Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
สนใจผลิตภัณฑ์
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

          วิริยะประกันภัย ผู้นำด้านประกันหลากหลายรูปแบบ

 

กว่า 73 ปี กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย ได้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

 

ทั้งนี้วิริยะประกันภัย เรายังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยขน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศ เพื่อสังคมไทยที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

 

ผลการดำเนินงานอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง

 

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา  จากการที่บริษัทวิริยะประกันภัย ได้มุ่งเน้นขยายงานรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ ภายใต้กลยุทธ์ “ถ้า เป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน” ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพราะมีสัดส่วนการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 10% ซึ่งหมาย ความว่าบริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้เกิด สมดุลมากขึ้น รวมทั้งยังคงพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่า จะได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมเสมอ 

 

โดยในปี 2563 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัย รับตรงรวมทั้งสิ้น 37,921 ล้านบาท เติบโตถึง 17.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด ประกันภัยรับรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันดับ  1 อีกด้วย

 

วิริยะเปิดนวัตกรรมประกันสุขภาพ

 

ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นการขยายงานด้านประกันภัยบุคคลเป็นหลัก และเพื่อตอบ โจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงพัฒนากรมธรรม์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น  “ในส่วนของการประกันภัยสุขภาพจะออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ ให้มีความหลากหลาย  แบ่งตามกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักธุรกิจ หรือ แบ่งให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ อีกทั้งมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังเข้าการรักษา  

 

รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เช่น ความร่วมมือกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) BDMS โดยบริษัทฯ เข้าไปเปิดจุดบริการด้านประกันสุขภาพในโรงพยาบาล เครือข่ายกว่า 45 แห่งทั่วประเทศ การเปิดความร่วมมือกับสถาบัน การเงินอื่นๆ และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รายย่อยทั่วประเทศ และการพัฒนาช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภค ได้สื่อสารโดยตรงถึงบริษัทฯ เกี่ยวกับความต้องการ และการบริการ ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

 

จึงจับมือสร้างนวัตกรรมประกัน สุขภาพ “อุ่นใจรักษ์” ซึ่งเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมและคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ได้ในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS 45 แห่ง ทั่วประเทศ ด้วยวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองสูง และมั่นใจได้กับการรักษาพยาบาลระดับ คุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ อีกทั้งในกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาล ทั่วประเทศภายใน 72 ชั่วโมงแรก จากนั้นจะมีการดูแลเคลื่อนย้ายเข้ารักษาต่อในกลุ่มพันธมิตร BDMS อันได้แก่ 

 

 • โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์วิจัย
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพญาไท 1
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

          แนะนำประกันอุ่นใจรักษ์ คลาสสิค จาก วิริยะ ประกันภัย

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค เหมาจ่ายต่อปี "ผลประโยชน์เข้าใจง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย" แถมเพิ่มเติมสวัสดิการเติมเต็มความคุ้มครองทั้ง IPD+OPD , คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน และสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

 

ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Classic ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี สามารถเลือกรับความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกหรือเลือกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูง 30 - 50% โดยเลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี 

 

กรณีมีสวัสดิการหรือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบางส่วนอยู่แล้ว โดยวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ 800,000 บาท อายุ 31 - 35 ปี เบี้ยประกันอยู่ที่ 16,032 บาทต่อปี เฉลี่ยรายเดือนละ 1,336 บาท แต่หากเลือกจ่ายความรับผิดชอบส่วนแรก 50,000 บาทแรก สำหรับช่วงอายุ 31 - 35 ปี จะจ่ายเบี้ยประกันเพียง 9,396 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 400,000 บาท , 600,000 บาท และ 800,000 บาท

 

 

โดยแบ่งความคุ้มครอง 3 แผนดังนี้

 

แผน 1

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 400,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 3,500 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 7,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 4,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ 20,000/50,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 2

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 600,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 5,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 10,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 6,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ 20,000/50,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 3

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 800,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,500 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 13,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 8,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ 20,000/50,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท

          แนะนำประกันอุ่นใจรักษ์ โกลด์ จาก วิริยะ ประกันภัย

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง "ไร้กังวล เรื่องสุขภาพ" ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เข้าใจง่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปีคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

ต่อครั้ง คุ้มครองทั้ง IPD+OPD  รวมถึงคุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม และส่วนลดประวัติดีเมื่อไม่มีเคลม หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ก่อนตัดสินใจ 

 

สำหรับประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Gold เหมาจ่ายต่อครั้ง และไม่จำกัดครั้งต่อปี ให้การคุ้มครองผู้ป่วยในมูลค่าสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง  หมายถึง เมื่อลูกค้าเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง  จุดเด่นอยู่ที่สามารถเบิกค่าห้องได้สูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ซึ่งเหมาะกับตลาดลูกค้ากลุ่มบน ที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เบี้ยประกันอยู่ที่ 35,976 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยเบี้ยประกันรายเดือนอยู่ที่ 2,998 บาท โดยมีให้เลือก ความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท

 

โดยแบ่งความคุ้มครอง 4 แผนดังนี้

 

แผน 1 

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 600,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 18,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 18,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท 
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 2

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 10,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 30,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท 
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 3

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 3,000,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 12,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 36,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) 100,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท 
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 4

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 5,000,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 15,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 45,000 บาท