ประกัน FWD Easy E-Cancer ลองคำนวนเบี้ย
ประกัน FWD Easy E-Cancer
ประกัน FWD Easy E-Cancer
ประกัน FWD Easy E-Cancer ซื้อเลย

          โรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย

 

อันดับ 1 ของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดนั่นคือ โรคมะเร็ง ซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรง เพราะกว่าจะรู้ตัวก็เป็นระยะที่มากแล้ว โดยในทุก ๆ ปีมีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยการเสียชีวิตต่อวันอยู่ที่ 215 คน หรือการเกิดผู้ป่วยใหม่ที่เป็นมะเร็งนั้นตกอยู่วันละ 336 คน

 

โดยเฉพาะผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่ช่วงอายุ 30 - 39 ปี มีจำนวนผู้ป่วย มะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 223% ในขณะที่ผู้ชายมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า 195% เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 40-49 ปีและจำนวนผู้ป่วยยังคงสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

 

ทั้งจากข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง 3 ปี ระหว่างปี 2559 - 2561 มีผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4,117,504 ครั้ง ชดเชยค่ารักษาจำนวน 26,679 ล้านบาท ทั้งนี้เฉพาะข้อมูลปี 2561 มีผู้ป่วยที่เข้ารับรักษา จำนวน 234,116 คน รับบริการรักษา จำนวน 1,431,795 ครั้ง ชดเชยค่ารักษาจำนวน 9,557 ล้านบาท

 

จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ bangkokbiznews ระบุว่า โรคมะเร็งที่คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 นั้นมีด้วยกันดังนี้ 

 

            1.มะเร็งเต้านม

 

พบมากที่สุดในผู้หญิงไทย พบบ่อยในช่วงอายุ 45 - 50 ปี ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นมะเร็ง มีปัจจัยที่ทำให้โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

 

            2.มะเร็งตับและท่อน้ำดี

 

พบมากที่สุดในผู้ชายไทย มีความเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีชนิดเรื้อรัง รวมทั้งโรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ และโรคไขมันสะสมในตับ มะเร็งชนิดนี้มีความรุนแรงและรักษายาก จึงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

 

            3.มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

 

มะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงในอัตราใกล้เคียงกัน พบมากในวัยกลางคน 40 ปีขึ้นไป ปัจจัยร่วมได้แก่ สิ่งแวดล้อม อาหาร และพันธุกรรม จึงควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมาก และแคลเซียมสูง ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จึงถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย มี

 

            4.มะเร็งปอด

 

เป็นโรคมะเร็งที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยาก สามารถรักษาให้หายขาดได้น้อย จึงมีอัตราการตายสูงจึงเป็นอีกสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ พันธุกรรม และการสัมผัสสารก่อมะเร็ง

 

            5.มะเร็งปากมดลูก

 

เป็นอีกหนึ่งโรคมะเร็งร้ายที่เป็นเหตุให้ผู้หญิงไทย เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน พบมากเมื่ออายุ 35 - 50 ปี ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ที่มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 336 คน เสียชีวิตวันละ 215 คน และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

 

อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งร้ายสามารถเข้ามารุกรานเราแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัว ทางที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเองและคนในครอบครัว การทำประกันมะเร็งโรคร้ายถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เรารู้เท่าทันโรคมะเร็งได้ ทั้งนี้ถ้าเราทำประกันโรคมะเร็งไว้ แม้ค่ารักษาพยาบาลจะแพงแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวล เพราะเราไดทำการป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวเองและคนในครอบครัวไว้แล้วนั่นเอง

          แนะนำ ประกันโรคมะเร็ง FWD Easy E-Cancer

 

ปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปนั่นเอง โดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกว่า 122,757 คนต่อปี หรือ 215 คนต่อวัน เฉลี่ยชั่วโมงละ 8 คน โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวยังมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นๆ ที่มีสถิติการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของคนในประเทศ

 

ล่าสุดเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ได้เล็งเห็นถึงการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงออกความคุ้มครองรูปแบบใหม่ ประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E-Cancer เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์เพื่อให้คุณและครอบครัวได้ใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล

 

ประกันออนไลน์  Easy E-CANCER คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ เมื่อตรวจพบครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นชนิดใดและระยะใด บริษัทจะจ่ายให้ทันที 500,000  บาท หรือให้ความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาทขึ้นไป (ยกเว้นมะเร็งผิวหนังที่ไม่ใช่ชนิดเมลาโนมา จะได้รับเงิน 50,000 บาท และความคุ้มครองยังครอบคลุมต่อ)

 

เบี้ยประกันถูกมากเริ่มต้นเพียงวันละ 5 บาท หรือ 875 บาทต่อปี และจ่ายเบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะสัญญา 5 ปี  แม้อายุจะเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  แต่ยังได้รับความคุ้มครองเท่าเดิม  รับประกันตั้งแต่อายุ 20 - 60  ปี นอกจากนี้ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด ไม่เกิน 15,000 บาท คุ้มครองทันทีพร้อมรับเล่มกรมธรรม์ภายใน 2 สัปดาห์ และรับแต้ม FWD MAX 3 เท่า ซึ่งเบี้ยประกันทุก 100 บาท จะได้รับ 3 แต้ม 

 

            1 ได้ถึง 2 แถมคุ้มครองไวรัสโควิด-19

 

ล่าสุด เอฟดับปลิวดี ประกันชีวิต จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อซื้อประกันมะเร็งออนไลน์ Easy E-CANCER ฟรี! รับเพิ่มความคุ้มครองโควิด -19  เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เอฟดับปลิวดี ประกันชีวิต เข้าใจถึงความกังวลของลูกค้าจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอเพิ่มความคุ้มครอง COVID-19 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ Easy E-CANCER โดยรับผลประโยชน์เพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน 2,000 บาท/วัน ตามจำนวนวันที่พักรักษาในห้อง ICU สูงสุดไม่เกิน 14 วัน คุ้มครองให้ถึง 3 เดือน เริ่มมีผลคุ้มครองตามวันที่มีผลบังคับของกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Easy E-CANCER ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้น 

 

          ประกัน Easy E-CANCER ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ง่ายนิดเดียว

 

ประกัน Easy E-CANCER ซึ่งเป็นประกันมะเร็งออนไลน์  พร้อมรับความคุ้มครอง COVID-19 พร้อมกันในคลิกเดียว โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้ที่เวปไซด์ rabbit finance ที่ให้ข้อมูลลูกค้าได้ครบถ้วน เพียงแค่กรอกข้อมูลสมัครประกันทางออนไลน์ และได้ความคุ้มครองทันทีที่ชำระเงิน โดยตั้งแต่เริ่มกรอกสมัครจนจบขั้นตอนใช้เวลาเพียง 5 นาที แพล็ตฟอร์มนี้รองรับการใช้งานทุกระบบทั้ง iOS และแอนดรอยด์ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล