ประกันเปี่ยมใจรักษ์ เหมาจ่ายต่อปี จากวิริยะประกันภัย ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุด 770,000 บาท เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย
“ความรับผิดส่วนแรก” หรือ “Deductible” ในประกันสุขภาพ คือ การที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการรักษาก้อนแรกไปก่อน หากมีค่ารักษาส่วนเกินจากความรับผิดส่วนแรก ทางบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบส่วนต่างให้
เปี่ยมใจรักษ์ เหมาจ่ายต่อปี จาก วิริยะประกันภัย แผนประกันสุขภาพ เพิ่มสวัสดิการ เติมเต็มความคุ้มครอง ค่าห้องสูงสุด 9000 บาท ลดหย่อนภาษี 25,000 บาท
สนใจผลิตภัณฑ์ ซื้อประกันเปี่ยมใจรักษ์
ซื้อประกัน opd เพิ่ม 1,000 1,500 2,500 บาท สูงสุด 1ครั้ง/วัน ไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี
ตารางความคุ้มครอง ผลประโยชน์ เปี่ยมใจรักษ์
ตารางค่าเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน เปี่ยมใจรักษ์ รายปี
ตารางค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ผู้ป่วยนอก opd เปี่ยมใจรักษ์
ปรึกษาฟรี

แผนประกันสุขภาพอื่นๆ วิริยะประกันภัย

          อุ่นใจมากกว่า ด้วย เปี่ยมใจรักษ์ ประกันที่ให้ทั้ง สุขภาพ และ อุบัติเหตุ 

 

ในปัจจุบันนี้ ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ก็มีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย  ดังนั้น การเลือกทำประกันสุขภาพ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลได้มากกว่า รวดเร็ว สะดวกสบาย แถมยังช่วยเป็นประกันลดหย่อนภาษีได้

 

ถึงแม้จะมีประกันสังคม หรือสวัสดิการอื่นๆ อยู่แล้ว แต่ก็ยังมีมีข้อจำกัดในการใช้ เช่น จำกัดโรงพยาบาลที่สามารถใช้บริการได้, วงเงินความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอ หรือสามารถใช้ขณะเป็นพนักงานเท่านั้น 

 

จะเห็นได้ว่า การมีประกันสุขภาพ จึงช่วยลดความเสี่ยง ลดภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแน่นอนว่า การเลทอกทำประกันสุขภาพที่ดีที่สุด คือทำในตอนที่สุขภาพแข็งแรง ยังไม่ป่วย เพื่อให้ได้ความคุ้มครองครอบคลุมสูงสุด

 

เราจึงขอแนะนำ ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล เปี่ยมใจรักษ์ จาก วิริยะประกันภัย เหมาจ่ายต่อปี ที่ทำให้คุณอุ่นใจ พร้อมดูแลคุณด้วยเครือข่ายสถานพยาบาลได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายวงเงินค่ารักษาสูงสุดถึง 770,000 บาท/ปี* ค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท/วัน * หากเป็นห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดไม่เกิน 365 วัน และ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุดไม่เกิน 15 วัน

 

 

พิเศษสุดๆ เพราะซื้อประกันสุขภาพ ไม่ต้องพ่วงประกันชีวิต ช่วยเพิ่มความคุ้มครองของประกันที่มีอยู่ ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน ส่วนลดประวัติดี เมื่อไม่มีเคลม แถมยังลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 25,000 บาท *

 

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ที่นอกจากให้ความคุ้มครองค่าห้อง และค่าอาหารแล้ว ยังรวมไปถึง ค่ารักษาพยาบาล, ค่าบริการทั่วไป, ค่ายาผู้ป่วยกลับบ้าน และค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (ER OPD) 

 

รวมไปถึงผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยนอกได้อีกด้วย

 

 

          เงื่อนไขการทำ

 

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 • ผู้เอาประกันอายุ ไม่เกิน 60 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 80 ปี
 • ผู้เอาประกันอายุ 61 - 65 ปี สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี
 • ผู้เอาประกันที่อายุระหว่าง 15 วัน - 15 ปี ต้องสมัครพร้อม บิดา หรือมารดา อย่างน้อย 1 คน และแผนประกันจะต้องให้ความคุ้มครองที่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่ากับบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาใบคำขอฯ ตามหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัท และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที ในวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

 

 

         เงื่อนไขและข้อยกเว้น

 

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
   
 • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
   
 • โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย

 


 

หมายเหตุ * :

 

 •  ค่าเบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ท่านสามารถทำการตรวจสอบอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่แน่นอนได้จากเจ้าหน้าที่
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ จะปรับเปลี่ยนตามอายุที่เปลี่ยนแปลง และประวัติการเคลม
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียด และข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

ประกันเปี่ยมใจรักษ์ ถูกออกแบบมาเพื่อคนวัยบทำงานโดยเฉพาะ ตอบโจทย์คนที่มีสวัสดิการอื่น หรือผู้ที่มีประกันอื่นอยู่แล้วแต่ความคุ้มครองที่มีไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่ปัจจุบันมีอัตราสูงขึ้นทุกปี

 

นอกจากนี้ วิริยะประกันภัย จะไม่การปฏิเสธการต่ออายุเมื่อมีการเคลม รวมทั้งสามารถซื้อประกันสุขภาพได้โดยไม่ต้องพ่วงกับประกันชีวิต ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ที่มีประวัติดี ไม่มีการเคลมประกันระหว่างปี

 

เริ่มต้นที่ 15,000 บาท ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายสูงสุด 770,000 บาท/ปี ให้ความคุ้มครองค่าห้องผู้ป่วยปกติสุงสุด 4,500 บาท/คืน และ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก หรือ ICU สูงสุด 9,000 บาท ต่อคืน รับค่ายาผู้ป่วยกลับบ้านได้สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท 

 

 โดยมีทั้งหมด 3 แผนความคุ้มครองให้เลือก คือ 

 

 • แผน 330,000 ที่ให้ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 2,500 บาท/คืน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) และค่าห้องผู้ป่วยหนัก 5,000 บาท/คืน (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
   
 • แผน 550,000 ที่ให้ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 3,500 บาท/คืน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) และค่าห้องผู้ป่วยหนัก 7,000 บาท/คืน (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)
   
 • แผน 770,000 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ 4,500 บาท/คืน (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) และค่าห้องผู้ป่วยหนัก 9,000 บาท/คืน (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

 

 

หากไม่อยากจ่ายเบี้ยแพง สามารถเลือกซื้อ Deductible หรือ ความรับผิดส่วนแรก ได้ 2 แบบ คือ 20,000 และ 50,000 บาท ในทุกแผนประกัน รวมทั้งซื้อค่าชดเชยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมโดยมีให้เลือก 3 แผนคือ 

 

 • ชดเชย 1,000 บาท/วัน 
 • ชดเชย 1,500 บาท/วัน 
 • ชดเชย 2,500 บาท/วัน 

 

สำหรับ ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายถึง ให้ผู้เอาประกันภัยออกค่าใช้จ่ายในการรักษาไปก่อน โดยหากค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเติมให้ ซึ่งวิธีนี้ ข้อดี คือ ยิ่งมีวงเงินความรับผิดส่วนแรกมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งประหยัดค่าเบี้ยประกันสุขภาพได้มากขึ้นเท่านั้น

 

เช่น ประกันเปี่ยมใจรักษ์ ที่เราสมัครแผน และมีความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท วงเงินค่าห้องอยู่ที่ 2,500 บาท/วัน หากต้องเข้าโรงพยาบาล พบแพทย์ 50,000 บาท ทางบริษัทประกันจะเป็นผู้จ่ายส่วนต่างให้เองเมื่อเฉลี่ยแล้ว จะเห็รได้ว่า ผู้ทำประกันออกเงินน้อยกว่าครึ่งนึงของการรักษาเลยก็ว่าได้

          ทำประกันสุขภาพเหมาจ่าย กับวิริยะประกันภัย ดีอย่างไร

 

วิริยะประกันภัย คือ หนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 ติดต่อกันมา 26 ปี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยึดหลัก "ความเป็นธรรม คือ นโยบาย" มาอย่างต่อเนื่อง มั่นคงด้วยเงินกองทุนมากกว่า 40,200 ล้านบาท ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า ผลิตภัณฑ์จากวิริยะประกันภัย ทั้ง ประสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ นั้น เชื่อถือได้

 

นอกจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้ว ยังคุ้มค่าไปกับค่าเบี้ยประกัน ได้มาตราฐาน พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์โดยตรงที่พร้อมดูแลคุณ

 

กว่า 73 ปี กับประสบการณ์ที่สั่งสมด้านการเป็นผู้นำทางด้านประกันภัย ทำให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพด้านการบริหารองค์กรที่ได้ศักยภาพ และคุณภาพการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม 

 

วิริยะประกันภัย ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา คำนึงถึงประโยขน์ของทุกฝ่าย และพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อเป็นรากฐานบริษัทประกันภัยที่แข็งแกร่งสำหรับประเทศ เพื่อสังคมไทยที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

 

 

          มั่นใจได้ เมื่อสมัครกับ rabbit finance 

 

แรบบิท ไฟแนนซ์ (rabbit finance) เป็นผู้ให้บริการเปรียบเทียบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านธุรกิจประกันภัยและธุรกรรมทางการเงินออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทย ทำให้เรามีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นบริษัทประกันและธนาคารชั้นนำมากมาย ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจกว่า 30 แห่ง

 

แสดงให้เห็นว่า rabbit finance มีความหลากหลายในประกันชีวิตให้คุณได้เลือก ทำให้การเลือกซื้อประกันชีวิตของคุณมีตัวเลือกเยอะ และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตามความต้องการ ที่พร้อมจะมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าของ แรบบิท ไฟแนนซ์

 

บริษัทประกัน หลายๆ แห่งกลายมาเป็นตัวเลือกแรกสำหรับคนไทย เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือและข้อเสนอที่โดดเด่นแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ แถมยังสมัครออนไลน์ พร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุดของแต่ละบริษัทมาเปรียบเทียบกัน ให้ลูกค้าของเราเลือกรับตัวเลือกที่เหมาะสม ตรงความต้องการมากที่สุด รวมถึงรับของสมนาคุณที่หลากหลายและหาจากที่ไหนไม่ได้