อแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบจ่ายผลประโยชน์ต่อปี เพียงแสดงบัตรประกันกลุ่ม (แบรนด์ไหนก็ได้) ที่ยังมีผลบังคับใช้เพื่อรับส่วนลด

 

 • แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ OPD และ ประกันสุขภาพ IPD ความคุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท (TopUp)  หรือเริ่มเพียง 25 บาทต่อวัน มอบส่วนลดให้พนักงานบริษัท 13.4%* มอบส่วนลดให้พนักงานบริษัท 13.4% โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ให้คุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถเบิกค่าทันตกรรม และค่าจ้างพยาบาลพิเศษ**  และสามารถนำสิทธิไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท 

 

 • แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ OPD และ ประกันสุขภาพ IPD ความคุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท มอบส่วนลดจ่ายรายปีถูกลงถึง 10% *** โดยที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองโรคร้ายแรง สามารถเบิกค่าทันตกรรม และค่าจ้างพยาบาลพิเศษ** และสามารถนำสิทธิไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

 

          *ส่วนลดค่าเบี้ย 13.4% สำหรับผู้สมัครทำประกันที่มีประกันสุขภาพกลุ่ม หรือสวัสดิการประกันสุขภาพพนักงานที่ยังมีผลบังคับใช้เท่าน้ัน โดยประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มหรือประกันสังคมจะไม่ได้รับส่วนลดนี้ 

 

           **เงื่อนไขเป็นไปตามแผนความคุ้มครอง ข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัครและการพิจารณาของบริษัท 

 

          ***ค่าเบี้ยประหยัด 10% ไม่ใช้กับเบี้ยประกันภัยสำหรับอายุ 6 - 15 ปี 

 

          รายละเอียดผลประโยชน์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย OPD และ IPD

 

          สำหรับผลประโยชน์ของแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย OPD และ IPD (NEW) ทั้งแผนความคุ้มครองวงเงิน 100,000 บาท  จะมีทั้งหมด 2 แผน คือ 

 

          1.แผน IPD+OPD (TopUp) สำหรับพนักงานที่มีประกันสุขภาพกลุ่ม* เท่านั้น ที่จะได้ส่วนลด 13.4%

 

          2.แผน IPO+OPD 100,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีประกันสุขภาพกลุ่ม

 

          1.การการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) ซึ่งให้ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี ได้แก่ 

 

1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล 

 

 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 

 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)  2,000 บาท 

 

1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป 

 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด จ่ายตามจริง

 

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน จ่ายตามจริง 

 

 • ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ (จ่ายตามจริง ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 

 

1.3 ค่ารักษาโดยการผ่าตัด 

 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัดภการ รวมถึงค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีการผ่าตัด  จ่ายตามจริง 

 

1.4 การดูแลโดยแพทย์

 

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) จ่ายตามจริง

 

1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)  10,000 บาท 

 

          2.อุบัติเหตุส่วนบุคคล - การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) 10,000 บาท 

 

          3.การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) 

 

 • ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กซเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้่งต่อปี) 500 บาท 

 

          4.การรักษาด้านทันตกรรม (ต่อปี)

 

 • การรักษาทางด้านทันตกรรม สามารถเข้ารับการรักษากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ 500 บาท 

 

          5.การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ - ต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี) 

 

 • แพทย์ลงความเห็นและสั่งว่า มีความจำเป็นที่ต้องได้รับบริการโดยพยาบาลพิเศษในขณะที่อยู่โรงพยาบาลหรือพักอยู่ที่บ้านติดต่อจากการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินจำกัดต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อปี ตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ 500 บาท 

 

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามแผนความคุ้มครอง ข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท 

 

อย่างไรก็ดี บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญระดับต้นๆ ของโลก ที่มีสาขาอยู่กว่า 60 ประเทศทั่วโลก และมีลูกค้ากว่า 72 ล้านรายทั่วโลก ทำให้กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ มีเครือข่ายและความมั่นคง รวมถึงเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเป็นที่ยอมรับของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก  

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย OPD และ IPD (NEW)

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพเหมาจ่าย OPD และ IPD (NEW) เหนือชั้นกว่าใคร ที่บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สูงให้กับพนักงาน ที่มีประกันกลุ่ม* ของแบรนด์ไหนก็ได้ เพียงแสดงบัตรประกันกลุ่มที่ยังมีผลบังคับใช้เพื่อรับส่วนลด

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Generali Health IPD+OPD Group Employee Benefit ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีเงื่อนไขและความคุ้มครองเพิ่มเติมดังนี้ 

 

 • อายุรับประกันภัย ได้แก่ 6 - 65 ปี

 

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 

 

 • คุ้มครองโรคมะเร็ง

 

 • คุ้มครองโรคร้ายแรง 100 อาการ** ที่ไม่เคยเป็นหรือมีประวัติมาก่อน

 

 • ครอบคลุมความเจ็บป่วย ผ่าตัด และอุบัติเหตุ

 

 • คุ้มครองเพิ่มเบิกค่าทันตกรรมได้

 

 • คุ้มครองเพิ่มค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

 

 • ไม่ต้องสำรองจ่าย**

 

 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท 

 

*ส่วนลดค่าเบี้ย 13.4% สำหรับผู้สมัครทำประกันที่มีประกันสุขภาพกลุ่มหรือสวัสดิการประกันสุขภาพพนักงานที่ยังมีผลบังคับใช้เท่านั้น โดยประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มหรือประกันสังคมจะไม่ได้รับส่วนลดนี้ 

 

**เงื่อนไขเป็นไปตามแผนความคุ้มครอง ข้อมกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท 

 

แผนประกันสุขภาพ Top Up (IPD+OPD) ใหม่ ค่าเบี้ยโดยเฉลี่ยตามช่วงอายุ ดังนี้ 


 

 • ช่วงอายุ 6 - 10 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 18,865 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,569.70 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,572.30 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 18,865 บาท 

 

 • ช่วงอายุ 11 - 15 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 15,511 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,290.75 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,292.75 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 15,511 บาท

 

 • ช่วงอายุ 16 - 20 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 11,376 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,040.98 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,042.82 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 12,512 บาท

 

 • ช่วงอายุ 21 - 25 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 9,776 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 894.58 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 896.22 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 10,753 บาท

 

 • ช่วงอายุ 26 - 30 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 9,353 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 855.60 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 857.40 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 10,287 บาท

 

 • ช่วงอายุ 31 - 35 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 9,184 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 841 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 842 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 10,103 บาท

 

 • ช่วงอายุ 36 - 40 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 9,402 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 860.87 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 861.83 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 10,341 บาท

 

 • ช่วงอายุ 41 - 45 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 9,821 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 898.48 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 900.32 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 10,802 บาท

 

 • ช่วงอายุ 46 - 50 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 11,219 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,026.27 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,028.43 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 12,339 บาท

 

 • ช่วงอายุ 51 - 55 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 12,076 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,105.24 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,107.16 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 13,284 บาท

 

 • ช่วงอายุ 56 - 60 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 13,712 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,254.90 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,257.10 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 15,083 บาท

 

 • ช่วงอายุ 61 - 65 ปี จ่ายค่าเบี้ัยแบบรายปีจะอยู่ที่ 14,095 บาท หรือถ้าจ่ายแบบรายรายเดือนจะแบ่งออกเป็นเดือนแรกจ่าย 1,290.37 บาท และเดือนที่ 2 - 12 จ่าย 1,292.33 บาท รวมทั้งปีของการจ่ายรายเดือนที่ 15,506 บาท

 

 

มั่นใจและเชื่อถือได้เมื่อซื้อประกัน Generali กับ Rabbit Finance

 

เจนเนอราลี่ บริษัทประกันชั้นนำของโลก มาพร้อมกับแผนประกันสุขภาพอันหลากหลาย ที่พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพในเด็ก ประกันสุขภาพในผู้ใหญ่ ไปจนถึงการประกันสุขภาพผู้สูงอายุที่เปรียบเสมือนการประกันชีวิตให้ผู้สูงอายุ แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายแผน Top Up 100,000 บาท

อุ่นใจครบ ส่วนลดอีก 13.4%** ซึ่งเป็นแผนเสริมเบี้ยเบาแต่เหมาจบพิเศษเพื่อผู้มีประกันสุขภาพพนักงาน** โดยเหมาจ่ายจบ ไร้กังวลเรื่องค่ารักษา ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง ให้ความครอบคลุมครบ เจ็บป่วย ผ่าตัด อุบัติเหตุ เพิ่มพิเศษ! ค่าทำฟัน และ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

 

เราพร้อมดูแลคุณอย่างเต็มที่ ด้วยการประกันภัยอย่างครอบคลุม เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวหมดกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาล เพราะความครอบคลุมและได้รับความคุ้มครองตรงตามความต้องการของคุณ สำหรับใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพบริการดี มีการให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมต่อความต้องการ และยังเป็นประกันสุขภาพที่เคลมง่าย ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องเอกสาร และเป็นประกันสุขภาพพนักงาน**ในราคาสุดคุ้ม มองหาประกันสุขภาพ มองหาเจนเนอราลี่ บริษัทประกันระดับโลกที่มาพร้อมกับเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการคุณ

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายแผน Top Up 100,000 บาท หนึ่งในแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ All In One ออกแบบมาพิเศษเพื่อพนักงานผู้มีประกันสุขภาพกลุ่ม**โดยเฉพาะ ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจบทุกค่ารักษาทั้งจากโรคภัยและอุบัติเหตุ ดูแลครบทั้ง IPD และ OPD ช่วยเสริมเติมเต็มกับประกันกลุ่มที่คุณมีอยู่ให้ยิ่งอุ่นใจ เจ็บป่วยเมื่อไรไม่กระทบการเงิน ไร้กังวลค่าใช้จ่ายส่วนเกินอย่างแท้จริง พิเศษอีกขั้นกับส่วนลดค่าเบี้ยถึง 13.4%** และหากชำระรายปียิ่งประหยัดได้อีก 10%* ชำระผ่านบัตรเครดิตยิ่งพิเศษกับความคุ้มครองเพิ่มเติมและโปรฯมากมายจากธนาคารชั้นนำ

 

แผน Top Up 100,000 บาท ดียังไง?

 

 • ประกันกลุ่มมีวงเงินจำกัด เสริมด้วยแผน Top Up

 

 • เหมาจ่ายจบ ไร้กังวลเรื่องค่ารักษา ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง*

 

 • ค่าเบี้ยสุดประหยัดกว่าทุกแผนถึง 13.4%** เริ่มเพียงวันละ 25 บาท***

 

 • หากคุณมีบัตรประกันกลุ่มของพนักงานอยู่แล้ว** นี่คือโอกาสที่พลาดไม่ได้

 

 • คุ้มครองเต็มกว่า 100 อาการ โรคเล็ก โรคร้าย เรื้อรัง รุนแรง โรคอุบัติใหม่ และอุบัติเหตุ

 

 • รวมความคุ้มครอง CT Scan เบ็ดเสร็จ

 

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยเครือข่าย* รพ.เอกชนชั้นนำกว่า 400 แห่งทั่วไทย

 

 • ซื้อเดี่ยวได้ ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต

 

 • โปรฯชำระผ่านบัตรเครดิต ผ่อนสบาย 0% พร้อมเครดิตเงินคืน****

 

 • เพิ่มฟรี! ความคุ้มครองด้านทันตกรรมและค่าจ้างพยาบาลพิเศษ  เมื่อสมัครแผน All In One โดยชำระค่าเบี้ยแบบรายปีหรือด้วยบัตรเครดิต

 

 • SAVE 10% เมื่อชำระแบบรายปี*****

 

หมายเหตุ

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามแผนความคุ้มครอง ข้อกำหนดของกรมธรรม์ที่สมัคร และการพิจารณาของบริษัท 

 

**ส่วนลดค่าเบี้ย 13.4% สำหรับผู้สมัครทำประกันที่มีประกันสุขภาพกลุ่มหรือสวัสดิการประกันสุขภาพพนักงานที่ยังมีผลบังคับใช้เท่านั้น โดยประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มหรือประกันสังคมจะไม่ได้รับส่วนลดนี้ 

 

***คำนวณจากลูกค้าอายุ 31-35 ปี แผน All In One (Top Up) 100,000 บาท พร้อมส่วนลดค่าเบี้ย 13.4% สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพพนักงาน 

 

****เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคาร 

 

*****ค่าเบี้ยประกหยัด 10% ไม่ใช้กับเบี้ยประกันภัยสำหรับ 6-15 ปี

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายแผน Top Up 100,000 บาท ได้ที่แรบบิท ไฟแนนซ์ (rabbit finance) ช่องทางออนไลน์ที่ให้บริการเปรียบเทียบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านธุรกิจประกันภัยและธุรกรรมทางการเงินอันดับหนึ่งในประเทศไทย ทำให้เรามีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นบริษัทประกันและธนาคารชั้นนำมากมาย ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 30 แห่ง

 

rabbit finance ยังได้รับใบอนุญาต ซึ่งออกโดยออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีเลขชัดเจน ตรวจสอบได้ จึงทำให้ลูกค้าสามารถเลือกประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตได้อย่างหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามความต้องการ ที่พร้อมจะมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าของ แรบบิท ไฟแนนซ์ อีกด้วย 

 

การทำประกันสุขภาพ แผน Top Up 100,000 บาท เป็นการวางแผนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันในยามที่คุณเจ็บป่วย เพราะสุขภาพของคุณเป็นสิ่งสำคัญ การทำประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยคุ้มครองและดูแลสุขภาพของคุณ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณเจ็บป่วย ประกันสุขภาพแผน Top Up 100,000 บาท จะทำหน้าที่เป็นประกันเจ็บป่วยสำหรับคุณ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่คุณกำลังพักรักษาตัวอยู่ และประกันสุขภาพนั้นเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับการประกันค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย