Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

          วิริยะประกันภัย ผู้นำด้านประกันหลากหลายรูปแบบ

 

กว่า 73 ปี กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย ได้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง คุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นบริษัทประกันภัยอันดับหนึ่งมาโดยตลอด

 

ทั้งนี้วิริยะประกันภัย เรายังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยขน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศ เพื่อสังคมไทยที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

 

ผลการดำเนินงานอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง

 

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา  จากการที่บริษัทวิริยะประกันภัย ได้มุ่งเน้นขยายงานรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ ภายใต้กลยุทธ์ “ถ้า เป็นชื่อวิริยะประกันภัย ทุกประกันคือมาตรฐานเดียวกัน” ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพราะมีสัดส่วนการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 10% ซึ่งหมาย ความว่าบริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้เกิด สมดุลมากขึ้น รวมทั้งยังคงพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัยว่า จะได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมเสมอ 

 

โดยในปี 2563 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเบี้ยประกันภัย รับตรงรวมทั้งสิ้น 37,921 ล้านบาท เติบโตถึง 17.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด ประกันภัยรับรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอันดับ  1 อีกด้วย

 

วิริยะเปิดนวัตกรรมประกันสุขภาพ

 

ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นการขยายงานด้านประกันภัยบุคคลเป็นหลัก และเพื่อตอบ โจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป จึงพัฒนากรมธรรม์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น  “ในส่วนของการประกันภัยสุขภาพจะออกผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ ให้มีความหลากหลาย  แบ่งตามกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มนักธุรกิจ หรือ แบ่งให้เหมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ อีกทั้งมุ่งเน้นในการให้คำปรึกษา และการดูแลสุขภาพ ทั้งก่อนและหลังเข้าการรักษา  

 

รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เช่น ความร่วมมือกับบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) BDMS โดยบริษัทฯ เข้าไปเปิดจุดบริการด้านประกันสุขภาพในโรงพยาบาล เครือข่ายกว่า 45 แห่งทั่วประเทศ การเปิดความร่วมมือกับสถาบัน การเงินอื่นๆ และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค รายย่อยทั่วประเทศ และการพัฒนาช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริโภค ได้สื่อสารโดยตรงถึงบริษัทฯ เกี่ยวกับความต้องการ และการบริการ ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า

 

จึงจับมือสร้างนวัตกรรมประกัน สุขภาพ “อุ่นใจรักษ์” ซึ่งเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ครอบคลุมและคุ้มครอง ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ได้ในกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลในเครือ BDMS 45 แห่ง ทั่วประเทศ ด้วยวงเงินผลประโยชน์ความคุ้มครองสูง และมั่นใจได้กับการรักษาพยาบาลระดับ คุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ อีกทั้งในกรณีเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาล ทั่วประเทศภายใน 72 ชั่วโมงแรก จากนั้นจะมีการดูแลเคลื่อนย้ายเข้ารักษาต่อในกลุ่มพันธมิตร BDMS อันได้แก่ 

 

 • โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์วิจัย
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
 • โรงพยาบาลพญาไท 1
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลพญาไท 3
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 

          แนะนำประกันอุ่นใจรักษ์ คลาสสิค จาก วิริยะ ประกันภัย

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ อุ่นใจรักษ์ คลาสสิค เหมาจ่ายต่อปี "ผลประโยชน์เข้าใจง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย" แถมเพิ่มเติมสวัสดิการเติมเต็มความคุ้มครองทั้ง IPD+OPD , คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน และสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

 

ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Classic ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี สามารถเลือกรับความคุ้มครองเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรกหรือเลือกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันสูง 30 - 50% โดยเลือกแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรกต่อปี 

 

กรณีมีสวัสดิการหรือความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบางส่วนอยู่แล้ว โดยวงเงินคุ้มครองสูงสุดที่ 800,000 บาท อายุ 31 - 35 ปี เบี้ยประกันอยู่ที่ 16,032 บาทต่อปี เฉลี่ยรายเดือนละ 1,336 บาท แต่หากเลือกจ่ายความรับผิดชอบส่วนแรก 50,000 บาทแรก สำหรับช่วงอายุ 31 - 35 ปี จะจ่ายเบี้ยประกันเพียง 9,396 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 400,000 บาท , 600,000 บาท และ 800,000 บาท

 

 

โดยแบ่งความคุ้มครอง 3 แผนดังนี้

 

แผน 1

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 400,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 3,500 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 7,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 4,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ 20,000/50,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 2

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 600,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 5,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 10,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 6,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ 20,000/50,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 3

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 800,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,500 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 13,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 8,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • สามารถเลือกวงเงินความรับผิดส่วนแรกต่อปี เพื่อลดค่าเบี้ยได้ 2 แบบ 20,000/50,000 บาท
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท

          แนะนำประกันอุ่นใจรักษ์ โกลด์ จาก วิริยะ ประกันภัย

 

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจรักษ์ โกลด์ เหมาจ่ายต่อครั้ง "ไร้กังวล เรื่องสุขภาพ" ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่เข้าใจง่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรักษาต่อปีคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท

ต่อครั้ง คุ้มครองทั้ง IPD+OPD  รวมถึงคุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ไม่ปฏิเสธการต่ออายุแม้มีเคลม และส่วนลดประวัติดีเมื่อไม่มีเคลม หมดกังวลแม้มีปัญหาสุขภาพสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ก่อนตัดสินใจ 

 

สำหรับประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Gold เหมาจ่ายต่อครั้ง และไม่จำกัดครั้งต่อปี ให้การคุ้มครองผู้ป่วยในมูลค่าสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง  หมายถึง เมื่อลูกค้าเข้ารับการรักษาฉุกเฉิน สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง  จุดเด่นอยู่ที่สามารถเบิกค่าห้องได้สูงถึง 15,000 บาทต่อวัน ซึ่งเหมาะกับตลาดลูกค้ากลุ่มบน ที่มีอายุระหว่าง 31-35 ปี เบี้ยประกันอยู่ที่ 35,976 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยเบี้ยประกันรายเดือนอยู่ที่ 2,998 บาท โดยมีให้เลือก ความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท

 

โดยแบ่งความคุ้มครอง 4 แผนดังนี้

 

แผน 1 

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 600,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 6,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 18,000 บาท 
 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 18,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท 
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 2

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 1,000,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 10,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 30,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ. 2) 100,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท 
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 3

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 3,000,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 12,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 36,000 บาท 
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด สำหรับแพทย์หรือคณะแพทย์ ผู้ช่วยศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่ทำการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี / พยาบาลวิสัญญีจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) 100,000 บาท 
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน 1,000,000 บาท 
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม กรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุด 1 ครั้ง/วัน และไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี) 1,000/1,500/2,500 บาท 

 

แผน 4

 

 • ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี 5,000,000 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 15,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) จ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 •  ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไปจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน 5,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน หลังจากวันที่ได้รับการรักษาครั้งแรกจ่ายตามจริง จะไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ค่าบริการรถพยาบาล 45,000 บาท