Image
Image
สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก!
Image
Image

อะไรเอ่ย? ตอนเล็กๆ เดิน 4 ขา พอโตเดิน 2 ขา แก่ตัวมาเดิน 3 ขา คำตอบ คือ มนุษย์ และเมื่อพูดถึง “มนุษย์” ย่อมทราบกันดีค่ะว่า มนุษย์ คือ สิ่งมีชีวิตที่มีระยะเวลาในการดำเนินชีวิตยาวนานพอสมควร และทุกสรรพสิ่งบนโลกนั้นมีความเสื่อมถอย ร่างกายของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน เมื่ออายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

 

          ครอบคลุมมากกว่าด้วย ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) 

 

ถึงแม้ว่าตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ระบุว่า "ผู้สูงอายุ" จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ในเรื่องของสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

 

กล่าวคือ การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 3 หมายถึง บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

 

แต่เพื่อให้ความคุ้มครองด้านบริการทางการแพทย์ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จะดีกว่าไหม ถ้าคุณทำประกันผู้สูงอายุ ให้คุณพ่อ-คุณแม่ ที่เกษียณอายุแล้วด้วย ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

 

          เงินชดเชยที่ได้รับเมื่อนอนโรงพยาบาล ตามเงื่อนไขของ ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ)

 

ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา คือ ประกันชีวิตสำหรับผูัสูงอายุ ที่ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ มีเงินชดเชยรายวัน ที่ผู้เอาประกันสามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล เพียงแค่จ่ายเบี้ยประกัน ซึ่งเงินค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาล มีดังนี้ 

 

 • รับเงินชดเชย แผนสูงสุด 2,500 บาท/วัน
 • รับเงินชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวใน ห้องไอ.ซี.ยู
 • รับเงินก้อนเมื่อมีการผ่าตัด แผนสูงสุด 25,000 บาท/ครั้ง
 • ผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็รับเงินชดเชยรายได้ 1 วัน

 

หมายเหตุ ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลเบี้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

 

*ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) 

เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน คุณไม่มีทางรู้เลยว่าตนเองจะมีเวลาอยู่จนถึงเมื่อไหร่ จะดีกว่าไหม  ถ้ามีมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลาน ด้วยประกันชีวิต

 

          เหตุผลที่ควรทำ ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) 

เพื่อให้คุณผู้อ่านรู้สึกมั่นใจในการทำ ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา มากขึ้น เราจึงขอเสนอ 3 เหตุผล เพื่อช่วยตัดสินใจ หรือแถลงไขข้องสงสัยที่ทำให้การทำ ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) ว่าจะตอบโจทย์เราจริงๆ หรือไม่ ดังนี้ 

 

             1. เพื่อเป็นทุนแก่ลูกหลานเมื่อจากไปแล้ว 

 

การทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ ในหลายๆ กรมธรรม์ จะมีอายุการคุ้มครองไปจนถึงผู้เอาประกันมีอายุ 90 ปี นั่นหมายความว่า เมื่ออายุครบ 90 ปี เงินที่เคยส่งประกัน ก็จะได้คืนพร้อมกับผลประโยชน์ที่ได้รับ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อน บริษัทก็ยังคืนเงินให้อยู่ดี โดยจะส่งต่อให้ลูกหลานตามเงื่อนไขที่ได้ทำไว้  เงินประกันผู้สูงอายุ จึงเปรียบเสมือนมรดกตกทอด ทำให้ลูกหลานอยู่ต่อได้อย่างไม่ลำบากในวันที่ตนจะจากไปนั่นเอง

 

              2. เพื่อเอาไว้ลดหย่อนภาษี

 

อีกหนึ่งข้อดีของการทำประกันชีวิตผู้สูงอายุก็คือเอาไว้ "ลดหย่อนภาษี"  ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ยังไม่ได้เกษียณอายุการทำงาน ทั้งนี้ การลดหย่อนภาษีที่จะได้รับขอให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

 

             3. เพื่อเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล

 

ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอุาย) เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อชดเชย เมื่อผู้เอาประกันต้องนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ใช่การคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่อย่างใด ซึ่ง ประกันสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างจาก ประกันชีวิตแบบทั่วไป ดังนั้น คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจกรมธรรม์ประกันชีวิต ให้ดีที่สุดและละเอียดที่สุด เพื่อที่คุณจะได้เลือกรูปแบบกรมธรรม์ที่ตรงใจ และตอบโจทย์มากที่สุด 

อลิอันซ์ อยุธยา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2494 ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยซึ่งมีกลุ่มอลิอันซ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
คุณจึงมั่นใจได้ว่า อลิอันซ์ อยุธยา คือ บริษัทประกันชีวิต ที่ออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ในสังคมไทย ด้วยประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ที่สะสมมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ทำให้ อลิอันซ์ อยุธยา มีผลิตภัณฑ์มากมายที่น่าสนใจ

 

ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) ก็เช่นกัน เพราะกรมธรรม์นี้คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ จาก อลิอันซ์ อยุธยา ที่ออกแบบมาให้ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50 - 70 ปี ช่วยสร้างความสบายใจในชีวิตหลังเกษียณ สร้างความอุ่นใจแม้ยามป่วยไข้ สบายๆ ไม่เป็นภาระเงินในกระเป๋า เพราะสามารถแบ่งจ่ายเบี้ยได้เป็นรายเดือน ทำง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

 

          สิทธิประโยชน์ของ ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) 

และเพื่อความคุ้มค่าที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม จาก ประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา ประเภทนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตใดๆ  สิ่งที่สำคัญก็คือ ต้องรู้ว่า สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตรงความต้องการของผู้เอาประกันหรือไม่ เพราะจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง ซึ่งประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) มีสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันควรรู้ ดังนี้ 

 

             1. มีหลักประกันค่ารักษาพยาบาล 

 • รับเงินชดเชย แผนสูงสุด 2,500 บาท/วัน และรับเงินชดเชยพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้อง ไอ.ซี.ยู.
 • รับเงินก้อนเพิ่มเติมเมื่อมีการผ่าตัด แผนสูงสุด 25,000 บาท/ ครั้ง
 • ผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็รับเงินชดเชยรายได้ 1 วัน

 

             2. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 

 

                 2.1 เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1- 2

 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับเบี้ยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 5%*
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเบี้ยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 5%* รวมผลประโยชน์ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หักผลประโยชน์ค่ารักษาที่เคลมไปแล้วทั้งหมด)

 

                 2.2 เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป

 

 • รับ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ "หัก" เงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)

 

             3. มีเงินก้อนให้ตัวเองหรือเป็นมรดกให้ลูกหลาน

 

หากอยู่ครบสัญญา ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และ "หัก" เงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี) 

 

              4. เบี้ยประกันคงที่

หมายถึงว่า เบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายทุกปี จะคงที่ ไม่เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น โดย ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) จะมีอายุรับประกันตั้งแต่ 50 - 70 ปี แต่ความคุ้มครองจะมีระยะเวลาถึง 90 ปี (ตั้งแต่เริ่มความคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม) 

 

หมายเหตุ ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลเบี้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

 

*ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) 

          เงื่อนไขเบื้องต้นในการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

 

 • การจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษต้องไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ปีที่ 1 = 5%, ปีที่ 2-3 = 10%, ปีที่ 4 = 20%, ปีที่ 5 = 30%, ปีที่ 6 = 40%, ปีที่ 7 เป็นต้นไป = 50%) หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ในระหว่างปีกรมธรรม ปีที่ 1 และปีที่ 2 บริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น
 • บริษัทจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หักด้วยเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ ตลอดระยะเวลากรมธรรม์ รวมแล้วไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี จำนวน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • ผู้เอาประกันสามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข การจ่ายผลประโยชน์ ได้ในกรมธรรม์

 

          ข้อควรรู้ของ ประกันสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) 

 

 • สูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นชื่อทางการตลาด ชื่อที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ มาย สบาย แคร์ A90/A90 (เพื่อผู้สูงอายุ)
 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญา ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี จำนวน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษที่ได้เคลมไปแล้วทั้งหมด (ถ้ามี)
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การรับประกันภัยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • เงื่อนไข ความคุ้มครอง และผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

 

          ข้อยกเว้นที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

 

             1. กรณีเสียชีวิต

หากเสียชีวิต ด้วยการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย 

 

             2. กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ในระหว่างปีกรมธรรม์ปีที่ 1  ถึงปีที่ 2 

 

 • การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งคำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" หมายถึง ในกรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 

 

             3. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันพิเศษ

 

 • การตรวจรักษาที่ยังอยู่ระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน (ตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน) รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
   


   

             *ข้อกำหนด และเงื่อนไข ในการรับบัตรกำนัล Tesco Lotus

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท แก่ผู้ที่ชำระเบี้ยฯ งวดแรก แบบ รายเดือน ราย 3 เดือน และ ราย 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต ยอดขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท แก่ผู้ที่ชำระเบี้ยฯ งวดแรก แบบ รายปี ด้วยบัตรเครดิต ยอดขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • บริษัทฯ จะส่งของรางวัลบัตรกำนัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้หลังจากได้ออกกรมธรรม์ แล้วประมาณ 90 วัน โดยที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ขณะที่นำส่ง

เพราะประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) คือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกออกแบบ และให้บริการในนามของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณจึงมั่นใจได้ว่า การบริการที่ได้รับจะต้องพิเศษ คุ้มค่า และสะดวกสบายแน่นอน

 

อีกทั้ง บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังร่วมมือกันทางด้านการตลาด กับ rabbit finance บริษัทแบรนด์การค้า ที่ได้รับใบตรวจสอบอนุญาตจาก คปภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าทุกคนสามารถตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยได้ที่ http://eservice.oic.or.th  เพียงกรอก ซ00011/2559  "ในช่อง เลขที่ใบอนุญาต" และกดปุ่มค้นหา เพียงเท่านี้ก็จะพบใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย  

 

นอกจากนี้ rabbit finance ยังถูกก่อตั้งโดย บริษัท แรบบิทอินเตอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี และสื่อออนไลน์ ที่อยู่ในเครือของ บริษัท บีทีเอส จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการคมนาคมชั้นนำของกรุงเทพมหานครฯ อีกด้วย 

 

โดย บริษัท บีทีเอส จำกัด มหาชน เป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เรียกได้ว่าเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีผู้ใช้บริการภายใต้แบรนด์แรบบิทมากกว่า 4 ล้านคน ทำให้คุณมั่นใจได้ทุกอย่างจะโปร่งใส ซื่อตรง เพราะ rabbit finance คาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน


และด้วยพันธกิจในการดำเนินงานที่มุ่งมั่นเพื่อนำเสนอประกันภัยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในราคาที่คุ้มค่า และความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท แรบบิท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ให้แก่ลูกค้าอย่างชัดเจน


นอกจากค่าเบี้ยประกันภัยที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้ว rabbit finance คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน เพราะ rabbit finance ได้เลือกใช้ระบบ OMISE ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อให้เราเปรียบเทียบราคาประกันภัยผ่านระบบบนเว็บไซต์จะไม่ทำให้ถูกละเมิดความส่วนตัวจนคนภายนอกสามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวได้

 

สรุปว่า ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สุงอายุ) สามารถเป็นได้ เงินก้อนให้ตัวเองเมื่อผู้เอาประกันอยู่ครบสัญญา และที่สำคัญ ยังเป็นเงินชดเชยรายได้ที่นำไปช่วยแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลได้ เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล เรียกได้ว่า เป็นประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากจริงๆ ถ้าใครกำลังมองหาแบบประกันที่มีเงื่อนไขแบบ ประกันชีวิตสูงวัย สบายกระเป๋า (เพื่อผู้สูงอายุ) ก็สามารถติดต่อสอบถามหรือซื้อประกันชีวิต ผ่าน rabbit finance ได้เลย 

Image
สมัครสมาชิก

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์