Image
Image
Image

ตารางแสดงผลประโยชน์

Image

ตัวอย่างเบี้ยประกันรายเดือนของแผน S ความคุ้มครอง IPD

Image
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

เวลาเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายก็สูงตลอด แต่พอมีประกัน Generali health lum sum ก็รู้สึกหายห่วง เพราะเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

 

คุณเม,
ปทุมธานี

reviewer photo

ตั้งแต่ทำประกัน Generali Health Lum Sum เวลาเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้งก็สะดวก เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไมจำกัดวงเงินต่อครั้ง

 

คุณเจน,
เชียงใหม่

         จุดแข็งและความโดดเด่นของประกันสุขภาพ Generali Gen Health Lump Sum

 

จุดแข็งในความต่างของประกันสุขภาพ Generali Gen Health Lump Sum ที่คุณต้องเลือก เพราะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเบ็ดเสร็จ ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ หรือประกันที่เจาะจงเฉพาะโรค เป็นต้น 

 

บริษัทฯ ยังคงวางแผนออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว 

 

และปัจจุบันหลังจากที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมโดยกรมสรรพากร สามารถนำสิทธิผู้เอาประกันภัยนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จำนวน 15,000 บาท นับว่าเป็นแรงใจที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันสุขภาพ และใส่ใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

 

ประกันสุขภาพ Generali Gen Health Lump Sum เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ของบมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อกันยายน 2545 โดยความร่วมมือทางธรุกิจของกลุ่มบริษัท Assicurazioni Generali และกลุ่มครอบครัวตันติพิพัฒน์พงศ์ 

 

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญระดับต้นๆ ของโลก ที่มีสาขาอยู่กว่า 60 ประเทศทั่วโลก และมีลูกค้ากว่า 72 ล้านรายทั่วโลก ทำให้กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ การมีเครือข่ายและความมั่นคง รวมถึงเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 

เจนเนอราลี่ ประเทศไทย เสนอผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กร ในหมวดประกันภัย บริษัทมีทั้งแผนความคุ้มครองสำหรับบุคคลทั่วไป ไปจนถึงแผนสำหรับอุตสาหกรรมการค้า นอกจากนี้ แผนความคุ้มครองยังมีความหลากหลาย เพื่อตอบรับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพราะบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ด้วยลูกค้าคือหัวใจสำคัญในทุกก้าวของการทำงานของเรา 

 

นอกจากนี้ในส่วนของงานบริการประกันสุขภาพ generali สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศ พร้อมที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้โรงพยาบาลอย่างเต็มที่ เพื่อให้พยาบาลและแพทย์สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเต็มที่ ลูกค้าก็มีความสุข 

 

กลยุทธ์ล่าสุดของเจนเนอราลี่เพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ข้อ 

 

1.การเติบโตทางผลกำไร (Profitable Growth) วางแผนธุรกิจรองรับการเติบโตในทุกช่องทางการขาย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ยอดขาย และผลกำไร เช่น การขยายช่องทางตัวแทนและพัฒนาตัวแทนให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงการคิดออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่าย

 

2.เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินและการจัดการเงินทุน โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนและค่าคอมมิชชั่นต่ำ ซึ่งมุ่งเน้นก่อให้เกิดความมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว มุ่งเน้นแผนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตอบรับกับความผันผวนและความเปลี่ยนแปลงของตลาด นอกจากนี้ เรามีกลยุทธ์ที่จะบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนและสามารถลงทุนให้แก่บริษัทอย่างชาญฉลาด 

 

3.นวัตกรรมและการพลิกโฉมธุรกิจสู่ดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยริเริ่มคิดค้นใช้วิธีการใหม่ ๆ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมทั้งในส่วนของการขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนการปฏิบัติการของส่วนงานอื่น ๆ ได้แก่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดความยุ่งยากของขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น โรบอท เครื่องมือช่วยในการขายผ่านช่องทางตัวแทน การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในส่วนของการพิมพ์กรมธรรม์ เป็นต้น 

 

สำหรับเจนเนอราลี่ ประเทศไทย นั้นสามารสร้างผลประกอบการปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,610.22 ล้านบาท และคาดว่า ปี 2562 จะมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,242 ล้านบาท จากแผนความคุ้มครองระยะยาว หรือตลอดชีพ  เนื่องมาจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ การขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ Unit - Linked และผลิตภัณฑ์ประกันสินเชื่อผ่านช่องทางธนาคาร เป็นต้น 

         ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

 

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum เหนือชั้นกว่าใคร เพราะอยู่ภายใต้การบริหารโดย บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เป็นบริษัทประกันที่ทำงานด้วยความเชี่ยวชาญในระดับสากล อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ครอบคลุมทั้งแบบรายบุคคล แบบกลุ่ม อีกทั้งยังมีความคุ้มครองให้สำหรับทุกคนในครอบครัวอีกด้วย

 

ฉะนั้นแล้วประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum จึงเป็นแผนประกันที่ให้ค่ารักษาไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง โดดเด่นอย่างยิ่งกับความคุ้มครองประกันสุขภาพสำหรับผู้ป่วยใน  ที่ได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองดังนี้ 

 

 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง จากการป่วย โดยไม่จำกัดวงเงิน ในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

 • ค่าห้อง สูงสุด 8,000 บาทต่อวัน หากกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

 • ครอบคลุมความคุ้มครองถึงการ รักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี

 • คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรค อาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย และโรคร้าย

 • สามารถลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท

 • เบี้ยประกันภัยต่อปีเริ่มต้นเพียง 677 บาทต่อเดือน 

 • รับประกันตั้งแต่อายุ 6 - 65 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับต่ออายุประกันภัยได้ถึงอายุ 69 ปี 

 • ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตรประกันสุขภาพผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 

เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนทำประกันสุขภาพ Generali Gen Health Lump Sum

 

 • อายุรับประกันภัย ได้แก่ 6 - 65 ปี และอายุ 66 - 70 ปี กรณีต่ออายุเท่านั้น

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้สมัครต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพ 

 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท 

 • ความคุ้มครอง รวมถึงผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

 • บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ต้องสำรองจ่าย มีข้อยกเว้นที่ผู้เอาประกันภัยต้องทำการสำรองจ่ายในบางกรณี เช่น กรณีรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย เช่น อาการเจ็บป่วยที่เข้าข้อยกเว้นกรมธรรม์ หรือโรคที่เป็นมาก่อนสมัครกรมธรรม์ฉบับนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามการพิจารณาของบริษัทฯ 

 

ขั้นตอนการชำระเบี้ยประกัน

 

1.กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก การแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบราย 3 งวด 4 งวด หรือ 6 งวด เท่า ๆ กัน 

 

2. การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง

 

2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก แต่ถ้าไม่ได้จ่ายเฃงวดแรกก็ไม่มีผลบังคับต่อกรมธรรม์นั้น ๆ 

 

2.2 สามารถผ่อนผันการชำระเบี้ย 30 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการชำระเบี้ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น

 

2.3 หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดการชำระ ภายในระยะเวลารายงวดที่เลือก รวมระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว

 

3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องผลประโยชน์ (เฉพาะการสูญเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร) ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันภัยครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง

 

4. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์ 

 

4.1 ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลบังคับจนถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 

4.2 การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกการสิ้นผลบังคับข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม

 

 

รายละเอียดผลประโยชน์ 8 แผนประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum

 

ประกันสุขภาพ S คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี 250,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 2,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 4,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 250,000 บาท 

 

ประกันสุขภาพ M คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี 500,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 3,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 6,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท 

 

ประกันสุขภาพ L คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี 750,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 4,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 8,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 750,000 บาท 

 

ประกันสุขภาพ XL คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 8,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 16,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท

 

ประกันสุขภาพ S คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD + OPD) สูงสุดต่อปี 250,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 2,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 4,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 250,000 บาท 

 • ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, และค่าตรวจในห้องแล็ป (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 800 บาท


 

ประกันสุขภาพ M คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD + OPD) สูงสุดต่อปี 500,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 3,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 6,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท 

 • ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, และค่าตรวจในห้องแล็ป (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000 บาท

 

ประกันสุขภาพ L คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD + OPD) สูงสุดต่อปี 750,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 4,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 8,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 750,000 บาท 

 • ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, และค่าตรวจในห้องแล็ป (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,200 บาท

 

ประกันสุขภาพ XL คุ้มครองผู้ป่วยใน (IPD + OPD) สูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท 

 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยปกติสูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง 8,000 บาท 

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วันห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง (หมายเหตุ ห้องผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยหนักรวมกันต้องไม่เกิน สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) 16,000 บาท 

 • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ๊กซ์เรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ,ค่ากายภาพบำบัด ค่าห้องผ่าตัด และอื่น ๆ จ่ายตามจริง 

 • การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน สำหรับอุบัติเหตุนั้นรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จ่ายตามจริง 

 • ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 1,000 บาท 

 • ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง 

 • ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่่ละครั้ง 10,000 บาท 

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท 

 • ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กซ์เรย์, และค่าตรวจในห้องแล็ป (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,500 บาท

           คุณอาจสงสัยว่า แล้วจะซื้อประกันสุขภาพของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิต Gen Health Lump Sum ได้ที่ไหน? 

 

สามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ที่ rabbit finance ซึ่งเป็นเว็บไซต์โบรกเกอร์ประกันภัย ที่มีหลายบริษัทประกันเข้าร่วมทางธุรกิจมากมาย ทำให้คุณที่ต้องการหาประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิต ก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้มากที่สุด 

 

rabbit finance ยังมีบริการเปรียบเทียบเบี้ยประกันสุขภาพให้กับคุณ เพราะการได้เปรียบเทียบเบี้ยประกันจะช่วยให้เราเลือกในสิ่งที่ตรงตามความต้องการของเราได้ แถมยังทำให้คุณไม่เสียเวลามานั่งดูประกันแต่ละเจ้าอีกด้วย

 

ทั้งนี้คุณสามารถไว้วางใจ rabbit finance ได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไว้กับทางเจ้าหน้าที่ของจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม อีกทั้งยังได้รับใบอนุญาต ซึ่งออกโดยออกโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีเลขชัดเจน ตรวจสอบได้

 

นอกจากนี้แล้ว rabbit finance เป็นบริษัทในเครือของ BTS Group 1 ใน 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และผู้ให้บริการการคมนาคมชั้นนำในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการภายใต้แบรนด์แรบบิทมากกว่า 4 ล้านคน 

 

และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง ว่าเงินจะพอจ่ายหรือไม่ หรือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่นับวันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ คลิกมาที่เวปไซด์ rabbit finance แล้วเลือกทำประกันสุขภาพเหมาจ่ายประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum ที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ด้วยความคุ้มครองที่เหมาจ่ายค่ารักษาสูงถึง 1 ล้านบาทต่อปี

 

 ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum มีจุดเด่นดังนี้ 

 

 

 • ทำประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum ไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพแต่อย่างใด

 

 • เคลมง่าย เคลมไว ไม่จุกจิก ไม่ต้องสำรองเงืนจ่ายเองก่อน
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 23 บาทเท่านั้น
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงถึง 1 ล้านบาท
 • ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลในการรักษาต่อครั้ง
 • คุ้มครองทั้งกรณีเจ็บป่วยโรคทั่วไปหรือจะเป็นโรคร้ายแรง

 

และด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าทุกท่าน rabbit finance มีบริการหลังการขาย ไม่ว่าลูกค้าจะเคยทำประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตกับเรามานานแล้ว หรือเพิ่งจะตัดสินใจทำ หรือกำลังสนใจที่จะทำประกันสุขภาพสามารถติดต่อเราได้โดยไม่ต้องลังเล โดยมีช่องทางติดต่อหลากหลายช่องดังนี้

 

 • ผู้ช่วยออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rabbitfinance.com
 • เฟสบุค rabbit finance
 • เบอร์โทรศัพท์ 02-022-1222 หรือแฟกซ์ 02-903-9999#1234 

(จันทร์ - เสาร์: 8.00 น. - 19.00 น)

 • ที่อยู่ 1032/1-5, 14 ตึกกริต ชั้น 2 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
 • อีเมล์ insurance@rabbit.co.th

ปัจจุบันการเลือกทำประกันสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการควบคุมความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่อาจจะทำให้เงินในกระเป๋าของคุณนั้นบานปลายได้ และประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ คลิก เข้ามาที่ rabbit finance เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมให้บริการคุณด้วยเต็มใจ

สนใจผลิตภัณฑ์
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์